Esiopetus

Toiminta-ajatus

Esiopetus on kuusivuotiaalle lapselle tarkoitettua suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Esiopetusta säätelevät perusopetuslaki ja -asetus.

Esiopetuksen tavoitteena on tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetuksen tavoitteena on myös parantaa lasten oppimisedellytyksiä, edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ja lisätä lasten mahdollisuuksia kehittää itseään riippumatta heidän asuinpaikastaan.

Kunnalla on velvollisuus järjestää esiopetusta ja lapsella on oikeus osallistua esiopetukseen. Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja.

Esiopetusta voidaan järjestää 1) päiväkodissa, 2) koulussa yhdysluokkaopetuksena tai erillisenä esiopetusryhmänä ja 3) erillisessä esiopetusryhmässä jossakin muussa paikassa.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa, enintään 5 tuntia päivässä.Opetuksen pohjana on opetushallituksen hyväksymien valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat.

Esiopetus ja siihen liittyvä opetusmateriaali sekä ateriat ovat maksuttomia. Lain mukaan esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka esiopetuspaikan ja kodin / päivähoitopaikan välillä on yli viisi kilometriä. Perheillä säilyy edelleen päivähoidosta annetun lain mukainen subjektiivinen oikeus päivähoitoon, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä