9B

Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin ilmastonmuutoksesta!!

• Mistä ilmastonmuutoksessa on kyse?
• Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on maapalloon?
• Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Suomeen?
• Miten ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä?
• Mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehty?
• Onko ilmastonmuutosta onnistuttu hillitsemään?
• Mitä ilmastomuutosskeptikot väittävät ilmastonmuutoksesta?
• Mihin he perustavat väitteensä?
• Ovatko ilmastonmuutosskeptikkojen väitteet mielestäsi uskottavia?

Linkit
http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutos
http://www.ilmastofoorumi.fi/ilmastonmuutos/ilmastoskeptikon-kasikirja/
http://www.ilmasto.org/lisatietoa/usein_kysytyt_kysymykset/ilmastoskeptikkojen_
vaitteita.html
http://reaktori.metropolia.fi/v1/2010/04/osaatko-lukea-ilmastonmuutospropagandan-
lavitse/
http://tuukkasimonen.blogspot.com/2009/11/ilmastotutkimuksen-historia.html

Tehtävien palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Puolueen perustaminen

Tehtävänä on perustaa ryhmässä puolue ja laatia sille puolueohjelma.
· Tutustukaa ennen puolueen perustamista oppikirjan sivuihin 146–150 ja
eri puolueiden puolueohjelmiin internetissä.
· Puolueohjelmassanne teidän tulee ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin
kysymyksiin:
· Miten valtion velkaantuminen pysäytetään?
· Mitä tapahtuu kansalaisten peruspalveluille?
· Mitä tehdään lisääntyvälle maahanmuutolle?
· Mitä tehdään lisääntyvälle köyhyydelle?
· Mitä tehdään lisääntyville kansanterveydellisille ongelmille, kuten
liikalihavuudelle tai alkoholin käytölle ja sen haittavaikutuksille?
· Rakennetaanko Suomeen lisää ydinvoimaloita?
· Miten Suomi voi toimia hillitäkseen ilmastonmuutoksen vaikutuksia?
· Miten suojella paremmin ympäristöä?
· Mitä muita ajankohtaisia asioita puolueenne haluaa nostaa esille?
· Perustakaa puolue, antakaa sille nimi ja laatikaa sille puolueohjelma.
Puolueen tavoitteen ja sanoman tulee olla selkeä (ei liikaa tavoitteita ja
päämääriä).

Puoluetehtävien palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Puoluetenttiin valmistautuminen

Selvitä ryhmäsi kanssa oman puolueesi perustiedot. Jokaisen ryhmän jäsenen
tulee osata samat tiedot puolueesta. Vastaukset käydään läpi muun luokan
kanssa.
· Mikä puolue? Kerro lyhyesti puolueesi historiasta.
· Mikä on puolueesi tunnus?
· Mitä asioita puolueesi pitää tärkeinä?
· Mitä asioita puolueesi vastustaa?
· Kuka puoluettasi johtaa?
· Muita tunnettuja puolueen edustajia?
· Millainen asema puolueellasi on eduskunnassa ja hallituksessa?

Tämän tehtävän voitte tehdä onedriveen niin saatte tulostettua tehtävänannon oppitunnille tai esitettyä sen suoraan koneelta.

Minustako yrittäjä

Tehtävä
Mene sivuille www.yrittajat.fi ja klikkaa etusivun yläpalkista linkkiä Minustako yrittäjä.
Tutustu sivun tietoihin ja vastaa sitten vihkoosi seuraaviin kysymyksiin:
1) Miksi perustaa oma yritys? (vähintään kolme näkökulmaa)
2) Millaisia ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan?
3) Mikä on yritys- tai liikeidea?
Tee sitten sivun alareunasta löytyvä Finnveran yrittäjyystesti. Vastaa tekemisen jälkeen
vihkoosi seuraaviin kysymyksiin:
• Mikä oli testin tulos?
• Listaa nyt heijastuspohjan taulukkoon ajatuksiasi yrittäjyydestä.

Yrittäjyyden hyvät puolet huonot puolet
--------------------------------
--------------------
Tärkeää yrittämisessä Yrittämisen riskit
--------------------------------- ---------------------

Tehtävän palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Pankkiin liittyviä tehtäviä

Tehtvänäsi on selvittää

1.Suomen pankin sivuilta

a)Mitä tarkoittaa EKP-ohjauskorko ja mitä se on?

b)Paljonko euribor-korko
1kk
3kk
12kk

c)Mitä euribor tarkoittaa?

Parityö

Muodostakaa parit
Keksikää
Liiketoimintaidea tai
Jokin suurempi hankinta esim. auto, talo, kesämökki jne.
Idean/hankinnan rahoittamiseksi tarvitsette lainaa

Miettikää mistä pankista otatte lainaa ja kuinka paljon sitä tarvitsette
Lopuksi esittelette muille
Minkä idean keksitte/hankinnan teitte?
Mitä se maksoi?
Millaiset laina-ajan valitsitte? (Valitkaa maksutavaksi Tasaerä)
Paljonko lainan maksuerä oli kuukaudessa?
Paljonko laina tuli maksamaan yhteensä korkojen kanssa?

2) linkit pankin lainanlaskureihin
Etsikää lainalaskuri valitsemanne pankin sivulta
Korkoprosentiksi valitkaa 5%

Osuuspankki: https://www.op.fi/op?id=20103
Nordea
http://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/lainat/asuminen/laske-asuntolainalaskurilla-paljonko-maksat-lainaa-kuukaudessa.html

Paikallisosuuspankit: https://www.poppankki.fi/lainalaskuri

Danske bank
https://www.danskebank.fi/fi-fi/henkiloasiakkaat/lainat/lainalaskin/pages/lainalaskin.aspx

Onko pankkien välillä eroja?

Kuinka paljon tulee korkoa 100 000 euron lainaan?

Tehtävien palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tehtävä

Paritehtävä
• Täyttäkää oppikirjan avulla eri yritysmuotojen taulukko.( täydentäkää vihkoon alhaalla oleva taulukko)
• Pohtikaa yhdessä, minkä yritysmuodon (ja miksi juuri sen) valitsisitte omalle yrityksellenne.(kirjan sivut 104-105)
• Voitte myös aloittaa oman yrityksenne suunnittelun. Huomioikaa suunnittelussanne seuraavaa:
• Mikä on yrityksenne tarkoitus?
• Miten yritys toimii tai mitä yrityksenne tekee?
• Kuka tekee ja mitä tekee? Mikä on erityisosaamistanne ja miten hyödynnätte sitä omassa
yrityksessänne?
• Mitä palvelua tai tuotetta yrityksenne tekee?
• Kenelle ja missä yrityksenne toimii?
• Ketkä ovat kilpailijoitanne? Miten erotutte heistä?
• Kuka ja miten huolehtii yrityksen kirjanpidosta ja taloudesta?
• Paljonko rahaa tarvitaan alkuun pääsemiseksi? (Ns. investointilaskelma, jossa tulee huomioida
mahdollisen liiketilan vuokra, myytävien tuotteiden hankintahinnat, palkat yms. kulut.)
• Milloin yrityksenne alkaa tuottaa ja milloin tarvitsette ja kuinka paljon rahaa?

Yritysmuoto Päätösvalta ja hallinto Vastuu veloista Voitonjako .......
Toiminimi

avoin yhtiö

Kommandiittiyhtiö

Osakeyhtiö

Osuuskunta

Tehtävän palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä