Valtarin koulu

Tervetuloa Valtarin kouluun

OMATOIMISUUS - LUOVUUS - REHELLISYYS - VASTUUNTUNTO

Koulumme kehittämiskohteita ovat ilmapiiri ja oppimismenetelmät.

Hyvään ilmapiiriin päästään parantamalla
avointa ulkoista ja sisäistä viestintää
ja lisäämällä oppilaskeskeisiä oppimismenetelmiä.

Visiona on aikaansa seuraava oppimiskeskus,
oppilaalle tärkeä paikka, joka antaa tilaa henkiselle kasvulle.


Valtarin koulu kesä.PNG