Koulutuksissa tuotetut materiaalit

Välitehtävien koonnit

Tällä sivustolla on kolmen eri koulutuskerran välitehtävien ohjeistukset sekä koonnit niistä. Välitehtävien tarkoituksena oli pohtia koulutuskertojen teemoihin liittyviä kysymyksiä ja osallistuttaa työyhteisö ja/tai oma tiimi yhdessä pohtimaan niitä. Tavoitteena oli myös pyrkiä kehittämään uusia hyviä toimintamalleja ja käytänteitä vuorohoitoon. Koonteja välitehtävistä voi hyödyntää ja soveltaa omassa varhaiskasvatustyössään.