Koulun toimintakulttuuri ja toiminnalliset tavoitteet

Koulun toiminta-ajatus ja tavoitteet

Koulun toiminta-ajatus

Kirkonkulman koulu antaa opetussuunnitelman sekä oppilaan ikäkauden ja tason mukaista opetusta, joka tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Näitä ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Oppilasta tuetaan havaitsemaan omat vahvuutensa.

Toiminta-ajatusta toteutetaan yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Koulun tavoitteet

Kirkonkulman koulun tavoitteena on taata oppilaille elämässä tarvittava hyvä tiedollinen, taidollinen ja sosiaalinen valmius. Oppilaat ovat mukana tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan suunnittelussa.

Koulu pyrkii takaamaan turvallisen oppimisympäristön yhteisöllisyyttä lisäämällä. Koulu painottaa hyviä tapoja, hyvää käytöstä sekä suvaitsevaisuutta.

Tavoitteena on tasapainoinen, vastuuntuntoinen, yhteistyökykyinen ja aktiivinen oppija, joka luottaa omiin kykyihinsä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä