Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on kiinteä osa koulumme arkea. Opiskeluhuolto on avointa oppilaan koulunkäynnin tukemiseen keskittyvää toimintaa.

Lukuvuoden 2020-2021 oppilashuollon tavoitteet ovat:

  1. Kiusaamisen ehkäiseminen
  2. Terve itsetunto ja hyvät kaverisuhteet
  3. Yhteisöllisyys
  4. Työrauha

Menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Tiivis yhteistyö esi- ja alkuopetuksen tuen toimijoiden kesken ( veo, eo ja lo )
  • KiVa -toiminnan aktivoituminen koulussa: KiVa -tunnit ja KiVa -tiimin järjestäytyminen (lo+ohjaaja)
  • Oppilaskunta järjestää erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia lukuvuoden aikana
  • Selkeät toimintatavat työrauhaongelmatilanteissa


Opiskeluhuoltoryhmän jäsenet

Opiskeluhuoltotyön asiantuntijaryhmään osallistuvat huoltajan sekä luokanopettajan lisäksi mm. apulaisrehtori, erityisopettaja, koulun sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja ja koulupsykologi. Tarvittaessa ryhmässä vierailee myös muita asiantuntijoita. Perheille ilmoitetaan aina etukäteen ryhmän kokoontumisesta, ja yhdessä huoltajien kanssa mietimme, ketkä osallistuvat kulloiseenkin palaveriin.

Opiskeluhuoltotyöryhmän vakiojäsenet yhteystietoineen:
- sähköposti: etunimi.sukunimi@jamsa.fi

Apulaisrehtori Sisko Ahonen

erityisopettaja Mirja Myllykoski

Terveydenhoitaja Petra Koljonen 040 3531062

Koulukuraattori   Sari Haggren 040 586 8580

Koulupsykologi  Klara Ylkanen 040 712 2483


Kaikki opiskeluhuoltoryhmän jäsenet tavoittaa Wilman kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jamsa.fi. Yhteydenotot toivotaan pääasiassa Wilman kautta.


Opiskeluhuollon järjestäminen:

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuoden aikana suunnittelemaan ja arvioimaan opiskeluhuollolle asetettuja tavoitteita ja sisältöjä.

Syyslukukauden yhteisöllinen opiskeluhuollon palaveri on marraskuussa ja kevään palaveri suunnitellaan maalis-huhtikuulle.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä