Työllistä mut! -hanke

Työllistä mut! hanke


Työllistä mut! -hankkeen työtä jatkaa vuoden 2022 alussa alkanut Näe mut! -hanke. Katso Näe mut! -hankkeen tiedot ja koulutukset tästä.
Oiva-hyvinvointiavustajakoulutus, juuri sinulle!

Paikka: Step-koulutus (ent. Seurakuntaopisto), Järvenpää
Aika: 25.10-17.12.2021 (8 viikkoa)

 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen, vähintään 4 opintopisteen (120 tunnin) laajuinen opintosuunnitelma, johon sisältyy ammatillisia valmiuksia sekä työelämässä ja opinnoissa tarvittavia perustaitoja.
 • Koulutuksen aikana tutustutaan hoiva-alaan ja hyvinvoinnin tukemiseen.
 • Tarjolla on myös suomen kielen opetusta, digitaitojen vahvistamista ja korttikoulutuksia ajanmukaisissa toimintaympäristöissä.
 • Ryhmän koko pidetään pienenä, jotta kaikilla on mahdollisuus riittävään tukeen ja ohjaukseen.
 • Opiskelijoita ohjataan moniammatillisessa tiimissä yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työvalmentajan kanssa.
 • Koulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen alan avustaviin työtehtäviin tai hakeutuminen jatko-opintoihin.


Hard Rock – Metallialan perusteet, juuri sinulle!

Paikka: Keuda ja Järvenpään Opisto

Aika: 25.10-17.12.2021 (8 viikkoa)

 • Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen, vähintään 4 opintopisteen (120 tunnin) laajuinen opintosuunnitelma, johon sisältyy ammatillisia valmiuksia sekä työelämässä ja opinnoissa tarvittavia perustaitoja.
 • Tarjolla on myös suomen kielen opetusta, digitaitojen vahvistamista ja korttikoulutuksia ajanmukaisissa toimintaympäristöissä.
 • Ryhmän koko pidetään pienenä, jotta kaikilla on mahdollisuus riittävään tukeen ja ohjaukseen.
 • Opiskelijoita ohjataan moniammatillisessa tiimissä yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työvalmentajan kanssa.
 • Koulutuksen tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen alan avustaviin työtehtäviin tai hakeutuminen jatko-opintoihin.

Metallialan perusteiden opiskelujen jälkeen opiskelija osaa

 • käyttää valmistustöissä konepiirustuksia, käsityökaluja, konepajamittavälineitä ja eri materiaaleja 
 • tehdä hionta-, leikkaus- ja katkaisutyöt 
 • tehdä mekaanisia levyliitoksia, lankahitsata ja polttoleikata käsin 
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja valmistustyötehtävien työturvallisuusvaatimuksia. 


Koulutukset ovat maksutttomia, ja ne ovat Työllistä mut! hankkeen koulutuspalveluja, joita rahoittaa Opetushallitus.

Koulutuksessa on vielä muutamia paikkoja vapaana. Ole nopeasti yhteydessä!

Yhteydenotot:

työvalmentaja Leena Löppönen, leena.lopponen@jarvenpaa.fi tai p. 040 315 3938

Tule meille vahvistamaan työelämä- ja työllistymismahdollisuuksiasi!

Hanke

Opetushallituksen rahoittamassa Työllistä mut! hankkeessa (2020-2021) vahvistetaan alueemme aikuisten työllistymis- ja työmahdollisuuksia monipuolisen koulutustarjonnan ja yhteistyön kautta. Hankkeen toimintaympäristöinä toimivat Jokelan Kansalaisopiston, Järvenpään Opiston, Keravan Opiston, Tuusulan Opiston sekä Keudan ja Step-koulutuksen ketterät hybridiympäristöt. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien TE-toimistojen, työllisyyspalvelujen, maahanmuuttajapalveluiden, Keusoten, Ehjä ry:n ja Eskot ry:n Tuusulanjärven Klubitalon kanssa. Liity mukaan!

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on heikko pohjakoulutus tai vaikeuksia päästä varsinaiseen koulutukseen esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tai muiden oppimisen tai koulutukseen hakeutumisen esteen takia. Meille voit tulla juuri sellaisena kuin olet!

Koulutukset

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Opistojen ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kanssa. Opinnot toteutetaan oppilaitosten ammatillisissa toimintaympäristöissä, luokkaympäristöissä ja ATK-luokissa sekä verkossa. Lisäksi osa opinnoista toteutetaan aidoissa työskentely-ympäristöissä työpaikoilla, työelämään tutustumisjaksoilla. Tarjoamme laadukkaita kursseja, joiden sisältöinä ovat digitaidot, arjen matematiikka ja -lukutaito sekä työelämätaidot. Lisäksi koulutusohjelmissamme on mahdollisuus hankkia ammatillisia valmiuksia esim. hoiva-alalle ja metallialalle. Järjestämme koulutusohjelmien lisäksi korttikoulutuksia ja muita tarpeellisiksi katsottuja palveluja osana hankkeen kokonaisuutta. Koulutusten laajuus on vähintään 4 opintopistettä. Opiskelijat saavat osallistumisestaan koulutukseen todistuksen.

Henkilökohtainen suunnitelma

Opiskelija vahvistaa osaamistaan perustaidoissa henkilökohtaisten tarpeiden mukaan suunniteltuna. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Jokaiselle laaditaan vähintään 4 opintopisteen laajuinen opintosuunnitelma. Perustaidoilla tarkoitamme oppimisen taitoja, työelämätaitoja ja erilaisia arjen taitoja selviytyä yhteiskunnassa ja toimia yhteiskunnan jäsenenä.

Vapaa sivistystyö

Työllistä mut! hanke on mukana vapaan sivistystyön koulutusmuotojen työikäisille suunnattujen palvelujen kehittämistyössä. Vapaan sivistystyön koulutuksella edistetään yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Koulutuksen tavoitteena on edistää myös ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vapaa-sivistystyo Ole yhteydessä!

Ilmoittaudu tai kysy lisää Työllistä mut! hankkeen syksyn koulutuksista, p. 040 315 3938.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä