Hankkeet

Kerhotoiminta

Isonkyrön perusopetuksessa jatkuu koulun kerhotoiminta entiseen tapaan. Voit lähettää kerhotoiveita sähköpostiosoitteella sivistys(at) isokyro.fi

Kielten tutoropettajatoiminta

Koko valtakunnassa A1 -kielen opetusta varhennetaan alkamaan jo ensimmäiseltä luokalta, Isossakyrössä se tarkoittaa englannin kielen opetuksen alkamista kevätlukukauden 2020 alusta.
Hankkeen tavoite on saattaa yhteistoimintaan kieltenopettajia, kieliin erikoistuneita opettajia ja kaikkia muitakin luokanopettajia ja samalla vahvistaa yhdessä tekemistä, kielen osaamista ja pedagogiikkaa.

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -toimintaa järjestetään jokaisella perusopetuksen koululla. Oppilaille on mm. aktivoivaa välituntitoimintaa ja kouluille on hankittu pienempiä ja isompia välineitä tätä tavoitetta tukemaan. Toinen tärkeä tavoite on aktivoida myös oppitunteja taukojumpilla, liikunnallisilla haasteilla ja toiminnallisilla opetusmenetelelmillä. Oppilaita koulutetaan Välkkäreiksi eli välituntiliikunnan innostajiksi ja yksi tärkeä painopiste onkin oppilaiden osallisuudessa heidän ideoita ja toiveita kuunnellen.

Jokaiselle koululle on nimetty toiminnasta vastaavat opettajat ja hanketta koordinoi ohjausryhmä liikunnanopettajien johdolla.

Sivupalkista "Liikkuvan koulun" alta löytyy esim. aktivoivia ideoita oppitunneille.

Tutoropettajatoiminta

Jokaisella perusopetuksen koululla toimii yksi tai kaksi tutoropettajaa jotka toimivat muiden opettajien pedagogisena tukena ja kouluttajana erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan haasteissa.

Hankkeessa tuetaan ja koulutetaan kouluilla toimivien tutoropettajien osaamisen kehittämistä.