Oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön kuvaus

Taustaa

Tämä julkaisu on Oppijat-hankkeen tuotos (http://oppijat.fi). Julkaisun tarkoituksena on kuvata oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön toteuttamisen malli. Malli toimii Oppijat-hankkeessa kehitetyn ja edelleen mOppijat-hankkeessa jatkokehitettävän OmaTila-palvelun kuvauksena. 

Julkaisun on tarkoitus olla säännöllisesti päivittyvä esitys oppijalähtöisestä verkko-oppimisympäristöstä. Julkaisun vielä suljetut osat avataan lähiaikoina ja julkaisua täydennetään mOppijat-jatkohankkeen aikana. Julkaisua päivitetään tarpeen mukaan kehittämistyön edetessä sekä aina, kun esille nousee uusia näkökulmia. 

Julkaisua on päivitetty viimeksi 1.12.2013.

Julkaisun päivittämisestä vastaavat tällä hetkellä Jarkko Lampinen (jarkko.lampinen@jyu.fi) ja Merja Juntunen (merja.juntunen@jyu.fi).

Kokonaiskuva oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön toteutuksesta

Oppijat -hankkeessa on kehitetty OmaTila -palvelua, joka on oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön keskeinen osa.

Tämä sivusto kuvaa OmaTila -palvelun tärkeimmät periaatteet, toiminnallisuudet sekä tilanteen missä vaiheessa palvelun kehittäminen tällä hetkellä on.  

Hankkeen piloteissa on selkeästi noussut esille, että oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön toteuttamisessa on huomioitava oppilaitoksen tarvitsema koko palvelukokonaisuus. OmaTila -palvelun on oltava yhteydessä koulun muihin palveluihin, esimerkiksi koulun oppimisalustaan. OmaTila on siis vain yksi osa (joskin tärkeä sellainen) oppijan, opettajan ja oppilaitoksen tarvitsemaa verkko-oppimisympäristöä.

Tämän vuoksi kokonaisuutta kuvataan tässä yhteydessä laajemmin, kuin mitä pelkkä hankkeen sisältö edellyttäisi.

Hankkeessa on päädytty esittämään seuraavaa mallia oppijalähtöiseksi verkko-oppimisympäristöksi. Malli huomioi ensisijassa oppijan näkökulman verkko-oppimisympäristössä toimimiseen, mutta myös opettajan ja oppilaitoksen tarpeet.

omatila-kuvaus.jpg

Verkko-oppimisympäristön kuvaus osa-alueittain on alla:

Liitteet:

omatila-kuvaus.jpg
Oppijalahtoisen verkko oppimisympariston kuvaus (pdf)
Oppijalahtoisen verkko oppimisympariston kuvaus (ppt)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä