Oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön kuvaus

Taustaa

Tämä julkaisu on Oppijat-hankkeen tuotos (http://oppijat.fi). Julkaisun tarkoituksena on kuvata oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön toteuttamisen malli. Malli toimii Oppijat-hankkeessa kehitetyn ja edelleen mOppijat-hankkeessa jatkokehitettävän OmaTila-palvelun kuvauksena. 

Julkaisun on tarkoitus olla säännöllisesti päivittyvä esitys oppijalähtöisestä verkko-oppimisympäristöstä. Julkaisun vielä suljetut osat avataan lähiaikoina ja julkaisua täydennetään mOppijat-jatkohankkeen aikana. Julkaisua päivitetään tarpeen mukaan kehittämistyön edetessä sekä aina, kun esille nousee uusia näkökulmia. 

Julkaisua on päivitetty viimeksi 1.12.2013.

Julkaisun päivittämisestä vastaavat tällä hetkellä Jarkko Lampinen (jarkko.lampinen@jyu.fi) ja Merja Juntunen (merja.juntunen@jyu.fi).

Kokonaiskuva oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön toteutuksesta

Oppijat -hankkeessa on kehitetty OmaTila -palvelua, joka on oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön keskeinen osa.

Tämä sivusto kuvaa OmaTila -palvelun tärkeimmät periaatteet, toiminnallisuudet sekä tilanteen missä vaiheessa palvelun kehittäminen tällä hetkellä on.  

Hankkeen piloteissa on selkeästi noussut esille, että oppijalähtöisen verkko-oppimisympäristön toteuttamisessa on huomioitava oppilaitoksen tarvitsema koko palvelukokonaisuus. OmaTila -palvelun on oltava yhteydessä koulun muihin palveluihin, esimerkiksi koulun oppimisalustaan. OmaTila on siis vain yksi osa (joskin tärkeä sellainen) oppijan, opettajan ja oppilaitoksen tarvitsemaa verkko-oppimisympäristöä.

Tämän vuoksi kokonaisuutta kuvataan tässä yhteydessä laajemmin, kuin mitä pelkkä hankkeen sisältö edellyttäisi.

Hankkeessa on päädytty esittämään seuraavaa mallia oppijalähtöiseksi verkko-oppimisympäristöksi. Malli huomioi ensisijassa oppijan näkökulman verkko-oppimisympäristössä toimimiseen, mutta myös opettajan ja oppilaitoksen tarpeet.

omatila-kuvaus.jpg

Verkko-oppimisympäristön kuvaus osa-alueittain on alla:

Liitteet:

omatila-kuvaus.jpg
Oppijalahtoisen verkko oppimisympariston kuvaus (pdf)
Oppijalahtoisen verkko oppimisympariston kuvaus (ppt)