Erasmus+ hanke (A.R.T.I.S.A.N.S, 2018-20)

ARTISANS - Artisanship and Recovering Traditions against Inactivity school drop-out and for Social Aggregation Nature and Skills at schoolEU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

* Rahoitettu Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelmasta
* Euroopan Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä

Iisalmen lyseo on mukana 2018-2020 projektissa ARTISANS at school, jossa opiskelijat eri maissa tutkivat eri alueiden perinteisten elinkeinojen ja käsityöläistaitojen historiaa ja nykytilaa, ja yrittävät modernein keinoin pohtia sitä, miten tulevaisuuden työ voisi kasvaa perinteisten taitojen pohjalta. Tarkoitus on tutustua eri maiden kulttuuriin vaikuttaneisiin elinkeinoihin tai taitoihin, kertoa niistä muille videoin ja digitaalisin aineistoin. Tärkeänä osana on myös tutustua eri alueilla tehtävään nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön, eri tapoihin lisätä koulutusmyönteisyyttä ja helpottaa oman uran valintaa samalla kun tehdään eri alueiden kulttuuriperintöä ja vanhoja elinkeinoja ja kädentaitoja eläväksi.

Opiskelijat tutustuvat kulttuuriperintöön käsityöläismestareiden tai eri elinkeinojen kautta, tutkivat jopa katoamassa olevia kädentaitoja ja pohtivat niiden moderneja sovelluskohteita. Tarkoitus on myös lisätä nuorten tietoisuutta oman alueensa kulttuuriperinnöstä osana yleiseurooppalaista kulttuuria ja ymmärrystä siitä, että ikivanhat elinkeinot ja taidot ovat moderninkin menestyksemme taustalla. Iisalmen ja Pohjois-Savon alueen monien modernien innovaatioiden tausta on metsässä, puun käytössä ja taidoissa, joilla esi-isät osasivat puuta ja metsän antimia työstää.

Projektia koordinoi italialainen koulu, ja Iisalmen lyseon lisäksi siihen osallistuvat koulut Espanjasta ja Irlannista. Lyseosta mukana on 21 opiskelijaa kahdelta vuosikurssilta, ja muista kouluista saman verran eli yhteensä yli 80 opiskelijaa osallistuu kansainvälisiin liikkuvuuksiin.

Vasemmalla näkyvän valikon alakohdissa voit tutustua työhömme!