Yrittäjyysmajakka (Kumppanuuskampus-hanke ESR 2016-2019)

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen pedagogiikka

rahoittajalogot.png
Kumppanuuskampus –hankkeen tuotoksena syntyi yrittäjyyskasvatuksen alusta, jossa edistetään yritys- ja työelämäsuhteita opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantamiseksi ja vahvistetaan sisäistä yrittäjyyttä, yrittäjyyden opetusta ja oppimista. Materiaalit on tuotettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa ESR –Kumppanuuskampus -hankkeessa 2016-2019.


Yrittäjyyskasvatus on yksi valinnoista ja menetelmistä, joita voidaan soveltaa opetuksessa oppijoille. 

Tällä alustalla opetushenkilöstö voi löytää vaihtoehtoja, menetelmiä ja työkaluja yrittäjyyskasvatukseen sekä perusteita yrittäjämäiseen pedagogiikkaan. 

Yrittäjyyskasvatuksesta on paljon materiaalia valmiina. Mitään ei oikeastaan tarvitsisi keksiä uudelleen vaan ottaa parhaat tavat ja työkalut käyttöömme ja saada integroitua asia meidän oppilaitoksiin.

Tämä alusta toivottavasti vastaa näihin kysymyksiin: Mitä se yrittäjyyskasvatus on? Mitä on yrittäjämäinen pedagogiikka? Miten yrittäjyyskasvatusta OPS:iin?


Tervetuloa katsastamaan sinulle sopivaa vaihtoehtoa!
ihmiset_alareuna.png