Poissaolot

Poissaolot

Muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon tulee pyytää lupa. Sairauspoissaolostakin tulee huoltajan heti ensimmäisenä aamuna ilmoittaa koululle Wilmaa käyttäen. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja ja muutoin rehtori. Lupa muuhun kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon on anottava kirjallisesti hyvissä ajoin ennen poissaoloa. Mikäli oppilas sairastuu kesken päivän tai joutuu muusta pakottavasta syystä keskeyttämään koulupäivänsä, on lupa poistumiseen kysyttävä luokanopettajalta tai rehtorilta. Poissaolojen seurannassa käytetään seutukunnallista ohjeistusta. Luvattomiin poissaoloihin puututaan heti ja niistä keskustellaan aluksi huoltajan kanssa ja jatkossa moniammatillisessa työryhmässä.

Oppilaan poissaoloon koulusta on oppilaan huoltajan haettava lupaa. Luvan myöntäjä on luokan-opettaja/luokanvalvoja loman kestäessä 1–3 vrk ja rehtori loman kestäessä yli 3vrk. Huoltaja anoo oppilaalle vapaan Wilman kautta.

Lupaa poissaoloon voi anoa oppilaan huoltajat. Poissaololupa haetaan “Loma-anomus” lomakkeella joka löytyy Wilman etusivun vasemman laidan linkistä “Hakemukset ja päätökset”. Sivun oikeasta reunasta valitaan Tee uusi hakemus, jonka alle tipahtaa valikko Loma-anomus 1-3 päivää ja Loma-anomus yli 3 päivää. Täytetään lomake ja tallennetaan, jolloin hakemus siirtyy ryhmänohjaajan tai rehtorin hyväksyttäväksi. Tiedot kaikista, niin hyväksytyistä kuin keskeneräisistä hakemuksista näkyy “Hakemukset ja päätökset” sivulla.

Loma-anomusta ei voi täyttää mobiilisovelluksella, ainoastaan selaimella.

Rehtori antaa tiedon myönnetystä vapaasta Wilman kautta huoltajalle ja luokanopettajalle/luokan-valvojalle. Lyhyemmistä vapaista vastauksen antaa luokanopettaja/luokanvalvoja. Mikäli vapaata ei myönnetä, asiasta tehdään kielteinen, valituskelpoinen, viranhaltijapäätös.

Poissaoloissa huomioitavaa on, että oppilaan on selvitettävä loman aikana tulleet koulutehtävät ja opiskeltava ne itsenäisesti / huoltajan valvonnassa. Luokanopettaja/luokanvalvoja antaa oppilaalle ohjeet tehtävien keräämisestä noin viikkoa ennen poissaolon alkua. Huoltaja on vastuussa asioiden oppimisesta. Loman aikana olevien kokeiden suorittamisen oppilas sopii luokan- tai aineopettajan kanssa. Oppilaalle ei järjestetä pääsääntöisesti tukiopetusta loman vuoksi.

Ohje huoltajalle poissaolojen selvittämiseen

Wilmaa käytetään myös poissaolojen selvittämiseen. Opiskelijan osalta poissaolot selvittää aina huoltaja. Alkuvaiheessa jokainen huoltaja on velvollinen tarkastelemaan Wilman poissaolotoimintaa säännöllisesti poissaolojen havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. 
Opettajat kirjaavat Wilmaan poissaolot sekä muun palautteen koulutyöstä. Poissaolot ja palaute näkyvät Wilmassa Tuntimerkinnät-sivulla.

Poissaoloilmoitus selaimella

Ilmoita poissaolosta -sivu on tarkoitettu ensisijaisesti akuuttien sairaspoissaolojen ilmoittamiseen.

Voit ilmoittaa poissaolon menemällä ensin sivulle ”Tuntimerkinnät”. Tämän alta valitset ”Ilmoita poissaolosta”. Voit ilmoittaa saman päivän poissaolosta arkisin klo 12 asti, tai seuraavan päivän poissaolosta klo 12 jälkeen, sunnuntaista torstaihin. Maanantain poissaolosta voi siis ilmoittaa aikaisintaan sunnuntaina klo 12. Etukäteen tiedossa olevat tulevien viikkojen poissaolot ja muut pidemmät poissaolot ilmoitetaan suoraan opettajalle lupa lomakkeella, joka löytyy Wilmasta lomakkeet sivulta.

Poissaolojen selvitys selaimella

Jos oppilaalla on selvittämättömiä poissaoloja, on etusivun ylälaidassa ilmoitus niistä.

Klikkaa vihreää X tuntimerkintää -linkkiä. Avautuu poissaolojen selvityssivu. Kun viet hiirikursorin poissaolomerkinnän päälle, näet minkä aineen ja kenen opettajan tunnista on kyse. Poissaolo selvitetään täppäämällä joko Kaikki X merkintää -kohta tai täppäämällä Vain valitsemasi tuntimerkinnät -kohta ja rastimalla selvitettävät poissaolot yhteenveto-osiosta.
Valitse vielä Syy-valikosta poissaolon syytä parhaiten kuvaava vaihtoehto ja anna tarvittaessa Lisätietoja-kohtaan jokin vapaamuotoinen selvitys. Klikkaa lopuksi Tallenna selvitys –painiketta.

Aiemmat poissaolot ja opettajan palaute

Tarkastele tuntimerkintöjä -sivulta näet aiemmat merkinnät sekä ne poissaolot, joita ei tarvitse erikseen selvittää.

Poissaoloilmoitus mobiilisovelluksella

Sivun ylälaidassa löytyy kuumemittari emoji ja sitä täppäämällä pääset valitseman poissaolon syyn. Lisätietoja kohtaan voi kirjoittaa tarkemman selvityksen poissaolosta. Voit ilmoittaa saman päivän poissaolosta arkisin klo 12 asti, tai seuraavan päivän poissaolosta klo 12 jälkeen, sunnuntaista torstaihin. Maanantain poissaolosta voi siis ilmoittaa aikaisintaan sunnuntaina klo 12.

Poissaolojen selvitys mobiilisovelluksella

Etusivun alareunassa on ”Tuntimerkinnät” kohta, jota painamalla pääset tunnin kohdalle, josta poissaolo merkintä on tullut. Tämä merkintä näkyy sivulla punaisella. Painamalla tätä merkintää, pääset sivulle josta voit tehdä selvityksen. Valitse Syy-valikosta poissaolon syytä parhaiten kuvaava vaihtoehto ja anna tarvittaessa Lisätietoja-kohtaan jokin vapaamuotoinen selvitys. Klikkaa lopuksi Tallenna selvitys –painiketta.