Kehitysmaantiede Utvecklingsgeografi

Kehitysmaantiede

Globalisoituvassa maailmassa kehittyvät maat ovat monessa suhteessa maailmamme tulevaisuuden avain, sillä näiden maiden ongelmat ja ongelmien ratkaisut vaikuttavat koko maapalloon. Vaikka asiaa ei tule heti ajatelleeksi, monet kehittyvien maiden ongelmista vaikuttavat välillisesti myös teollisuusmaihin: jos esimerkiksi jonkin raaka-aineen tuotannossa on kehittyvissä maissa ongelmia, tuotteen saatavuus heikentyy koko maailmassa. Lisäksi monista kehittyvistä maista on nousemassa merkittäviä talouskeskuksia.IMG_5548.JPG

IMG_5556.JPG
IMG_20160115_145351.jpg
Kehitysmaantiede on maantieteen erikoistumisala, joka tutkii kehittyvien maiden alueellisia kehityseroja. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti köyhyys, väestönkasvu, kaupungistuminen, muuttoliikkeet ja luonnonvarojen riittävyys.

I en globaliserad värld är det de länder som utvecklas som i många fall spelar den största rollen för vår framtid då det är dessa ländernas problem och lösningar som har en stor effekt på hela världen. Fastän man inte genast skulle tänka så, så är det de länderna som utvecklas soms problem som påverkar på industriländerna: som till exempel om en råvaras produktion försämras i ett utvecklingsland så försämras tillgängliheten av råvaran i hela världen. Som körsbäret på kakan växer några utvecklingsländer i sån takt att de håller på att bli nya stor markands områden.
17.1.2016 1062.JPG17.1.2016 1042.JPG
IMG_20160111_132934 _ Kopio (2).jpg
Utvecklingsgeografi är ett delområde inom geografin som undersöker olikheter inom områden i utvecklingsländer. Specifikt undersöker man skillnaderna i fattighdom, befolkningstillväxt, urbanisering, flyttningsrörelser och tillgången på naturresurser.