Yläkoulu

Tiedote

Tiedote tulevasta!

Huomenna torstaina 21.5 on helatorstai ja vapaata koulusta samoin perjantai 22.5. on vapaa päivä. Jatkamme koulussa maanantaina 25.5. Maanantai ja tiistai ovat normaaleja lukujärjestyksen mukaisia päiviä 8.45-14.30. Keskiviikko, torstai ja perjantai päättyvät 12.45. Keskiviikko on lukujärjestyksen mukainen työpäivä. Torstaina ja perjantaina muuta ohjelmaa mm. ulkoilua ja vierailuita eri kohteissa.

Lauantain eli päättäjäispäivän pituus 8.45-10.30. Luokat ovat omissa luokissaan luokanvalvojan kanssa ja ohjelma on osittain yhteistä, osittain luokan omaa.

Kuljetukset lähtevät aina päivän päätyttyä.

Lisätietoja saatte minulta!

Eeva-Liisa L.

050 3142351

Ohjeita lähiopetukseen siirtymisestä

Hyvät oppilaat ja huoltajat!

Lähiopetus alkaa tämän viikon torstaina 14.5 klo 8.45-. Tässä muutamia koko koululle yhteisiä muistettavia asioita.

Aamut

Toivomme, että oppilaat tulevat kouluun klo 8.30 - 8.45 välisenä aikana. Pihalle ei saa jäädä, vaan mennään suoraan omaan luokkaan ja pestään ensimmäiseksi kädet. Luokkien ovet poikkeuksellisesti auki niin, että kaikki pääsevät sisälle. Luokat tulevat eri sisään eri ulko-ovista seuraavasti:

Pääovesta tulevat 7B (Ma6), 8A (Ma5), 8B (Äi35) ja 9A (Rebi26)

Reaalisiiven päätyovesta (lähellä sählykaukaloa) tulevat 7A (Rehy), 7C (ÄiHy17),

 7D (ReUe) ja 9B (Äi14)

Henkilökunnan ovesta tulee 9C (ReFy)

Tolkin puoleisesta päätyovesta tulee 8C (Ki12)

Ulos välitunnille mennään myös samasta ovesta samoin koulun päätyttyä.

Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden huoltajia pyydetään mahdollisuuksiensa mukaan tuomaan lapsensa kouluun. Yksittäisetkin aamut ovat avuksi. Lisäksi kuljetusoppilaiden toivotaan mikäli mahdollista pyöräilevän tai mopoilevan kouluun. Koulukuljetukset kulkevat normaaleja reittejä.

KOULUUN TULLAAN VAIN TERVEENÄ.

Koulupäivät 

Kädet pestään aamulla kouluun tullessa, aina pihalta sisälle tultaessa, ennen ruokailua, ennen kotiin lähtöä, sekä vielä erikseen tarvittaessa.

Kaikki käyttävät omia muistiinpanovälineitä eli muistakaa ottaa kynät, kumit ja viivoittimet mukaan. Toisilta ei saa lainata tavaroita. Luokkiin on varattu muistiinpanovälineitä, mikäli joku unohtaa omansa kotiin. Yhteisiä tietokoneita, tabletteja ja muita välineitä ei loppukevään aikana juurikaan käytetä.

Luokat ovat pääsääntöisesti koko päivän ajan oman luokkansa kanssa. Vain taito- ja taideaineissa sekä valinnaisaineissa ryhmät koostuvat useasta luokasta. Nämä tunnit pidetään ko. aineen luokissa seuraavasti:

Saksa ReBi22, TNV Teknisen työn tila, YTV Aula, Kov Ko Kuv Ku, Li ulkona, Muv Mu. Ks Ts, Ittv ReBi22

Poikkeukset: Seiskojen musiikin ja kotitalouden tunnit pidetään omissa luokissa. Liikunnat ulkona.

Koulupäivät ovat lukujärjestyksen mukaiset. Kaikki saavat henkilökohtaiset 5. jakson lukujärjestykset to 14.5. 1. tunnilla. Päivät ovat pääsääntöisesti 8.45-14.30.

Poikkeukset: Ke 20.5. 8.45-12.40, pe 22.5. vapaa päivä, ke 27.5, to 28.5 ja pe 29.5 8.45-12.40. La 30.5. 8.45-10.30.

Välitunnit

Välitunnit vietetään joko luokassa tai ulkona. Välitunnilla on kerrallaan vain yksi ikäluokka Koulun välituntikello otetaan pois käytöstä ja jokaisella ikäryhmällä on oma aikataulu, joka löytyy kotiluokan ovesta. Käytävillä ei saa oleskella välituntisin eikä muulloinkaan.

Ruokailu

Luokat hakevat ruokansa ruokalan perällä (parven alla) olevasta linjastosta ja ruokailevat luokissa. Ruoka-ajat löytyvät aikataululistasta. Ruokailussa käytetään kertakäyttövälineitä ja annosmaitoja.  Tarjottimet ja roskat palautetaan ruokalan perällä oleviin pyöreisiin pöytiin niin, että tarjottimet, lautaset ja mukit pinotaan omaan pinoonsa ja aterimet laitetaan roska-astioihin. Luokkien pintoja pyyhitään päivän aikana. Ruokailuun mennään opettajan/ohjaajan johdolla ja ohjeistuksessa.

Vessat

Luokat käyttävät aina samoja vessatiloja seuraavasti: 8C oman siiven vessa (3), 8B ja 9A, 9C ruokalan takaosassa olevat vessat 6; 7B, 8A ja 7C pääoven sivulla olevat vessat (4), 7A, ja 9B hauenkidassa olevat vessat (3).

 

Koulupäivän päätyttyä 

Koulupäivän lähdetään suoraan kotiin. Koulun/kirjaston pihalle ei jäädä viettämään aikaa kavereiden kesken.

Muuta 

Palauttakaa lainassa olleet tietokoneet ja tabletit heti torstaina 14.5 omaan luokkaan. Muistakaa laittaa koneisiin palauttajan nimi esim. maalarinteipillä.

Kotiin on jäämässä erilaisten riskitekijöiden perusteella tällä hetkellä 15 oppilasta. Kouluun palaa siis noin 190 oppilasta. Opettajat laittavat läksyt Wilmaan ja kokeiden suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Kunnan YT - neuvottelut päättyivät siihen lopputulokseen, että opettajilla on loppukevään aikana kolme lomautuspäivää. Yksi niistä on peruuntunut koulutuspäivä ja kaksi koulupäiviä. Teemme vielä töitä sen eteen, miten kyseiset päivät saadaan tässä poikkeustilanteessa järjestettyä. Neljää koulun opettajaa lomautukset eivät koske. Koulunkäynninohjaajat (neljä henkilöä) ovat töissä normaalisti. 

Viimeisten koulupäivien aikatauluista tiedotamme vielä erikseen. 

Yhteistyöterveisin,

Eeva-Liisa L.

050 3142351

Tiedote huoltajille 14.5. alkavasta lähiopetuksesta

Hyvät huoltajat ja oppilaat

 

Niin kuin varmaan kaikki ovat jo tietoisia niin perusopetuksessa lähiopetus alkaa ja etäopetus päättyy to 14.5.2020.

Toimimme Isonkyrön perusopetuksessa lukujärjestyksen mukaisesti, lukio-opetus pysyy etäopetuksena.

 

Olemme saaneet valtakunnallista ohjeistusta  https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf

Tuosta ohjeesta poimien, ja lisäksi Isonkyrön toimintatavoista informoiden, tiedoksenne seuraavia asioita:

 

- Koulut toimivat pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaisesti. Joitakin muutoksia koulupäivän sisällä tehdään, että kontakteja pystytään vähentämään. Alakoulut opiskelevat neljän tunnin koulupäiviä klo 8.45-/8.50- alkaen. Alakoulujen opettajat pitävät iltapäivisin oppituntien päätyttyä tukiopetuksia /tsekkauksia oppilailleen, näin varmistetaan että aukkoja ei keväästä jäisi. Varautukaa siis siihen, että koulupäivä voi alakoululaisellakin olla kuuden oppitunnin pituinen.

Yläkoulu toimii normaalilla aikataululla, paitsi ke 20.5, 27.5-29.5 ovat neljän tunnin päiviä.

- Koulukyydit kulkevat normaalisti. Kuljetuksista puuttuvat lukiolaiset joten kyyteihin tulee väljyyttää. Lisäksi toivon, että mahdollisimman moni kulkisi koulumatkojaan esim. polkupyörällä, tai jos pystytte aamulla lapsenne tuomaan kouluun niin sekin helpottaa. Iltapäivässä paluukuljetukset ovat väljempiä lukiolaisten puuttuessa ja ala- ja yläkoulun aikataulumuutosten ansiosta.

- Toivon myös, että ap/ip -kerhoja käytettäisiin mahdollisimman vähän, näin välttäisimme päivän ryhmien sekoittumisen. Toki ap/ip toimii normaalisti ja on kotien käytettävissä.

- Siirrymme lähiopetukseen ja etäopetusta ei enää järjestetä. Jos lapsesi ei tule kouluun sovi asiasta koulun johtajan tai apulaisrehtorin kanssa.

- Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti samassa luokkatilassa oman ryhmän kesken, mahdollisimman isoja turvavälejä noudattaen. Olemme tehneet sisäisiä järjestelyjä, että tähän päästään. Myös ruokailu tapahtuu yläkoululaisten osalta luokissa, alakoulut toimivat koulutilojen mahdollistamissa rajoissa.

- Välitunteja porrastetaan ja oppilasryhmille osoitetaan välituntialueet.

- Kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi ovat normaalisti töissä.

 

Muutama käytännönohje kouluun paluuseen:

Vanhemmat valmistakaa lapsianne, että koulussa on käsienpesua normaalia useammin. Lisäksi muistuttakaa, että toisia ei nyt voi halailla ja turvavälejä tulee pitää muutenkin.

 

Sairaana tai vähänkin oireisena ei kouluun saa tulla.

 

Sujuvaa loppukevättä meille kaikille!

 

Yhdessä poikkeusoloissa toimien

Susanna Pietikäinen

0500 560363