Cern-verkoston yleisesittely

MITEN CERN-TIEDOPETUSVERKOSTO TOIMII?

Valtakunnallisen CERN-tiedeopetusverkoston toiminnan tarkoituksena on lukioiden tiedeopiskelun kehittäminen. Mukana toiminnassa:

  • Opetushallitus
  • HIP (Helsinki Institute of Physics), CERN, Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos
  • noin 200 lukiota ympäri Suomen

Verkoston puitteissa järjestetään

  • tiedeleirejä lukiolaisille CERNissä
  • kursseja opettajille sekä vierailuja rehtoreille ja opinto-ohjaajille
  • tapaamisia ja seminaareja
  • materiaalia hiukkasfysiikan opetukseen


Tietoa verkostosta saat ottamalla yhteyttä koordinaattoreihin Lasse Ikäläinen ja Timo Leppänen,
osoitteeseen: cern.koordinaattorit@gradia.fi