Kumppanuuskampus oppilaitokset

Kumppanuuskampus oppilaitokset

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry omistaa ja ylläpitää Haapaveden Opistoa, joka on perustettu 1896. Haapaveden Opisto on Pohjois-Pohjanmaalla Haapaveden kaupungin keskustassa sijaitseva kansanopisto, jonka varsinainen toiminta-alue on Oulun Eteläiseksi kutsuttu alue. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Opisto antaa sekä ammatillista että yleissivistävää koulutusta. Opistolla opiskelee noin 250 opiskelijaa.

Opiston toiminta sekä oppilaitoksena että työyhteisönä perustuu elämänlaajuiseen oppimiseen, yhteisöllisyyteen, kulttuurien vuorovaikutukseen sekä vahvaan ammatti- ja toimintataitoon. Haapaveden Opisto on tehnyt maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyötä yhdessä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa vuodesta 2008 ja on kahdensuuntaisen kotouttamistyön keskeisin toimija Oulun Eteläisessä.

Koulutusalat ovat kasvatus- ja ohjausala, liiketoiminnan perustutkinto, (merkonomi) tieto- ja kirjasopalveluihin painottuen sekä vapaan sivistystyön koulutuksena maahanmuuttajakoulutukset, hyvinvoinnin- ja mediaosaamisen koulutukset sekä lyhytkurssikoulutukset. Haapaveden Opiston erikoistumisalat ovat sisäoppilaitosmuoto, ohjaajuus ja monikulttuurisuus. Lisätietoja www.haapop.fi

https://www.facebook.com/haapavedenopisto

 

Haapaveden lukio

Haapaveden lukiossa opiskelee noin 120 opiskelijaa. Opettajia on kaikkiaan 18, joista 11 lukion päätoimista.

Lukion painopistealueet ovat opetuksen digitalisaatio, kansainvälisen yhteistyön kehittäminen osaksi koulun arkea sekä monipuolinen oppilaitos- ja yritysyhteistyö.

Haapaveden lukio on Oulun yliopiston kummilukio. Syksyllä 2014 käynnistettiin pilottikokeilu, jonka kautta lukiolaiset ovat opiskelleet kasvatustieteen perusopintoja monimuoto-opiskeluna. Kasvatustieteen laitoksen lisäksi yhteistyötä on kemian ja fysiikan laitoksen kanssa.

Yliopisto-opintojen lisäksi Haapaveden lukio on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja verkko-opintoina AVERKON kautta. Lukio on myös alusta asti ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa (eLukio) ja tarjoaa sitä kautta lukion kursseja sekä päivälukiolaisille että aikuisille. Lisätietoja https://peda.net/haapavesi/haapaveden-lukio


Jokihelmen opisto

Jokihelmen opisto on kansalaisopisto, joka järjestää koulutusta, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten oppivaa ja aktiivista elämäntapaa, tukea kulttuuriin kasvamista, vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen elinvoimaa ja hyvinvointia sekä edistää alueen yhteisöllisiä voimavaroja. Koulutus painottuu taito- ja taideaineisiin, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin aineisiin, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä kieli- ja kulttuuriaineisiin. Lisäksi opisto järjestää maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa koulutusta.

Jokihelmen opisto palvelee Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien, Kärsämäen, Merijärven, Pyhännän ja Siikalatvan kuntien asukkaita, joita alueella on n. 26 000. Haapaveden kaupungilla on Jokihelmen opiston ylläpitämislupa ja muut kunnat ovat sopimuskuntia kansalaisopiston toiminnassa.
Jokihelmen opisto toteutti v. 2014 18 160 vapaan sivistystyön tuntia, josta taiteen perusopetusta oli n. 3 200 tuntia. Opistossa opiskeli n. 6 000 opiskelijaa ja n. 11 200 kurssilaista, joita palvelee, opettaa ja ohjaa 14 vakinaista työntekijää ja n. 160 tuntiopettajaa. Taiteen perusopetuksen alat ovat yleinen oppimäärä: musiikki, kuvataide ja tanssi, laaja oppimäärä tanssi. Lisätietojahttp://www.jokihelmenopisto.fi/

Jokilaaksojen musiikkiopisto

Jokilaaksojen musiikkiopiston opetus on Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta, joka on sisällöltään tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevää ja tutkintoihin tähtäävää toimintaa. Opetus kattaa musiikin perustason- ja musiikkiopistotason opinnot sekä niitä edeltävät varhaisiän musiikkikasvatuksen opinnot. Opintokokonaisuus antaa oppilaalle valmiudet hakeutua alan ammatilliseen koulutukseen.

Musiikkiopistossa opiskelee eri osastoilla yhteensä n. 670 oppilasta. Opetus on suunnattu pääasiallisesti lapsille ja nuorille, joiden lisäksi opetusta annetaan myös aikuisille. Opetusta annetaan 502 tuntia viikossa, vuositasolla yhteensä 17535 tuntia. Oppilaitoksen lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa /opintovuosi

Jokilaaksojen musiikkiopistossa toimii yhteensä 24 opettajaa, joista 15 toimii viranhaltijan tehtävissä. Opetusta annetaan 21 eri instrumentissa, jonka lisäksi opetusta annetaan musiikin perusteiden ainekokonaisuudessa sekä valinnaisaineissa.

Jokilaaksojen musiikkiopiston toiminta-alue on Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen ja Pyhäjärvi
Lisätietoja www.jmo.fi


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä