Kumppanuuskampus-hankkeen ja Kumppanuuskampus yhteistyöverkoston esittely

Kumppanuuskampustoimintaa jo vuodesta 2015

kk.logo.l500px.k480px.pngKumppanuuskampus -niminen yhteistyö ja yhteinen kehittäminen käynnistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella 1.8.2015-31.7.2016 Haapaveden Opiston, Haapaveden lukion, Jokihelmen opiston ja Jokilaaksojen musiikkiopiston yhteistyömuotona. Kumppanuuskampus-toiminta kehittää, toteuttaa ja ohjaa oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä ja kumppanuutta. Kumppanuuskampus yhteistyön osana käynnistyi samanniminen hanke, kumppanuuskampus-hanke, joka kehittää yllä esitettyjä hanketavoitteiden mukaisia asioita.

Kumppanuuskampus-toiminta vahvistaa uudenlaista opettajuutta, opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta. Se luo yhteisiä käytänteitä opetuksessa, oppimisessa, kestävässä kehityksessä ja elämänlaajuisessa oppimisessa, sekä edistää niin yritys- ja työelämäsuhteita kuin alueellista kulttuuritoimintaa.

Yhteistyön kohteena on mm.
  • Yhteisöllisyyden lisääminen
  • Uuden opettajuuden kehittäminen
  • Uusien pedagogisten menetelmien käyttöönotto
  • Yhteisten oppimisprojektien ja kehittämishankkeiden toteuttaminen
  • Yhteisen opintotarjottimen toteuttaminen
  • Opettajien yhteiskäytön lisääminen
  • Tilojen yhteiskäytön tehostaminen


arvot-missiovisio.png