Kuvataidekoulu, laaja oppimäärä

Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulu, laaja oppimäärä

1_Viljami.jpg

ILMOITTAUTUMINEN ENSI LUKUVUODELLE 1.8. ALKAEN. ILMOITTAUDU TÄSTÄ


Entiseltä nimeltään Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu, jonka toiminta alkoi syksyllä 1986. Koulu on toiminut 1.8.2016 alkaen osana Jyväskylän kansalaisopistoa.


Koulun kaikki opetus järjestetään omissa tiloissa, Kauppakatu 12.

Kuvataidekoulun tehtävät

Kuvataidekoulu järjestää lapsille ja nuorille tavoitteellista tasolta toiselle etenevää laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteen perusopetusta sekä muuta taiteiden edistämiseen liittyvää toimintaa. Koulun opetus on tarkoitettu ensisijaisesti jyväskyläläisille. Toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta, joka on annettu 1.1.1999. Koulu järjestää opetusaloiltaan myös kursseja lapsille, nuorille ja aikuisille.

Toiminta-ajatus

Kuvataidekoulun opetus kehittää visuaalista havainto- ja ajattelukykyä. Se rohkaisee oppilasta luovaan työskentelyyn ja ilmaisemaan itseään visuaalisin keinoin. Samalla opetus luo edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen sekä tekijänä että kokijana. Lähiympäristön kulttuurielämään tutustuminen ja siihen omalta osalta vaikuttaminen rikastuttaa elämänsisältöä ja kasvattaa sosiaaliseen ja kulttuuriseen kanssakäymiseen. Monipuolinen oppiminen luo pohjaa ja edellytyksiä hakeutua arkkitehtuurin ja kuvataiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.Heijastus-boordi_2.jpg