Monialainen oppimiskokonaisuus 2015-2016

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet antavat oppilaille mahdollisuuden kokonaisuuksien tarkasteluun oppiainerajoja ylittäen. Monialaiset kokonaisuudet auttavat oppilasta hahmottamaan, miten eri oppiaineissa opiskeltavat asiat liittyvät toisiinsa, lisäävät mahdollisuuksia ymmärtää asioiden vuorovaikutussuhteita sekä keskinäisiä suhteita. Ne antavat mahdollisuuden myös oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa monialaisten oppimiskokonaisuuksien paikalliset tavoitteet ja sisällöt ovat:
  • Teknologia ja tiedonhallinta
  • Kestävä kehitys
  • Turvallisuus ja liikenne
  • Hyvinvointi ja arjen hallinta
  • Yrittäjyyskasvatus
  • Kansainvälisyys ja kulttuurikasvatus
Monialaiset oppimiskokonaisuudet järjestetään koulussamme teemapäivinä, jolloin ei opiskella lukujärjestyksen mukaan. Oppilaat osallistetaan teemapäivinä opiskeltavien kokonaisuuksien valintaan ja suunnitteluun. Oppilaat äänestivät keväällä 2015 lukuvuoden 2015-2016 monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheeksi kansainvälisyyden ja teknologian. Oppilaat suunnittelivat toisen jakson lopussa pienissä ryhmissä oppimispolun heitä itseään kiinnostavan kansainvälisen teeman/ilmiön ympärille. He ovat koko ajan mukana tavoitteiden, sisältöjen sekä työskentelytapojen suunnittelussa. Tarkoituksena on, että jokainen ryhmä etenee oman oppimispolkunsa mukaan. Lukuvuoden aikana on kolme teemapäivää, joista ensimmäinen on 8.1.2016. Tällöin oppilaat suunnittelevat oppimispolkunsa loppuun sekä päättävät sen, kuinka osoittavat oppimansa. Oppimisen osoituksena voi olla esimerkiksi blogi, video, posteri tms. Toinen teemapäivä varataan työskentelylle ja kolmantena teemapäivänä ryhmät esittelevät tuotoksensa muille ryhmille ja opettajille. Arviointi suoritetaan ryhmäarviointina. Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä