Toteutus

Kahden päivän vierailulle CERNin tutkimuskeskukseen

Rehtoreiden ja opinto-ohjaajien CERN-vierailu järjestetään joka toinen vuosi huhtikuussa. Ilmoitus vierailusta lähetetään verkoston jäsenille loka-marraskuussa. Ilmoitus löytyy myös LUMA-sivuilta ja lähetetään MAOL-kerhoille välitettäväksi jäsenille.
Vierailun totetumisesta ilmoitetaan vierailulle ilmoittautuneille tammikuun lopussa ja lähetetään toimintaohjeet.
Lennot osallisujat varaavat henkilökohtaisesti.
Majoitus varataan keskitetysti CERNin tutkijahostellista.