Esiintyjät

KEOS esiintyjät

Eija Aalto
Eija toimii opettajankoulutuslaitoksessa lehtorina asiantuntija-alueenaan erityisesti kielitietoinen opetus monikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa. KEOSissa hän vetää työpajaa suomen kielen aineenopettajaopiskelijoiden kanssa aiheesta ”Opetettavana molekyylien väliset kovalenttiset sidokset, tai siis diipadaapan väliset lallallaat.” Kielitietoinen opetus – mitä ja miten?

Tuomas Alanen
Toisen opintovuoden opiskelija Kuopion klassillisessa lukiossa. Monessa mukana, kuten #FinEduVR-hanketoiminnassa ja digitutorina.

Sanna Haanpää, VT, KM, KTM
Sanna työskentelee lakimiehenä Opetushallituksessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssä lakimiehenä sekä lakimies- ja esimiestehtävissä tekijänoikeusalalla.

Pekka Haavisto
Pekka Haavisto on vihreiden kansanedustaja ja presidenttiehdokas vuoden 2018 vaaleissa. Hän on ollut Euroopan ensimmäinen vihreä ministeri ja johtanut useita YK:n ympäristöselvityksiä maailman konfliktialueilla. Haaviston urassa yhdistyvät ympäristön ja rauhan teemat - Arktisen neuvoston perustamisesta ja Kioton ilmastokokouksesta EU:n Sudanin erityisedustajaksi ja Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtajaksi.

Jouni Hynynen
Jouni on keksintö- ja innovaatioalan ammattilainen, IPR-asiantuntija, tietokirjailija ja harrastajanäyttelijä. Hän on toiminut muun muassa opettajana ja luennoitsijana, myös ulkomailla, julkaissut oman näytelmän ja osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin yrityspalvelujen kehittämishankkeisiin. Päätyökseen Jouni toimii ELY-keskuksen Team Finland -koordinaattorina ja harrastaa tubettamista.

Carita Järvi
Toimin Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana. Toimin myös Jyväskylän Nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Myös muita luottamustoimia löytyy. Pohjimmiltaan kuitenkin olen tavallinen opiskelija.

Eeva K. Kallio
on pääsääntöisesti tutkinut aikuisuuden ajattelun kehitystä koko tutkijanuransa ajan Jyväskylän yliopistossa. Hän on tunnustusta saaneen Ajattelun kehitys aikuisuudessa- kohti moninäkökulmaisuutta - teoksen (2016)toimittaja. Tutkimuksellisina kiinnostuksen pääkohteina ovat viisauden tutkimus sekä psykologiassa ja kasvatustieteessä käytetyt käsitteet ja niiden metateoreettinen ja historiallinen pohdinta. Hän on perustajajäsen ja sen ensimmäinen presidentti (2011-2016) ESRAD (European Society for Research on Adult Development) –järjestössä ja Journal of Adult Development lehden toimituskunnan jäsen. Hänet mainitaan laajassa Oxford University Online Bibligraphies- hakuteoksessa yhtenä aikuisen ajattelun kehityksen tutkimuksen uranuurtajista. Tällä hetkellä hän toimii Sophia & Phronesis eurooppalaisen viisauden tutkimus-, oppimis- ja kehittämisverkoston pääkoordinaattorina. Hänen pitkä-aikaisia mielenkiinnon kohteitaan ovat kulttuurinen kosmologia, klassinen kiinalainen metafysiikka ja taijin harrastaminen.

Raija Kattilakoski, KM, eo, ohjaava opettaja ja tohtoriopiskelija
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva. Loppuvaiheessa oleva tohtorin väitöstutkimus koskee avautuvien oppimistilojen käyttöönottoa ja toimintakulttuurin muutosta.

Merja Kauppinen, FT
Äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtori, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Tutkii ja tutkimuslähtöisesti opettaa koululaisten ja opiskelijoiden monilukutaitoa opiskelussa ja vapaa-ajalla. Kehittää opettajien ammattitaitoa mm. TARU-hankkeen sekä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ajan hermolle 2018 -koulutuksen myötä.

Jukka Kentala
Keski-Suomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jukka Kentala - tuiki tavallinen perheen isä

Nina Kivinen
Nina toimii Avoimen tiedon keskuksessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu tietopalvelut ja asiakaspalvelun tiiminvetovastuu. Avoimen tiedon keskuksen pisteellä esitellään keskuksen tarjoamaa tiedonhaun opastusta ja avointa tiedettä.

Merja Koivisto, KM
Visioi, kehittää ja kouluttaa ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hän on kohdannut ja tullut kosketetuksi opettajana, opetuksen järjestäjänä ja OAJ:n erityisopetuksen erityisasiantuntijana. Merja on toiminut lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä edustustehtävissä.

Emma Kostiainen, FT
Emma toimii opettajankouluttajana Jyväskylän yliopistossa. Opetus- ja tutkimusteemat käsittelevät vuorovaikutusosaamista ja sen merkitystä opettajaksi kehittymisessä ja opettajan asiantuntijuudessa sekä yleisemmin opettajankoulutuksen kehittämistä.

Arno Kotro
Toimii opettajana lukiossa ja aikuislukiossa.

Mirca Kukkasniemi
Mirca Kukkasniemi, kasvatuksen ammattilainen ja organisaatiokonsultti. Tällä hetkellä olen myös työnohjaaja-opiskelija. Työyhteisöjen kysymykset, kasvatuksen eri osa-alueet sekä työntekijän oma ammatillinen identiteetti ja kasvu ovat työssäni niitä joista aina yhä uudelleen inspiroidun, jopa innostun.

Lassi Kärkkäinen
Abiturientti Kuopion klassillisessa lukiossa. Koululla digitutorina toimimisen ja tekniikkaryhmän ahkeroinnin lisäksi osana #FinEduVR-hanketta.

Nina Lahtinen
Nina Lahtinen on kasvatus- ja oikeustieteen maisteri, joka innostuu kasvatus- ja opetusalan lainsäädännön kehittämisestä sekä koulutuspolitiikasta. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus rehtoreiden ja opettajien arjen työstä sekä juridisista haasteista. Hän on tutustunut niihin monesta eri näkökulmasta niin opettajana, ministeriön laki- ja muissa työryhmissä jäsenenä, ammattijärjestön edustajana kuin ratkomalla opetusalan kanteluita ja valituksia. Nykyisessä työpaikassaan Opetusalan Ammattijärjestössä hän työskentelee koulutusasiainpäällikkönä vastaten muun muassa edunvalvontaosaston ammatillisesta tiimistä.

Ulla Laine, KM
Ulla on toiminut Opetushallituksessa Perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkönä lähes vuoden. Sitä ennen 15 vuotta perusopetuksen rehtorina Länsi- Suomessa, sitten Itä- Suomessa Imatralla ensin kasvatus- ja opetuspäällikkönä ja sitten lasten ja nuorten palvelujohtajana vastuulla kaikki lasten ja nuorten palvelut. Mukana ollut Imatralla lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden rakentamisessa (nk. Imatran malli)

Eino Leisimo
Toimii sivistyspalvelujen toimialajohtajana Jyväskylän kaupungissa. Hän on pohjakoulutukseltaan luokan- ja erityisopettaja ja toiminut yli 20-vuotta eri tehtävissä kaupunkiorganisaatiossa. Kokemusta mm. koulunkäynninohjaajan, luokanopettajan, erityisluokanopettajan , rehtorin, kehittämispäällikön sekä opetusjohtajan tehtävistä. Koulutusasioiden ja hallintotehtävien lisäksi sydäntä lähellä on myös liikunta ja kulttuuri.

Jarmo Liukkonen
Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan professori sekä liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin dosentti. Hänen tutkimusalueensa liittyvät motivaatioon, koululiikuntaan ja kilpaurheiluun. Hän on toiminut useassa Suomen urheilumaajoukkueessa ja lukuisissa työyhteisöissä psykologisen valmennuksen asiantuntijana.

Erkki Luoma-aho
Jyväskyläläinen Schildtin lukion matematiikan opettaja sekä oppikirjailija.

Riina Länsikallio
Työelämäasiamies
Opetusalan ammattijärjestö
Twitter: @RiinaLänsi

Olli-Pekka Malinen
Olli-Pekka Malinen (KT) on Niilo Mäki Instituutin varatoiminnanjohtaja, tutkija ja kouluttaja. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat mm. opettajien ammatillinen kehittyminen ja minäpystyvyys, inklusiivinen opetus, yhteisopettajuus sekä Kiinan koulujärjestelmä. Ennen Niilo Mäki Instituuttia Malinen on työskennellyt erityisluokanopettajana sekä tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Suomen lisäksi hän on asunut ja työskennellyt Kiinassa, Yhdysvalloissa sekä Hollannissa tutustuen maiden koulujärjestelmiin ja opetuksen käytänteisiin.

Antti Maunu
Valt. tri Antti Maunu on ammatillisen koulutuksen johtavia tutkijoita. Hän on tutkinut vuosien ajan oppilaitosten arkea opiskelijoiden, henkilökunnan ja johdon näkökulmista. Hänen näkökulmissaan korostuvat sosiaaliset suhteet ja arjen rutiinit. Hänen julkaisunsa ulottuvat pedagogisista menetelmäoppaista hyvinvoinnin teorioihin.

Anne Miettunen
Ammatillisen koulutuksen johtaja Opetushallituksessa. Vastaa osaltaan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon johtamisesta. Monipuolinen kokemus liike-elämästä ja koulutusalalta.

Heljä Misukka, VTM
Heljä toimii OAJ:n edunvalvontaosastolla koulutuspolitiikasta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. eduskunnassa opetus- ja kuntapolitiikan asiantuntijana sekä opetusministerin valtiosihteerinä. Teekkaritytön ja lukiolaispojan äiti.

Antti Moilanen
Kasvatustieteen jatko-opiskelija. Kiinnostuksen kohteena kouluopetuksen tavoitteet ja niiden edellyttämät käytännölliset ratkaisut koulun arjessa.

Jaana Muttonen
Jaana toimii Hämeen ammattikorkeakoulussa Ammatillisella opettajakorkeakoululla tutkimuspalvelupäällikkönä. Hän osallistuu hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä ylipäätään arjen pyörittämiseen opettajakorkeakoululla. Jaana toimii myös viime elokuussa alkaneessa OKM:n rahoittamassa opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa OPEKE:ssa projektipäällikkönä. OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hankkeessa kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua sekä Taideyliopisto uudistavat yhdessä ammatillista opettajankoulutusta vastaamaan entistäkin paremmin niihin moninaisiin haasteisiin, joita koulutuksen järjestäjillä, työelämällä ja kentällä toimivilla opettajilla on.

Juha Paananen
Juha on Jyväskylän Lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen luottamusmies, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän työsuojeluvaltuutettu sekä OAJ Keski-Suomen puheenjohtaja. Lisäksi Juha on OAJ:n valtuuston jäsen sekä Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan jäsen ja varavaltuutettu. Juha on toiminut mm. opettajienkouluttajana, tietokirjailijana, useiden opetuksenkehittämishankkeiden koordinaattorina

Nina Parkkulainen
Olen kolmannen vuoden luokanopettajaopiskelija, mutta opiskelen jo maisterivaiheen opintoja. Sivuaineina opiskelen perheopintoja sekä esi- ja alkuopetuksen perusopintoja. Olen ollut ainejärjestötoiminnassa mukana kaksi vuotta ja tänä vuonna toimin järjestömme koulutuspoliittisena vastaavana. Tämän lisäksi toimin opiskelijaedustajana OAJ Keski-Suomen hallituksen kokouksissa.

Kaisa Peltonen
Innostun liikkumaan -hankkeen koulutuskoordinaattori, joka on koulutukseltaan luokanopettaja sekä jooga- ja mindfulnessohjaaja.

Pekka Peura, FM
Innovatiivinen opetuskulttuurin ja -käytänteiden kehittäjä. Tällä hetkellä Pekka toimii Startup High Schoolin rehtorina ja vastuuopettajana sekä opettajien täydennyskouluttajana. Pekka on palkittu ansiokkaasta kehitystyöstään mm. Mensa-palkinnolla 2013, Vuoden LUMA-toimija -palkinnolla 2014 ja Campus Awards -palkinnolla 2015.

Ari Pokka
Ari on Schildtin lukion rehtori Jyväskylästä. Lukion rehtorina hän on toiminut 23 vuotta. rehtorityön ohella hän on tehnyt pitkän uran rehtorijärjestötyössä toimien Sekä Suomen Rehtorit ry:n ja International Confederation of Principals –järjestön puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Ari Pokka on toiminut kansallisena ja kansainvälisenä luennoitsijana ja kouluttajana lukuisissa koulunjohtamiseen ja koulutuspolitiikkaan liittyvässä konferensseissa ja seminaareissa. Ari on toiminut asiantuntijajäsenenä lukuisissa opetushallituksen, opetusministeriön ja OAJ:n eri toimielimissä ja koulutuspoliittisissa työryhmissä.

Pekka Puukko
Olen Pekka Puukko, pappi, perheneuvoja, psykoterapeutti, työnohjaaja ja organisaatiokonsultti Jyväskylästä. Minulla on 20 vuoden kokemus kirkon perheneuvonnasta, työnohjaajana olen toiminut 15 vuotta. Ihmisten tarinat, niin omasta elämästä kuin työn maailmasta nousevat, ovat pitäneet mielenkiintoani yllä ja sytyttävät yhä. Mistä syntyy työn mielekkyys?

Aki Puustinen, FM (historia, yhteiskuntaoppi ja yrittäjyys)
Muuramen lukion rehtori ja FinEduVR (virtuaalitodellisuus ja elämyksellinen oppiminen –hankkeen) koordinaattori.

Anita Puustjärvi
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia). Toimii apulaisylilääkärinä KYS:ssa lastenpsykiatrian kriisiosastolla sekä osa-aikaisena asiantuntijalääkärinä KELA:lla. Aiemmin ollut kymmenen vuotta lastenpsykiatrian ylilääkärinä Etelä-Savossa/Mikkelissä, jossa ollut kehittämässä sivistystoimen ja lastenpsykiatrian yhteisiä toimintamalleja sekä monialaista yhteistyötä. Käy pitämässä case-työohjauksia sekä luennoimassa lastenpsykiatrisista aiheista, erityisosaamisalue neuropsykiatriset häiriöt. Ollut Käypä hoito-työryhmän jäsenenä (ADHD) vuodesta 2004 ja puheenjohtajana 2015 lähtien. Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen koulutustoimikunnassa vuodesta 2001, puheenjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Julkaissut artikkeleita oppikirjoissa, yleisölle suunnatuissa tietoteoksissa sekä tieteellisissä lehdissä mm lastenpsykiatrisesta lääkehoidosta, ADHD:sta, pakko-oireisesta häiriöstä, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä sekä käytöshäiriöistä.

Seija Rasku
Opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriössä ammatillisen koulutuksen osastolla.
Skills Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja

Juhani Rautopuro
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen apulaisprofessori, jonka tehtävänä on huolehtia useista kansainvälisistä arviointitutkimuksista Suomen osalta (esimerkiksi ICCS, ICILS, PIAAC, PIRLS, PISA, TALIS ja TIMSS). Rautopuro on koulutuksen arvioinnin dosentti Helsingin yliopistossa ja Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -painoalueen johtaja Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Rautopuro on myös määrällisten tutkimusmenetemien asiantuntija.

Pekka Risku, FT
Pekka Risku on toiminut koulutusalalla yhteensä 30 vuotta, josta 20 vuotta esimiestehtävissä, mm. Muuramen lukion rehtorina ja Jyväskylän ammattiopiston tekniikan yksikön johtajana. Opettajauransa Pekka Risku teki tietotekniikan yliopettajana JAMKissa. Pekka Risku toimii tällä hetkellä ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Niina Rutanen, VTT
Toimin apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa Kasvatustieteiden laitoksella varhaiskasvatuksen oppiaineessa. Olen tutkinut muun muassa alle kolmivuotiaiden vertaisvuorovaikutusta sekä lasten erilaisia toiminnan tiloja ja elettyjä/kokemuksellisia paikkoja varhaiskasvatuksessa. KEOS 2017 – foorumissa vedän työpajaa Mari Vuorisalon, Raija Raittilan ja Sari Toivosen kanssa teemalla Lasten siirtymät varhaiskasvatuksessa. Työpajassa hyödynnämme kokemuksiamme tutkimushankkeista, joissa tarkastellaan muun muassa lasten siirtymiä varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa ja varhaiskasvatuksen aikana ryhmistä toiseen.

Jaakko Salo
toimii OAJ:n perusopetuksen erityisasiantuntijana ja pitää suomalaista peruskoulua ja sen kehittämistä intohimonaan. Tarkastelee ja kommentoi perusopetuksen asioita opetussuunnitelmien, lainsäädännön, rahoituksen, tutkimusten (mm. PISA) sekä opettajan työn näkökulmasta.

Juha Siltala
Juha on tutkinut työelämän muutosta ja nuorison selviytymiskeinoja psykohistoriallisesta näkökulmasta. Keskeiset teokset esityksen aiheen kannalta Nuoriso - mainettaan parempi (2013) ja Keskiluokan nousu, lasku ja pelot (2017).

Juha Telkkinen
Juha on digitaalisen kielenopetuksen pioneeri 30 vuoden kokemuksella Promentor Web palvelun kehittäjänä ja tuottajana kouluille ja yrityksille. Moomin Language School (MLS) on taas uusi palvelu varhennettuun ja varhaiseen kielenopetukseen, jota Juha on ollut perustamassa. Tätä uutta palvelua varten on hankittu valtava määrä tietoa. MLS:n kehittämisestä ja käytöstä on kertynyt kokemusta jo kahden vuoden ajalta yli 100 päiväkodista ja koulusta, sadoilta opettajilta sekä tuhansilta lapsilta. On ilo jakaa näitä tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä KEOS -tapahtumassa.

Kaisamaria Thusberg
Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja

Pia Tolonen
Parasta osaamista -verkostohankkeen projektipäällikkö. Toiminut Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä opettajana ja koulutuspäällikkönä vuodesta 2006 alkaen ollen mukana erilaisissa kehittämishankkeissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Koulutukseltaan tradenomi, YAMK. Innostuu ammatillisen koulutuksen kehittämisestä laaja-alaisesti. Haluisi kurkistaa tulevaisuuteen vuoteen 2030 ja miltä ammatillinen koulutus silloin näyttää. Toteuttaa itse elinikäisen oppimisen ideologiaa kouluttautuen viimeisimmäksi puutarhuriksi.

Sakari Tuominen
Toimin rikoskomisarion virassa, vastuualueenani on Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedustelun ja ennalta estävän toiminnan yksikkö, jonka vastuulla taas on myös koulujen ja opetuksen kanssa tehtävä yhteistyö. Olen toiminut poliisissa vuodesta 2000 alkaen erilaisissa tehtävissä sekä virkapukuisena poliisina, tutkijana että myös suunnittelussa.

Leena Turja
Leena toimii varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen pitkäaikainen tutkimuskiinnostus koskee lasten osallisuutta, josta hän on kirjoittanut ja kouluttanut kentän varhaiskasvattajia eri puolilla Suomea. Lisäksi hän on ollut mukana EU-hankkeessa, jossa paneuduttiin teknologiakasvatukseen varhaisvuosista aikuisuuteen sekä kehittänyt lasten tiedekasvatusta. Tämän pohjalta on syntynyt viimeisimpänä STEAMing-projekti, jossa tähdätään eri opetussisältöjen tietoiseen integrointiin. Hän on mukana myös STORIES, digitaaliseen tarinankerronnan EU-hankkeessa. Näistä kaikista on tarjolla tietoa KEOS-tapahtumassa.

Jouni Välijärvi
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen pitkäaikainen johtaja, joka ei jäänyt eläkkeellä lepäilemään laakereillaan, vaan jatkaa EduFutura-professorina Jyväskylän yliopistossa. Välijärven nimi on tullut kansainvälisesti tunnetuksi tutkimuksista, jotka liittyvät koulutuksen kansainväliseen arviointiin, opetussuunnitelmatyöhön ja opettajuuteen yleensäkin. Kun kuulet sanan PISA, kuulet helposti myös nimen Välijärvi.

Kyösti Värri
Kiteen lukion rehtori, jolla on rehtorikokemusta 1990-luvulta lähtien. Toimii lukiokoulutuksen valtakunnallisen kehittämisyhdistys Pro Lukio ry:n puheenjohtajana. Toimii myös opetus- ja kulttuuriministeriön johtaman lukiouudistuksen seurantaryhmän puheenjohtajana. Kyösti on toiminut useissa opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin sekä Kuntaliiton lukiokoulutusta koskevissa asiantuntija-, ohjaus- ja työryhmissä. Harrastuksena oppilaitosjohdon kouluttaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä