Näe mut! -hanke (2022), koulutusta työllistymisen tueksi

Esittely

  • Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan matalan kynnyksen työllistymistä ja työmahdollisuuksia edistäviä koulutusmalleja aikuisille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjausta.

  • Koulutukset toteutetaan Keski-Uudenmaan alueella, kohderyhmänä aikuiset jotka haluavat vahvistaa perustaitojaan ja työelämävalmiuksiaan.

  • Hanketta hallinnoi Järvenpään opisto, hankekumppaneina Keravan opisto, Tuusulan opisto, Jokelan kansalaisopisto ja Step -koulutus


Tavoitteet


Koulutusten tavoitteena on vahvistaa osallistujien perustaitoja ja työllistymismahdollisuuksia, ja niiden aikana harjoitellaan esimerkiksi digitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja suomen kieltä, työelämätaitoja ja työnhakua sekä arjen matematiikkaa. Kaikissa koulutuksissa on myös oma erityisteema/-painotus, minkä kautta taitoja harjoitellaan.

Toteutus


Koulutusten kesto on noin 8 viikkoa, ja niiden aikana suoritetaan 4-6 opintopistettä sivutoimisina opintoina (alle 25 h viikko). Ennen koulutuksen alkamista osallistujille laaditaan henkilökohtainen suunnitelma perustaitojen ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi. Koulutukset toteutetaan pienryhmissä (max. 10 osallistujaa) ja opettajina toimivat hankkeeseen osallistuvien opistojen ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö.

Koulutusten toteutus on osallistava ja toiminnallinen. Osallistujien kanssa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön oppilaitoksiin, palveluihin, tapahtumiin ja kiinnostaviin paikkoihin. Koulutusten aikana pyritään toteuttamaan myös 1-2 viikon pituinen työelämäjakso, jonka aikana osallistujat pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin työtehtäviin.

Hankkeen työvalmentaja tukee osallistujia yksilöllisesti löytämään oman jatkopolun. Koulutus on osallistujille maksutonta, ja siitä saa todistuksen.

Kevään koulutukset


  • 28.2.-22.4.2022, Jokela - Jokela-talo (n. 600 m juna-asemalta), Keskustie 20, 05400 Jokela Teemana taide-, kulttuuri- ja ilmaisutaito, toteuttajina Jokelan kansalaisopisto ja Tuusulan opisto (täynnä)

  • 25.4.-17.6.2022, Kerava - Keravan lukio, Keskikatu 5, 04200 KeravaTeemana vapaa-ajan ohjaus, hyvinvointi- ja vapaaehtoistyö, toteuttajana Keravan opisto (täynnä)


Syksyn koulutukset


  • 8.8.-30.9.2022, Järvenpää - Seppälän talo, Puistotie 23, 04420 Järvenpää (noin 600m Ainolan juna-asemalta)
    teemana ylläpito- ja kunnostustyöt sekä kahvila- ja asiakaspalvelu, toteuttajana Järvenpään opisto

  • 3.10.-26.11.2022, Järvenpää (osoite vahvistuu myöhemmin), hyvinvoinnin tukeminen kasvatus- ja ohjausalalla, toteuttajana STEP -koulutus


Kohderyhmä


Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on heikko pohjakoulutus tai vaikeuksia päästä avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tai muiden oppimisen tai koulutukseen hakeutumisen haasteiden vuoksi. Huom. maahanmuuttajien osalta koulutukset on suunnattu kotoutumisajan ylittäneille henkilöille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen


Koulutukset, työvalmentaja Leena Löppönen, 040 315 39 38, leena.lopponen@jarvenpaa.fi

Koulutukset ja hankehallinto, hankepäällikkö Saara Sopanen, 040 315 30 33, saara.sopanen@jarvenpaa.fi


Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja hankkeen toiminnasta, joten otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä!


Viestintämateriaaleja


NÄE MUT -Järvenpää_STEP-koulutus esite.pdf
NÄE MUT_Järvenpään opisto_koulutusesite.pdf
Näe mut! -lisätiedot koulutuksista.pdf


Lisätiedot hankkeesta


Näe mut! - hankkeessa suunnitellaan matalan kynnyksen työllistymistä ja työmahdollisuuksia edistäviä koulutusmalleja aikuisille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjausta. Hanke toteutetaan Keski-Uudenmaan alueella ja hankekumppaneita ovat Järvenpään opisto (koordinointi), Keravan opisto, Jokelan kansalaisopisto, Tuusulan opisto, STEP -koulutus ja Spesia Ammattiopisto. Hankkeessa tehdään verkostoyhteistyötä myös alueen muiden toimijoiden; esimerkiksi järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2021). Opintoseteliavustuksella rahoitetaan koulutuksia, joiden tarkoituksena on kehittää aikuisten perustaitoja työllistymisen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Erityisenä painopisteenä ovat työelämässä tarvittavien digiperustaitojen kehittäminen sekä kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen/ruotsin kielen osaamisen vahvistaminen työllistymisen edistämiseksi, mukaan lukien luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen.

Hanke on jatkoa 2021 toteutetulle Työllistä mut! -hankkeelle (linkki), ja sen toiminnassa hyödynnetään aikaisemman hankkeen toimintamalleja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä