Erasmus+ hanke (SYCAS: Start Your Career at School, 2015-18)

SYCAS Start Your Career At School - Young Entrepreneurs: learning to to create and innovate your own career

Euroopan Unionin ERASMUS+ ohjelman tavoitteena on ollut koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä muorten koulutustason, taitojen ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen Euroopassa. 

Iisalmen lyseo on ollut mukana vuosina 2015-2018 projektissa SYCAS Start Your Career At School jonka tarkoituksena on edistää nuorten koulusta saamia työelämävalmiuksia, tutustuttaa nuoria opiskelumahdollisuuksiin ja erilaisiin työelämäkäytänteisiin eri puolilla Eurooppaa. Projektissa on ollut koordinaattorina saksalainen koulu ja muina partnereina irlantilainen, kreikkalainen, puolalainen ja italialainen koulu.

Näiltä sivuilta (valikko vasemmalla) löydät paljon tietoa projektissa tehdyistä kyselyistä, selvityksistä, nettisivuista, tapahtumista ja vierailumatkoista eri kouluihin. Tutustu!

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg
  • Rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta
  • Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Palautekommentteja osallistuneilta opiskelijoilta

  • Oli todella mielenkiintoista ja avartavaa kuulla opiskelun ja työelämän käytänteistä muissa Euroopan maissa. Hanke lisäsi kiinnostusta etenkin ulkomailla työskentelyyn tulevaisuudessa. Huippua oli myös reissu ulkomaille ja ulkomaalaisten tutustuttaminen Iisalmeen. Käytännön kielitaito ja esiintymisrohkeus paranivat huomattavasti.
  • Elämäni paras kokemus tähän mennessä. Ja olen kiitollinen että sain olla mukana hanketta!
  • Hankkeeseen osallistuminen toi paljon uusia tuttavuuksia ja oli erittäin hyvä mahdollisuus tutustua ulkomaalaiseen kouluun

 

Infotilaisuus koko koululle 20.5.2016

Erasmus+ ryhmäläiset kertoivat koko koululle SYCAS-hankkeen edistymisestä Iisalmi-salissa 20.5.2016 pidennetyssä aamunavauksessa. Sali alkaa täyttyä kuuntelijoista..

098.jpg

Ensin Heini ja Nelli kertoivat projektin taustoista ja tarkoituksesta, mm. siitä kuinka eri maiden opiskelijat yhdessä tutkivat ja vertailevat jatkokoulutusmahdollisuuksia ja työelämäyhteyksiä eri maissa. Erityisesti jo nyt tehdyissä vertailuissa on mietitty sitä, miten koulu voisi antaa mahdollisimman hyvät eväät ja valmiudet opiskelua ja työuria varten.

Sitten Saksan kokouksessa mukana olleet Tuulia, Noora, Emma ja Roosa kertoivat matkastaan ja siitä, kuinka siellä kokouksessa laadittiin kaikille eri maiden kouluille kysely, jonka kaikki iisalmelaisetkin aiemmin täyttivät.

Emmiina, Åsa, Juulia, Nelli, Roosa ja Roosa esittelivät sitten kyselyn tulokset, niin Iisalmen lyseon kuin kaikkien muidenkin maiden kohdalta. Iisalmen lyseossa osanottoprosentti oli hyvin suuri - ja meillä nimenomaan se tehtiin omilla puhelimilla nettiversiona, kun taas muutamassa muussa maassa käytettiin työlästä paperiversiota ja siirrettiin käsin tulokset exceliin.
Tytöt valottivat tärkeimpiä eroja eri maiden välillä, kertoen mm. että 790 vastaajasta koostuvassa aineistossa nähdään selvästi, että:
- puolalaiset haluavat heti töihin tai ammattikoulutukseen, irlantilaiset ei
- saksalaisille on tärkeää saada pitää koulun jälkeen välivuosi
- harvat haluavat ulkomaille yliopistoon
- hyvin moni tietää jo lukiossa mille uralle haluaa
- suomalaisia ja irlantilaisia ei kiinnosta yrittäjyys
- irlannissa vanhemmat vaikuttavat suuresti lastensa uravalintaan
- työn pysyvyys on suuresti arvostettua muualla paitsi Suomessa
- vapaa-ajan määrä, hyöty yhteiskunnalle, arvostus, raha eivät ole kaikkein tärkeimpiä asioita uraa valittaessa vaan keskeiseksi nousee aineistossa onnellisuus ja se että saa aikaan jotakin
- koulun antamiin valmiuksiin ollaan kaikkein tyytyväisimpiä Suomessa

Tämän jälkeen Irlannin kokouksessa olleet Venla, Maija, Milja ja Kristiina kertoivat kokemuksistaan ja siitä, miten näitä tuloksia siellä Irlannissa yhdessä analysoitiin.

Piia ja Piia esittelivät vielä Kuopioon tehdyn kaupallisen alan tutustumisretken tuloksia. Lopuksi kerrottiin ensi syksyn tulevasta hankekokouksesta täällä Iisalmessa.

Iisalmen sanomien toimittaja Tiina Tynkkynen-Hieta haastattelemassa ryhmäläisiä lehteen sen jälkeen kun muut oppilaat olivat poistuneet:

100.jpg

102.jpg

Lehtijuttu projektistamme ilmestyi Iisalmen Sanomissa 29.5.2016 s. 4-5.