Toiminnanohjauksen tukeminen

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan oppilaan kykyä suoriutua annetuista tehtävistä. Oppilaan vaikeudet ilmenevät mm. tilanteissa, joissa hän ei ole ymmärtänyt annettuja ohjeita. Oppilaalla saattaa olla vaikeuksia toimia yhtä aikaa esimerkiksi kuuntelemalla ja kirjoittamalla. Samoin tehtävien / toimintojen välillä siirtyminen saattaa tuottaa hankaluuksia. Oppilasta tulee näin ollen auttaa tiedostamaan omia haasteitaan sekä tuetaan oppilasta pohtimaan omaa rooliaan toiminnan suunnittelussa, tehtävien aloittamisessa, loppuun saattamisessa sekä omien kykyjensä hahmottamisessa.

Mitä tehdä?

Ennen tehtävän aloitusta, pysähdy miettimään oppilaan kanssa:
 • mitä oppilaan pitää tehdä?
 • miksi oppilaan pitää tehdä?
 • mitä oppilaalta kysytään?

Suunnittele oppilaan kanssa työskentelyvaiheet:
 • miten oppilas tekee tehtävän?
 • kuinka kauan oppilas tekee tehtävää?
 • mitä välineitä oppilas tarvitsee tehtävään?
 • keneltä oppilas saa tarvittaessa apua?
Tehtävänteon aikana on hyvä pohtia:

 • toimiiko oppilas niinkuin suunnitteli?

Lopuksi on tehtävän / työskentelyn arviointia:

 • miten oppilas onnistui tehtävässä / työskentelyssä?
 • missä asiassa oppilas onnistui?
 • mitä oppilas voisi tehdä toisin?
 • mikä on oppilaan seuraava asia, kun tehtävä on tehty?

Toiminnanohjauksen vaikeuksissa oikeanlaista työskentelytapaa tulee opettaa oppilaalle konkreettisesti puhumalla, näyttämällä, tukemalla ja vierellä olemalla. Uuden toimintatavan oppiminen voi vaatia useita toistoja sekä monen eri työntekijän tiivistä yhteistyötä. Toiminnanohjauksen harjoitteluun voi ottaa myös kuvalliset ohjeet / sanalliset muistuttajat oppimisen tueksi (esimerkiksi pulpetille).

Hyviä linkkivinkkejä toiminnanohjauksen tukemiseen löytyy alta:

http://www.mv.helsinki.fi/home/hotulain/KayttHaast/ToiminnanOhjaus09.pdf

http://kalliomaa.net/opas/toiminnanohjauksen-vaikeudet.html


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä