Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on kiinteä osa koulumme arkea. Opiskeluhuolto on avointa oppilaan koulunkäynnin tukemiseen keskittyvää toimintaa.

Lukuvuoden 2019-2020 oppilashuollon tavoitteet ovat:

  1. Kiusaamisen ehkäiseminen
  2. Terve itsetunto ja hyvät kaverisuhteet
  3. Yhteisöllisyys
  4. Työrauha

Menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Tiivis yhteistyö esi- ja alkuopetuksen tuen toimijoiden kesken ( veo, eo ja lo )
  • KiVa -toiminnan aktivoituminen koulussa: KiVa -tunnit ja KiVa -tiimin järjestäytyminen (lo+ohjaaja)
  • Oppilaskunta järjestää erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia lukuvuoden aikana
  • Selkeät toimintatavat työrauhaongelmatilanteissa


Opiskeluhuoltoryhmän jäsenet

Opiskeluhuoltotyön asiantuntijaryhmään osallistuvat huoltajan sekä luokanopettajan lisäksi mm. apulaisrehtori, erityisopettaja, koulun sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja ja koulupsykologi. Tarvittaessa ryhmässä vierailee myös muita asiantuntijoita. Perheille ilmoitetaan aina etukäteen ryhmän kokoontumisesta, ja yhdessä huoltajien kanssa mietimme, ketkä osallistuvat kulloiseenkin palaveriin.

Opiskeluhuoltotyöryhmän vakiojäsenet yhteystietoineen:
- sähköposti: etunimi.sukunimi@jamsa.fi

Apulaisrehtori Markus Hyytinen

erityisopettaja Mirja Myllykoski

Terveydenhoitaja Hannele Viiri-Nieminen p. 040 353 1062

Koulukuraattori Sanna Kytöoja p.040 586 8580

Koulupsykologi Virva Jukarainen p. 040 712 2483


Kaikki opiskeluhuoltoryhmän jäsenet tavoittaa Wilman kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jamsa.fi. Yhteydenotot toivotaan pääasiassa Wilman kautta.


Opiskeluhuollon järjestäminen:

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuoden aikana suunnittelemaan ja arvioimaan opiskeluhuollolle asetettuja tavoitteita ja sisältöjä.

Syyslukukauden yhteisöllinen opiskeluhuollon palaveri on marraskuussa ja kevään palaveri suunnitellaan maalis-huhtikuulle.