Englanti

Passiivin kertaus

Kertaa englannin passiivin muodostaminen - eri aikamuodot sekä apuverbirakenne. Katso esim. allaoleva video. Kirjoita sen jälkeen vastausviestinä omin sanoin KAIKKI mitä tiedät englannin passiivista. Anna englanniksi esimerkkilauseet jokaisesta perusaikamuodosta (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti). Kerro myös agentista.

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Kasien etwinning

Yhteistyöprojekti puolalaisen, ranskalaisen ja turkkilaisen koulun kanssa. Tarkoituksena esitellä omaa kotipaikkaa ja tutustua toisten kotikaupunkeihin sekä saada kansainvälisiä kontakteja.

1. vaihe: Laatikaa esittely. Se voi olla pieni videoklippi, jossa esim. yksi oppilas esittelee englanniksi muutaman kaverin ja jokainen sanoo itsestään vaikka vain yhden lauseen nimen lisäksi (mistä pidät, mitä harrastat, mikä on lempiruokasi, keitä kuuluu perheeseesi tms.). Voisi olla hauskaa, jos jokainen sanoisi eri asian. Esittely voi olla myös esim. "porukkaselfie" tai yksittäisselfie höystettynä 1-2 englanninkielisellä lauseella. HYMY ON KANSAINVÄLINEN: ei myrtsinaamoja!
Lähettäkää esittelyt open edu-sähköpostiin viimeistään pe 30.9.

Kirjoitelman tarkastuslista (Opetushallitus)

Aineen tarkistaminen

Tarkistamalla voit varmistaa, että olet kirjoittanut niin hyvin kuin mahdollista. Käy aine aina huolellisesti läpi käyttämällä vaikka seuraavaa tarkistuslistaa:

 • Onko aine vastannut tehtävänantoa?
  • Otsikkoa ei saa muuttaa.
  • Onko lisäohjeissa kysymyksiä, joihin on vastattava?
  • Kuuluuko tekstityyppiin muodollisia peruskaavoja (esim. kirjeen alku ja loppulauseet)?
 • Onko aineen rakenne selkeä ja looginen?
  • Aineen aloitus: Tuoko se aineen tavoitteen lyhyesti esille, herättääkö kiinnostuksen asiaan ja tarjoaako aineeseen luonnollisen jatkon?
  • Aineen pääosa: Onko kappalejako kunnossa? Ovatko ajatukset loogisesti ryhmitelty? Olenko käyttänyt sidosanoja niin, että ajatuksiani on helppo seurata?
  • Aineen lopetus: Eihän tunnu siltä, että aine jäi kesken?
 • Sopiiko kielen tyyli tehtävään?
  • Käytetäänkö kirja- vai puhekieltä?
  • Onko aineessa muodollisia lauseita, jotka kuuluvat tiettyihin tekstityyppeihin?
 • Pituus
  • Laske sanamäärä.
  • Ovatko sanat jaettu sopivasti eri kappaleiden välille?
  • Onko liian pitkiä ja-virkkeitä? (and…and…and…and… jne.)
 • Sanasto
  • Toistuvatko samat sanat? Voisitko käyttää muitakin?
  • Toisaalta, oletko yrittänyt käyttää turhan monimutkaista sanastoa? Ei ole hyvä ottaa liikaa riskejä sanaston tasolla, muuten aine muuttuu vaikealukuiseksi.
  • Oletko käyttänyt ohjeiden sanastoa hyväksi aineessasi? (Voit tehdä niin, kun et kopioi kokonaisia lauseita.)
 • Kielioppi (Ohessa on kieliopin tarkistuslista.)
  • Sanajärjestys
  • Verbit
  • Pronominit
  • Pilkku
  • Yhdysviivan käyttö
 • Oikeinkirjoitus – Tässä muutamia tavallisia esimerkkejä:
  • Alright, although (yksi l)
  • Beautiful, wonderful jne. (adjektiiveissa yksi l, poikkeus:overall)
  • Beautifully, wonderfully jne. (adverbeissa kaksi l:ää)
  • Though (=vaikka), through, thorough (kaksi h:ta)
  • Tough (yhdellä h:lla tarkoittaa kovaa)
  • English, Finnish jne. (KAIKKI kansallisuussanat isolla)
  • Strength (th)
  • Height (gh)
  • Its (= sen), it’s (=se on)
 • Kiinnitä erityisesti huomiota viimeisiin virkkeisiin, niistä löytyy yleensä eniten virheitä.

KIELIOPPI

 • Sanajärjestys
  • Jos sinulla on usein sanajärjestysongelmia, suhtaudu varovasti kaikkiin lauseisiin, joissa käytät samaa sanajärjestystä kuin käyttäisit suomenkielisessä tekstissä.
  • Ei adverbiä verbin ja objektin välille.
  • Also, never, usually jne:
   • I also wonder about this. (ennen yleismuodon verbia)
   • I am also unsure about… (kuitenkin be-verbin jälkeen)
   • I have also been considering… (ensimmäisen apuverbin jälkeen)
  • Epäsuorat kysymykset: I don’t know what the best answer is.
 • Verbit
  • Tarkista erityisesti: has/have, do/does, there is / there are.
  • Myös passiivirakenteet: be-verbi oikeassa muodossa + pääverbin kolmas muoto.
  • There/it muodollisena subjektina:
   • There’s a long way to go.
   • It’s warm here.
  • MUTTA: Esimerkiksi Tapahtuu aina uutta on englanniksiSomething new always happens.
 • Aikamuodot
  • Tarkista ensin, etteivät aikamuodot muutu esim. imperfektistä preesensiksi ilman syytä.
  • Suomen preesens voi englanniksi olla yleispreesens, kestopreesens tai futuuri.
  • Tiettyjen sidesanojen jälkeen (mm. if, when, unless, as soon as) käytetään aina preesensiä, vaikka verbi viittaakin tulevaisuuteen: I´ll tell him when he comes. You´ll never know unless you ask.
 • Konditionaalit
  • If-sanan yhteydessä käytetään yleensä seuraavia aikamuotoja:
   • If they leave, I´ll quit. (if + preesens, futuuri)
   • If I won the lottery, I´d buy a... (if + imperfekti, would + perusmuoto)
   • If I´d left earlier, I wouldn´t have been late. (if + pluskvamperfekti, would + have + kolmas muoto)
 • Pronominit
  • He/she jne.
  • What/which:
   • That’s exactly the question which must be answered.
   • I don’t know what can be done about it.
  • Toinen… ja toinen… on englanniksi One… and the other
 • Artikkelit
  • Ei käytetä yleensä sanojen my, both, this, five jne. yhteydessä.
  • Jos on laskettava sana yksikössä, eikä ole edellä mainittuja sanoja, artikkelia (a/an/the) on yleensä käytettävä.
  • Jos sana on monikossa tai on ainesana, artikkeli jää pois, kun merkitys on yleinen, ja the käytetään, kun on tietty “kappale” mielessä.
  • Artikkelia ei yleensä käytetä erisnimien yhteydessä.
  • Tiettyjen sanojen yhteydessä ei yleensä käytetä artikkelia, esim. ateriat, sairaudet, laitokset.
 • Pilkku
  • Ei käytetä ennen that-sivulausetta.
  • Käytetään irrallisten adverbilauseiden yhteydessä, esim:
   • Some countries, for example Ghana, are…
   • … apart, of course, from the examples mentioned earlier
 • Yhdysviivan käyttö
  • They have a three-year-old daughter (koko fraasia käytetään niin kuin adjektiivia ja year-sanan lopussa ei ole s-kirjainta).
  • MUTTA: She is three years old.
 • Tyypillisiä sanastovirheitä
  • Maa = country, jos puhutaan esim. Ranskasta, ja land, jos puhutaan vaikka tontin omistamisesta
  • Health = substantiivi (terveys), healthy = adjektiivi (terve, terveellinen)
  • Succeed = verbi (menestyä), success = substantiivi (menestys)
  • Lainata joltakin = borrow, lainata jollekin = lend
  • Odottaa = kontekstista riippuen voi olla englanniksi expect
  • Kaikkea muuta kuin... = Anything but...
  • Joku voisi sanoa, että = Some say that... (monikossa)
  • Prepositiot, mm:
   • Wait for
   • Listen to
   • Depend on
   • Be good at
   • Write something on the paper
   • Arrive at/in

Vinkkejä kieltenopiskeluun

Kartuta sanastoa

Opiskele
 • Opettele uusia sanoja päivittäin. Ole utelias oppimaan uusia sanoja.
 • Opettele yleisesti esiintyvät sanat niin hyvin, että osaat tuottaa ne opittavalla kielellä. Opi harvinaiset sanat niin, että tunnistat ne.
 • Tee ahkerasti omaa "sanakirjaa" esimerkiksi vihkoon.
 • Kun kohtaat uuden sanan, yritä arvata lauseyhteydestä, mitä se voisi merkitä.
 • Tarkista sanan täsmällinen merkitys ja ääntäminen sanakirjasta.
 • Käytä uutta sanaa niin usein kuin mahdollista, jotta se jää muistiisi.
Harjoittele
 • Kielesi alkaa kuulostaa aidolta, kun opettelet sanat lauseissa tai yhdessä sellaisten sanojen kanssa, joiden kanssa ne yleensä esiintyvät.
 • Tarkista, onko sana kieliopillisesti erilainen.
 • Kirjoita vihkoosi sanakirjasta esimerkkejä verbeistä, adjektiiveista tai substantiiveista preposition kera.
 • Kirjoita myös muistiin muita prepositioilmaisuja.
 • Kertaa sanoja ja ilmaisuja mahdollisimman usein.
Kehitä taitojasi
 • Joistakin tietyn aiheen kannalta keskeisistä sanoista kannattaa rakentaa sanakarttoja.
 • Etsi ja opettele sanojen vastakohtia ja samaa merkitseviä sanoja.
 • Kiinnitä huomiota esim. sanojen etu- ja lopputavuihin, näin opit samalla sanamuodostusta.
 • Kerää sanoja myös elävän elämän yhteyksistä esim. TV:tä katsoessasi, lehtiä lukiessasi ja mainoksista.
 • Kehittele itsellesi sopivia muistisääntöjä! Nämä auttavat hankalien sanojen muistamista.Kehitä rakenteita

Opiskele
 • Opiskele ja kertaa rakenteita pienissä erissä, siten ne jäävät mieleesi parhaiten. Opettele myös poikkeustapaukset.
 • Merkitse huomiokynällä tai huutomerkillä asiat, jotka ovat huomionarvoisia ja joita et ole tiennyt tai oppinut aiemmin.
 • Kun opettajasi palauttaa sinulle kirjoitelmasi virhemerkintöineen, kysy tekemistäsi virheistä, jos et ymmärrä korjausta. Tee korjaukset jälleen erivärisellä kynällä.
Harjoittele
 • Harjoittele rakenteita eri harjoituksin niin hyvin että taitosi muuttuu vähitellen automaattiseksi.
 • Tehokas harjoittelu auttaa sinua tuottamaan kieltä vähitellen siten, että et joudu ajattelemaan rakenteita etukäteen ja silti viestisi on täysin oikein.
 • Kirjoita harjoituksia tehdessäsi vastauksesi niin, että jätät tilaa korjauksille.
 • Tarkista tekemäsi harjoitukset tunnollisesti, älä pyyhi virheitäsi pois, vaan kirjoita korjaukset erivärisellä kynällä virheen yläpuolelle.
 • Tee osa harjoituksista myös suullisesti, sanomalla lauseet ääneen! Käytä apunasi peitepaperia ja katso vastaus vasta, kun olet sanonut vastauksesi.
 • Toista vastaus, jos et ensimmäisellä kerralla sanonut oikein. Tee itsellesi merkintä, jotta muistat kerrata nämä kohdan kunnes opit ne.
Kehitä taitojasi
 • Kuuntele kieltä. Kieltä kuunnellessa voi oppia paljon siitä, miten kieltä käytetään rakenteellisesti.
 • Kuuntele koulutettuja ihmisiä. Kaikkien syntyperäisten ihmisten käyttämä kieli ei kelpaa malliksi, sillä kaikki syntyperäisetkään puhujat eivät osaa kieltään riittävän hyvin.
 • Lue paljon, se auttaa sinua sisäistämään tärkeää tietoa kielen rakenteiden käytöstä ja kielitaitosi automatisoituu tehokkaammin. Hyvin muotoiltuna sanomassasi on järkeä.

(http://www11.edu.fi/kielivinkk/fi/)

Tärkeitä päivämääriä 7.lk

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 44

1 November 2021 Thursday
2 November 2021 Thursday
3 November 2021 Thursday
4 November 2021 Thursday
5 November 2021 Thursday
6 November 2021 Thursday
7 November 2021 Thursday

Viikko 45

8 November 2021 Thursday
9 November 2021 Thursday
10 November 2021 Thursday
11 November 2021 Thursday
12 November 2021 Thursday
13 November 2021 Thursday
14 November 2021 Thursday

Viikko 46

15 November 2021 Thursday
16 November 2021 Thursday
17 November 2021 Thursday
18 November 2021 Thursday
19 November 2021 Thursday
20 November 2021 Thursday
21 November 2021 Thursday

Viikko 47

22 November 2021 Thursday
23 November 2021 Thursday
24 November 2021 Thursday
25 November 2021 Thursday
26 November 2021 Thursday
27 November 2021 Thursday
28 November 2021 Thursday

Viikko 48

29 November 2021 Thursday
30 November 2021 Thursday
1 December 2021 Thursday
2 December 2021 Thursday
3 December 2021 Thursday
4 December 2021 Thursday
5 December 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Tärkeitä päivämääriä 8.lk

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 44

1 November 2021 Thursday
2 November 2021 Thursday
3 November 2021 Thursday
4 November 2021 Thursday
5 November 2021 Thursday
6 November 2021 Thursday
7 November 2021 Thursday

Viikko 45

8 November 2021 Thursday
9 November 2021 Thursday
10 November 2021 Thursday
11 November 2021 Thursday
12 November 2021 Thursday
13 November 2021 Thursday
14 November 2021 Thursday

Viikko 46

15 November 2021 Thursday
16 November 2021 Thursday
17 November 2021 Thursday
18 November 2021 Thursday
19 November 2021 Thursday
20 November 2021 Thursday
21 November 2021 Thursday

Viikko 47

22 November 2021 Thursday
23 November 2021 Thursday
24 November 2021 Thursday
25 November 2021 Thursday
26 November 2021 Thursday
27 November 2021 Thursday
28 November 2021 Thursday

Viikko 48

29 November 2021 Thursday
30 November 2021 Thursday
1 December 2021 Thursday
2 December 2021 Thursday
3 December 2021 Thursday
4 December 2021 Thursday
5 December 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Tärkeitä päivämääriä 9.lk

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 44

1 November 2021 Thursday
2 November 2021 Thursday
3 November 2021 Thursday
4 November 2021 Thursday
5 November 2021 Thursday
6 November 2021 Thursday
7 November 2021 Thursday

Viikko 45

8 November 2021 Thursday
9 November 2021 Thursday
10 November 2021 Thursday
11 November 2021 Thursday
12 November 2021 Thursday
13 November 2021 Thursday
14 November 2021 Thursday

Viikko 46

15 November 2021 Thursday
16 November 2021 Thursday
17 November 2021 Thursday
18 November 2021 Thursday
19 November 2021 Thursday
20 November 2021 Thursday
21 November 2021 Thursday

Viikko 47

22 November 2021 Thursday
23 November 2021 Thursday
24 November 2021 Thursday
25 November 2021 Thursday
26 November 2021 Thursday
27 November 2021 Thursday
28 November 2021 Thursday

Viikko 48

29 November 2021 Thursday
30 November 2021 Thursday
1 December 2021 Thursday
2 December 2021 Thursday
3 December 2021 Thursday
4 December 2021 Thursday
5 December 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä