Ajankohtaista

Tämän hetken koronatilanteesta

Hei!
Päiväkodissamme on esiintynyt useita koronatapauksia. Huoli lasten terveydestä on tietenkin kova, mutta myös työntekijöiden terveydentila huolettaa. Joudumme pohtimaan vaihtoehtoja sille, mitä teemme, jos useita työntekijöitä sairastuu ja emme saa sijaisia riittävää määrää paikalle. 
Ensisijaisesti tarkistamme varhaiskasvatuslain mukaiset aikuisten ja lasten suhdeluvut ja tämä voi tarkoittaa esim. ryhmien väliaikaista yhdistämistä. Mikäli sijaisia ei saada ja henkilökuntaa on liian vähän paikalla, viestimme huoltajille, että he joilla on mahdollisuus, järjestäisivät lapsen hoidon itse. Tällöin perhe saa hyvityksen asiakasmaksusta. Mikäli edellä mainitut toimet eivät auta ja varhaiskasvatusta ei pysty järjestämään, voimme joutua jopa keskeyttämään päiväkotitoiminnan hetkellisesti. Tällaisessa tilanteessa toiminta palautetaan normaaliksi heti, kun se vain on mahdollista. Toivotaan tietenkin, että tällaiseen tilanteeseen emme joutuisi. 
Päiväkodilta lähti perheille kysely heidän mahdollisuuksistaan järjestää lapsen hoito itse, mikäli päiväkodille tulee merkittävä henkilöstövaje. Huomioittehan, että maksuhyvitys koskee vain tilannetta, jossa päiväkodin puolesta ollaan perheisiin yhteydessä ja pyydetään pitämään lapsi kotona. 

Alla olevasta linkistä löydät hyvinvointikuntayhtymän ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. 
https://www.fshky.fi/asiakkaalle/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/tietopaketti/

Marraskuun kuulumisia varhaiskasvatuksesta

Heippa!
Syksy on jo edennyt pitkälle ja varhaiskasvatuksen toiminta on ollut aktiivista ja monipuolista ikävästä covid19-pandemia-tilanteesta huolimatta. Eskarilaiset (ryhmän nimi Vilperit) aloittivat elokuussa toiminnan Päivänpaisteen tiloissa ja muutos on tietenkin vaatinut toimintojen sovittelua ja uuden opettelua, mutta on hienoa, että kaikki päiväkodin lapset ja työntekijät saavat nyt olla saman katon alla ja yhteistyö on entistä tiiviimpää tietyt rajoitukset ja suositukset huomioon ottaen. 
Korona-tilanne saattaa tuntua joistakin vielä kaukaiselta, koska Humppila ei ole varsinaisesti epidemia-aluetta, tai ainakaan todettuja tartuntoja ei ole uutisoitu. Toiminnassamme meidän tulee kuitenkin huomioida, että korona on kiihtymisvaiheessa Kanta-Hämeessä ja joudumme noudattamaan annettuja suosituksia soveltaen niitä tietenkin oman toiminnan mukaan. Pari viikkoa sitten jaoimme tiedotteet, jossa kerroimme ohjeista ja suosituksista, joten en niitä tähän ala erittelemään. Pääpaino kuitenkin huolellinen käsihygienia ja se, että pyrimme välttämään kontakteja mahdollisimman pitkään (esim. niin, että huoltajat eivät toisi lasta eteistä pidemmälle ja eteisessä ei olisi montaa huoltajaa yhtä aikaa). Monet ohjeet ja säännöt kuulostavat omaankin korvaan hieman erikoisilta, koska lapset kuitenkin viettävät aikaa ryhmissä. Olemme kuitenkin saaneet tietynlaiset ohjeet ja näiden mukaan toimimme nimenomaan tavoitteena vähentää fyysisiä kontakteja. 
Viime viikolla oli päiväkodin valokuvaus, jonka halusimme järjestää, vaikka monella paikkakunnalla se on kokonaan tämän hetken tilanteesta johtuen peruttu. Järjestimme kuvauksen Lintukodolla ja käytäntö sujui todella hyvin ja kuvaaja oli erityisen kiitollinen siitä, että kuvaus järjestettiin erillisessä tiloissa ja suosituksia noudattaen. Valitettavasti tästä aiheutui joillekin huoltajille lisävaivaa, jota pahoittelen vilpittömästi. 
Joulukuu lähestyy kovaa vauhtia ja siihen liittyen pohdinnassa on tietysti joulujuhla. Emme valitettavasti järjestä tänä vuonna joulujuhlaa tai mitään yhteistä perheiden tilaisuutta. Pyrimme keksimään jotain aiheeseen liittyvää, jolla voimme piristää teidän ja meidän arkea huolimatta siitä, että juhlia ei ole. 
Laadun arviointi ja kehittäminen on lakisääteinen osa varhaiskasvatuksen toimintaa. Toimitammekin teille lähiaikoina asiakaskyselyt ja toivon, että vastaatte siihen aktiivisesti. Palautteen pohjalta saamme tietoa siitä, mikä erityisesti kaipaa kehittämistä. 
Wilman käyttöä harjoittelemme pikkuhiljaa ja tavoite on, että ensi vuoden alusta saisimme sen toimivaksi yhteydenpitovälineeksi kodin ja päiväkodin välille. Wilma on tietoturvallinen tapa viestiä asioista ja kirjata esim. lapsen tuen tarpeeseen liittyviä asiakirjoja, jotka sitten aikanaan siirtyvät koulun puolelle. Ymmärrän, jos joitain turhauttaa se, että taas tulee yksi uusi järjestelmä käyttöön ja opeteltavaksi, mutta tarkoitus on, että saisimme yhteydenpidosta mahdollisimman sujuvaa. Tätä kautta pyrimme myös siihen, että ei tarvitsisi toimittaa erilaisia lippulappusia kotiin, vaan viestit tulevat suoraan wilman kautta. Mikäli kaipaatte ohjeistusta wilmaan liittyen, ottakaa yhteyttä minuun. Autan parhaani mukaan, vaikka asia on minulle ja muullekin henkilökunnalle melko uusi. Opetellaan ja opitaan yhdessä!

Pidetään huolta toisistamme ja pysytään terveinä!
t: Katja Ojala
Varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 5422030

Tulevan toimintakauden uutisia

Varhaiskasvatuksessa alkaa uusi toimintakausi 1.8.2020 ja tuleva syksy tuokin jonkin verran muutoksia. Valtakunnallisella tasolla suurin muutos on varhaiskasvatuslain uudistus. Uudistuksen myötä lasten varhaiskasvatusoikeutta ei rajata enää miltään osin 20 tuntiin/vko. Lisäksi asetusta varhaiskasvatuksesta muutetaan siten, että henkilöstömitoitus yli 3-vuotiaiden lasten kokoaikaisessa palvelussa olevien osalta muutetaan nykyisestä yksi työntekijä kahdeksaa lasta kohti (1:8) -> yksi työntekijä seitsemää lasta kohti (1:7). Lakiuuditus ja asetusmuutos tulevat voimaan 1.8.2020.

Humppilan varhaiskasvatuksessa suurin muutos on tietenkin se, että Lintukodon yksikkö on päätetty sulkea ja esiopetusryhmä siirtyy Päiväkoti Päivänpaisteeseen. Miksi näin? -> Kun uutta päiväkotia alettiin rakentamaan (ja jo sitä ennen), oli toiveena, että kaikki päiväkotilaiset ja päiväkodin työntekijät pääsisivät toimimaan samassa yksikössä. Lapsimääräennusteiden ja kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi päädyttiin kuitenkin siihen, että Lintukodon yksikkö jää kuitenkin toimintaan ja rakennetaan 60-paikkainen päiväkoti. Vuosien mittaan varhaiskasvatuksen lapsimäärä on vähentynyt todella paljon; esimerkiksi toimintakaudella 2011-2012 varhaiskasvatuksen (päiväkoti, perhepäivähoito+esiopetus) asiakkaana oli 120 lasta ja toimintakaudella 2019-2020 lapsia oli 85. Tulevalla toimintakaudella tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että koko varhaiskasvatuksessa on tällä henkilöstömitoituksella 88 paikkaa, joista tällä hetkellä on vapaana 14 paikkaa. Edellä mainitut luvut kertovat, että lapsimäärä on todella vähentynyt ja kahdessa yksikössä toimiminen ei ole enää välttämätöntä, miksi emme siis siirtyisi kaikki nauttimaan uusista, valoisista ja toimivista tiloista ja välineistä :) Lisäksi vuorohoitoa tarvitsevia lapsia ei tarvitse enää jatkossa kuljetella kahden yksikön välillä, vaan lapsi saa toimia samassa ympäristössä koko ajan.

No mahdutaanko? -> Päivänpaiste on neliöalaltaan sen verran suuri, että suositukset lasten tarvitsemista huoneistoneliöaloista riittävät hyvin paikkojen lisäykseen. Terveysvalvonta asettaa omat vaatimuksensa talon lapsimäärän lisäämiseen ja nämäkin uusi rakennus täyttää. Päiväkodissa on ollut tiloja, jotka ovat olleet hyvin vähällä käytöllä, joten yhdistymisen myötä tilat saadaan myös tehokkaampaan käyttöön. Toisaalta talossa syksyllä aloittava lapsimäärä (64 lasta) ei kovin paljoa lisäänny esim. vuoden 2019 kevään tilanteesta, jolloin talossa oli kirjoilla 60 lasta.
Toimintaa porrastetaan tälläkin hetkellä niin, että lapsiryhmillä on mahdollisimman paljon tiloja käytössä päivittäin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että retkipäivät ja ulkoilut aikataulutetaan niin, että etenkin aamupäivisin sisätiloissa ei ole yhtä aikaa kaikki ryhmät.

Pandemia-tilanteen yhä vallitessa herättää tietysti huolta sekin, että miten sitten varaudumme, jos poikkeusoloihin jälleen joudutaan. Tätä tilannetta emme missään nimessä saa sivuuttaa tai ylenkatsoa. Jo nyt keväällä ryhmien erillään toimiminen oli melkoinen haaste, kun väistämättä pienet lapset ovat tekemisissä toistensa kanssa. Lisäksi meillä on useita asiakkaita, joilla on sisaruksia eri ryhmissä. Noudatamme tietenkin hallituksen antamia suosituksia niin hyvin kuin vain mahdollista. Jos tilanne edellyttää sitä, että meidän tarvitsee toimia vieläkin väljemmin, pystymme Humppilassa reagoimaan tilanteisiin nopeasti ja lisätiloja toiminnalle löytyy. Hygienia on tartunnan ehkäisyn a ja o ja tästä huolehdimme jatkuvasti.

Kevään poikkeustilanteessa todettiin haasteeksi se, että miten viestitään nopeasti kaikille huoltajille, kun varsinaista järjestelmää ei siihen ollut. Tähän meille tulee syksyllä avuksi Wilma-järjestelmä, joka on ainakin kouluikäisten vanhemmille tuttu. Tiedotamme Wilman käyttöönotosta kaikkia paremmin, kun olemme itse saaneet ohjelmiston haltuumme ja voimme sitä alkaa käyttämään yhteistyövälineenä huoltajien kanssa.
Toivon, että mikäli teillä tulee kysyttävää liittyen varhaiskasvatukseen, ottaisitte yhteyttä suoraan allekirjoittaneeseen, niin toivottavasti löydämme vastauksia keskustelun myötä. Kaikenlainen palaute on tärkeää toimintaa kehitettäessä. Palautteeseen ei vaan välttämättä aina pääse ihan joka viestintäkanavassa kiinni, joten siksi suosittelen suoraa yhteydenottoa.
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen toivotamme aurinkoista kesää kaikille varhaiskasvatuksesta!

Humppilassa 26.6.2020
Katja Ojala
Varhaiskasvatusjohtaja
puh. 050 5422030
katja.ojala@humppila.fi

Koronavirus ja muut infektiot

Hyvät vanhemmat!
Erilaisia flunssatauteja, influenssaa ja esim. ärhäkkää kuumeilua on nyt liikkeellä. Lisäksi koronavirus COVID-19 -epidemia laajenee, ja epidemia-alue on määritetty uudelleen. Alue käsittää Manner-Kiinan lisäksi Iranin, Etelä-Korean sekä koko Italian. Suomi ei siis kuulu epidemia-alueisiin, mutta yksittäisistä tartunnoista tulee tiedotteita lähes päivittäin.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on tiedottanut 3.3.2020:

Jos epäilet koronavirustartuntaa (oireina kuume, yskä ja hengenahdistus ja lisäksi matka epidemia-alueelle tai lähikontakti sinne matkustaneeseen), ota aina ensin puhelimitse yhteyttä arkipäivisin terveyskeskukseen ja iltaisin ja viikonloppuisin puhelimitse Forssan sairaalan päivystykseen.

Puhelinnumero arkisin klo 16 asti 03 4191 2010 ja klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin
03 4191 3000.

 Kun olet soittanut terveysasemalle tai päivystykseen, on tärkeää pysytellä kotona, kunnes sinuun otetaan yhteyttä ja saat puhelimitse ohjeet.

Seuraa THL:n ohjeita terveydenhuollon osalta ja ulkoministeriön ohjeita matkustamisen osalta. Nämä viranomaiset päivittävät ohjeita jatkuvasti.

Muista yskimis- ja käsihygienia!

Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.
Hyvä yskimishygienia.

  • Suojaa suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.
  • Laita käytetty nenäliina roskiin ja pese kädet tai käytä käsihuuhdetta heti kun mahdollista.
  • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski olka- tai kyynärvarren kulmaan.
  • Älä yski tai aivasta kämmeniisi
Hyvä käsihygienia.
Pese kädet aina
  • kun tulet ulkoa sisään,
  • wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen
  • niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen
  • kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö.
  • ennen ruoan laittoa ja ruokailua

Ohjaamme varhaiskasvatuksessa tehostetusti lapsia huolelliseen käsienpesuun erityisesti ennen ruokailua sekä WC-käyntien yhteydessä.
Huom! Käsidesi ei korvaa huolellista käsienpesua saippualla.

Opastattehan myös kotona lapsia thl:n ohjeiden mukaiseen käsienpesuun sekä oikeaan tapaan yskiä ja niistää https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn

Arvioimme lasten terveydentilaa nyt tavallista tarkemmin. Flunssaista lasta ei pidä tuoda päiväkotiin/ perhepäivähoitoon/ eskariin. Toivomme myös erityisen tarkkaa harkintaa siihen, että mikäli perheenjäsenistä on joku sairaana, onko tarkoituksenmukaista tuoda sillä hetkellä terveenä olevaa lasta päiväkotiin. Tällainen varautuminen on tärkeää kausi-influenssan, mutta myös koronaviruksen vuoksi. Tärkeää on myös antaa lapselle aikaa tervehtymiseen ja huolehtia siitä, että lapsen yleiskunto on sairastamisen jälkeen riittävän hyvä varhaiskasvatukseen/esiopetukseen osallistumiselle. 

Liitteet:

Yskimisohje THL
Käsienpesuohje THL

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

Humppilan varhaiskasvatus on saanut valtion erityisavustusta positiivisen diskriminaation edistämiseksi. Erityisavustus käytetään varhaiskasvatuksen erityisopetuksen hankkeeseen ja tämän kautta varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) palkkaamiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Ypäjän kunnan kanssa vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on kehittää kunnille yhtenäinen yksilöllisen tuen malli sekä malli syrjäytymisen ehkäisemiseksi  sekä konkreettisena toimenpiteenä varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaaminen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi on valittu Eevi Jokinen. Eevi työskentelee 50% työajasta Humppilassa (parittomat viikot) ja 50% työajasta Ypäjällä (parilliset viikot). Eevin tavoittaa numerosta 044 706 4410 ja sähköpostilla eevi.jokinen@humppila.fi.

Uusi toimintakausi alkanut

Varhaiskasvatuksessa alkoi uusi toimintakausi 1.8.2019. Esiopetuslaiset aloittavat lukuvuotensa ma 12.8.2019. Viime kaudesta poiketen Lintukodon päiväkoti, jossa esiopetus toimii, on avoinna klo 6-17.30. Tämä tarkoittaa siis sitä, että lapsia kuljetetaan Päivänpaisteeseen vain vuorohoitoa tarvittaessa (klo 17.30-06) ja aamu- ja välipala tarjoillaan Lintukotolaisille Lintukodossa.
Tulevana lukuvuotena kaikki eskarilaiset ovat samassa ryhmässä, mutta tämä ei tarkoita, että luonto- ja liikuntatoiminta (ns. metsäeskari) päättyisi kokonaan. Tarkoitus on, että painotus näkyy kaikkien eskarilaisten toiminnassa ensi kaudella. Luonto- ja liikuntatoimintaa painotetaan kaikissa varhaiskasvatusryhmissäkin.
Uutena asiana varhaiskasvatuksessa on kielirikasteisen varhaiskasvatuksen kokeilu. Tämä tarkoittaa siis sitä, että lasten kanssa tutustutaan eri kieliin (lähinnä englanti) laulaen ja leikkien. Koko toimintakauden teemaksi on valittu kansainvälisyys ja tarkoitus on tutustua eri maihin ja kulttuureihin toimintojen ohessa.

Asiakastyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatuslain 24§ mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä ja edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä.
Päiväkoti Päivänpaisteessa ja Lintukodon päiväkodin esiopetusryhmissä toteutettiin asiakastyytyväisyykyselyt toukokuussa 2019. Kysely kohdistettiin sekä lapsille että heidän huoltajilleen. Vastausprosentti jäi valitettavan vähäiseksi (Päivänpaiste: lapset 42,4% ja aikuiset 49,2%, Lintukoto: lapset 47,8% ja aikuiset 50%). Toki lasten kyselyiden vastausprosenttiin vaikutti hieman se, että osa lapsista ei vielä osaa ilmaista puhuen mielipidettään. Pienten kohdalla arviointi toteutetaankin lähinnä havainnoimalla lasta sekä päiväkodissa että kotona.
Kyselyt käydään läpi henkilöstön kanssa ja näiden pohjalta pohdimme, miten voimme kehittää Humppilan varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Liitteet:

Esiopetus huoltajien vastaukset
Esiopetus lasten vastaukset
Päivänpaiste huoltajien vastaukset
Päivänpaiste Lasten vastaukset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä