Tuuliviirin APIP

Tuuliviirin APIP

Aamu- ja iltapäivätoiminta Tuuliviirissä

Toimintapaikka ja -aika

Tuuliviiri

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Hyttikallion koulu

Raatetie 6, 86600 Haapavesi

Puh. 044 – 7591 611


Tuuliviiri sijaitsee Hyttikallion koululla, joten siirtyminen kouluun ja sieltä pois on vaivatonta ja turvallista. Koulun piha-alueella on riittävästi tilaa ulkoilla ja harrastaa pihaleikkejä sekä -pelejä. Käytettävissä ovat koulun pihalla olevat välineet ja laitteet. Koulun muita tiloja voidaan myös hyödyntää tarvittaessa Tuuliviirin toimintaa järjestettäessä.

Aamupäivätoimintaa järjestetään klo 6.30 – 8.30. Koulupäivinä kouluun siirrytään klo 8.00 - 8.30.

Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Lapset siirtyvät Tuuliviiriin koulun päätyttyä yhdessä ohjaajan kanssa, osa lapsista tulee kuitenkin yksin, samalla harjoitellen itsenäistä kulkemista lyhyellä matkalla.

Koulun lomien aikaan Tuuliviiri on auki lasten vanhempien työvuorojen sekä viriketoimintaa tarvitsevien lasten vanhempien kanssa erikseen sovittujen aikojen mukaan. Tällöin Tuuliviirissä tarjotaan aamupalan ja välipalan lisäksi lounas.

Toiminnan sisällölliset painotukset

Aamu- ja iltapäivätoiminta Tuuliviiri on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville kouluikäisille lapsille, jotka tarvitsevat toimintaa ja hoitoa ennen ja jälkeen koulupäivän, sekä koulun lomien aikana. Tavoitteena on tukea lapsen itsetuntoa ja omatoimisuutta, sosiaalista kasvua ja sekä itsenäistymistä omien edellytysten mukaisesti.

Toiminta sisältää erilaisia harrastuksia; kuten liikuntaa, käden taitoja, kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia ja arkiaskareita. Tuuliviiri tarjoaa lapsille/nuorille ohjattua vapaa-aikaa turvallisessa ympäristössä, tukee monipuolisesti kasvua, kehitystä ja sosiaalisia taitoja huomioiden lapsen yksilöllisyyden ja kehitystason, unohtamatta mahdollisuutta omiin valintoihin sekä rentoutumiseen ja lepoon.

Aamulla tarjotaan aamupala, jonka yhteydessä annetaan tarvittaessa lääkkeet. Lääkkeiden antamisesta ja mahdollisesta säilyttämisestä tehdään erillinen kirjallinen suunnitelma. Iltapäivällä tarjotaan välipala. Tavoitteena on, että valmistetaan joka viikko välipalaa yhdessä lasten/nuorten kanssa. Pääsääntöisesti lapset tekevät läksynsä kotona vanhempien ohjauksessa.

Erityisopetuksessa olevien oppilaiden aamu- ja iltapäivähoidon suunnitelma tulee kirjata HOJKS:iin. Tarvittaessa Tuuliviirissä voidaan laatia jokaiselle oma henkilökohtainen suunnitelma. Huoltajien kanssa sovitaan, miten lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet otetaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Erityislasta koskeviin tukipalveluihin ja muihin erityisiin tarpeisiin liittyvien tietojen siirtymistä aamu- ja iltapäivähoidon ohjaajille vastaavat ensisijaisesti lapsen vanhemmat.


Ryhmäkoko ja kuljetus

Tuuliviiriin ei ole määritelty ryhmäkokoa. Pääsääntöisesti noudatetaan samaa periaatetta kuin erityispäivähoidossa eli lapset ovat kahden lapsen paikalla.

Vanhemmat huolehtivat kuljetuksista itse lukuunottamatta heitä, joille kehitysvammalaki 39 § ja -asetus 3 § sekä asiakasmaksulaki 4 § 2 kohta velvoittaa järjestämään maksuttoman kuljetuksen. Tästä syystä Tuuliviiristä lähtee taksi kotiin klo 16.30 sitä tarvitseville. Mahdollisuuksien mukaan kuljetuksissa hyödynnetään järjestettyjä koulukyydityksiä.


Maksut

Kun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n 10 kohdan mukaisena, erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana, se kirjataan asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle 16-vuotiaille, ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun jonka aikana lapsi/nuori täyttää 16 vuotta. (Asiakasmaksulaki 4 § 2 kohta).

Yli 16-vuotiailta perittävistä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista päätetään erityishuollon johtoryhmässä avopalveluohjaajan esittelyn ja valmistelun perusteella tapauskohtaisesti. Tuuliviirin toimintaan voi osallistua sen lukuvuoden loppuun, jolloin täyttää 18 vuotta.

Tuuliviiri järjestää hoitoa ja toimintaa myös muille kuin erityistä tukea tarvitseville, tai kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Heiltä perittävistä maksuista päätetään yksilökohtaisten hakemusten perusteella. Toimintaa järjestetään koulujen lomien aikana ja kesällä klo 6.30-17.00 välisenä aikana. Toiminnan aikana on voimassa tapaturmavakuutus.

Henkilöstö

Tuuliviirin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat ja heillä on tehtävään soveltuva koulutus. Jos lapsella tai nuorella on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja kouluaikana, hän ei jatka henkilökohtaisena avustajana Tuuliviirissä, vaan kaikki ohjaajat vastaavat yhdessä hoidon toteutumisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan aikana.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Tuuliviiriin haetaan hakulomakkeella, jota on saatavissa Tuuliviiristä ja avopalveluohjaajalta, sekä kaupungin www-sivuilta. Paikan saaminen vahvistetaan avopalveluohjaajan viranhaltijapäätöksellä. Hoitopaikkaa voi hakea läpi vuoden.

Erityisiä valintakriteereitä ei ole laadittu, mutta useimmiten suositus on annettu Tahkokankaan tai/ja OYS:n kuntoutussuunnitelmassa, tai tarve on todettu HOJKS:n teon yhteydessä. Aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarve voi perustua vanhempien työssäkäyntiin, lapsen kokonaiskehityksen tukemiseen, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja perheen jaksamisen tukemiseen.

Irtisanomisen voi tehdä suullisella tai kirjallisella ilmoituksella jos lapsen/nuoren tai perheen olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hoidontarvetta ei enää ole.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä