Luontoa ja liikettä-hanke 2019

Nimetön #618e

LUONTOA JA LIIKETTÄ

VARHAISKASVATUKSEEN JA ESIOPETUKSEEN
Hankkeen ohjausryhmä: Katja Ojala, Anu Lyytinen, Saija Saarikko, Marja Ylärakkola ja Tiina Saarela-Niemi

Aluehallintovirastolta oli haettavissa liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset syksyllä 2018. Aluehallintovirasto on myöntänyt Humppilan varhaiskasvatukselle 2000€ veikkausvoittovaroihin pohjautuvaa valtionavustusta hankkeeseen Luontoa ja liikettä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Hankkeella jatketaan viime vuonna toteutetun "Kukaan paikalleen ei jää"-hankkeen myötä aloitettua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen aktivoinnin ja ympäristökasvatuksen kehittämistä.

TAVOITTEET

 • fyysisen aktiivisuuden lisääminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakkaiden arjessa
 • työntekijöiden ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin lisääminen koulutuksen ja yhdessä tekemisen avulla
 • luonto- ja ympäristökasvatuksen merkityksen vahvistaminen, luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvän tietoisuuden lisääminen
 • kunnan ja yhdistysten/urheiluseurojen välisen yhteistyön lisääminen lajitutustumisten ym. yhteistyön kautta
 • lasten aktiivisuuden seuraaminen toiminnassa sekä kannustaminen aktiivisuuteen

SISÄLTÖ JA SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

 • koulutustilaisuudet luonto- ja liikuntakasvatukseen liittyen, kohderyhmänä vakan henkilöstö sekä yhdistysten/urheiluseurojen toimijat
 • luontoretket lähiympäristöön sekä seutukunnan luontokohteisiin
 • kestävän kehityksen työpajoja lapsiryhmille
 • lapsiperheille avoimia liikuntahetkiä vakan järjestämänä
 • koko perheen liikunta- ja luontotapahtumat
 • välineistön hankkiminen

ARVIOINTI, SEURANTA

 • Lasten fyysistä aktiivisuutta seurataan havainnoimalla lapsiryhmää sekä aktiivisuusmittareiden avulla
 • Perheiltä kerätään palautetta toiminnoista ja heidän kokemuksistaan arjen aktiivisuuteen liittyen
 • Työntekijät kokoavat havaintojaan sekä toiminnassa tehtyjä muutoksia
 • Liikuntavälineet ja –tilat ovat lapsiryhmien aktiivisessa käytössä
 • Fyysisen aktiivisuuden sekä ympäristökasvatuksen näkökulmaa korostetaan vuonna 2019 päivitettävässä varhaiskasvatussuunnitelmassa (konkreettisia tavoitteita, oppimisympäristöjen määrittelyssä huomioidaan lähiympäristö (liikuntatilat, luonto, seutukunnan kohteet)
 • Henkilöstö kirjaa ryhmien vuosisuunnitelmiin konkreettisia toimenpiteitä fyysisen aktiivisuuden, liikunnan ja ympäristökasvatuksen lisäämiseksi toiminnassa

 

Liitteet:

logo pdf.pdf