Hankkeet

Kerhotoiminta

​Isonkyrön kerhotoiminta on pyörinyt jo useamman vuoden ajan.

Kerhoesite 2017-2018 on jaettu koteihin viikolla37 ja tulee myös tälle sivulle.
Valitettavasti valtakunnallisesti raha on pudonnut n.kolmannekseen ja samoin myös meidän tarjontamme.

Kerhoesite 2017-2018.pdf

Kielten opiskelun varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Isossakyrössä

Isonkyrön kunta on saanut Opetushallitukselta hankerahaa, joka otetaan käyttöön elokuussa 2017. Tavoite on tarjota mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen lapsille kielisuihkua normaalin päivähoidon ohessa. Sekä yksi lisätunti viikossa kaikille esi- ja alkuopetusryhmille Keskustan, Valtaalan ja Kylkkälän kouluilla. Kielenvarhentamisen kokeilulla pyritään lisäämään motivaatiota kielten oppimiseen, saamaan uusia toimintamalleja kielten opiskeluun ja madaltamaan kielen oppimisen kynnystä.

OPH uutinen 5/17

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -toimintaa järjestetään jokaisella perusopetuksen koululla. Oppilaille on mm. välituntitoimintaa ja erilaisia muita aktiviteetteja. Jokaiselle koululle on nimetty toiminnasta vastaavat opettajat ja hanketta koordinoi ohjausryhmä liikunnanopettajien johdolla.

Tutoropettajien toiminta

Jokaisella perusopetuksen koululla toimii yksi tai kaksi tutoropettajaa jotka toimivat muiden opettajien pedagogisena tukena ja kouluttajana erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan haasteissa.