Oppilasarviointi

Arviointi ja todistukset

Oppilaat saavat jaksotodistuksen jokaisen jakson päätyttyä ja lukuvuositodistuksen kevätlukukauden päätteeksi. Jaksotodistuksessa arvostellaan kaikki jakson aikana loppuun saatettujen kurssien lisäksi käyttäytyminen ja huolellisuus. Arvosana käyttäytymisestä ja huolellisuudesta perustuu jakson aikana oppilasta opettaneiden opettajien antamiin arvosanoihin. Oppilaat tekevät käyttäytymisen itsearvioinnin ensimmäisen ja kolmannen jakson lopussa.

Ehdot

Jos oppilas saa jostakin aineesta lukuvuositodistukseen arvosanaksi hylätyn (4), hän osallistuu kesällä ehtolaiskuulusteluun. Ehtolaiskuulustelu pidetään määrättynä päivänä kesäkuussa.

Ehtolaiskuulusteluun osallistuva oppilas saa kyseisen aineen opettajalta tiedon siitä, mitkä asiat hänen pitää kuulusteluun opiskella. Nämä asiat hän sitten opiskelee kesäloman alkuviikkojen aikana ja ehtolaiskuulustelupäivänä osoittaa, että on ne riittävässä määrin omaksunut.

Mikäli oppilas ei suoriudu ehtolaiskuulustelusta tai mikäli hän ei saavu paikalle, hylätty arvosana jää voimaan ja oppilas jää luokalleen.

Vuosiluokalle jättäminen

Oppilas siirtyy seuraavalla vuosiluokalle pääasiallisesti valtakunnallisten perusteiden mukaan eli jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot.

Perustellusta syystä oppilas voi edetä myös oman opinto-ohjelman mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa oppilaan opinto-ohjelma suunnitellaan yksilöllisesti ja siitä sovitaan HOJKS:ssa. Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevän oppilaan HOJKS:ssa määritellään tarkemmin opintokokonaisuuksien suoritusjärjestys ja tavoitteet sekä arviointi ja seuranta sekä dokumentointi.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle varataan kuitenkin mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot ehtolaiskuulustelussa.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Oppilaan huoltajalle varataan tällöin mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös huoltajien ja koulun yhteisellä päätöksellä.

Vuosiluokalle jättämisestä pyritään sopimaan yhteistyössä vanhempien kanssa.