Ohjeet peda.netin OmaTilan käyttöön

OmaTilan käyttö

Omatila on sivusto, jolle voi rekisteröityä kuka vaan ja se säilyy käytössäsi määräämättömän ajan. Se voi siis toimia esim. digitaalisena portfoliona. Jokainen käyttäjä hallinnoi sivustoaan itse.

Peda.netin sivuilla https://peda.net/ohjeet on kattavat ohjeet järjestelmään kirjautumiseen, sisällöntuotton ym. Voit kysyä apua myös Cern-verkostosivujen ylläpidolta os. cern.koordinaattorit@gradia.fi

t. ylläpito