Haapajärven lukion TVT-strategia

TVT:n opetuskäytön tavoitteet ja taitotasotaulukko

HAAPAJÄRVEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

HAAPAJÄRVEN LUKION TVT-VISIO

Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua.

Lukion jälkeen oppilailla ja opiskelijoilla on hyvät tieto- ja viestintätekniikan taidot ja valmius kehittää näitä taitoja tulevaisuuden muutoksia varten.

Opettajilla on valmiudet ja saatavilla riittävästi tukea monipuolisten työtapojen ja oppimisympäristöjen käyttämiseen.

JOHDANTO

Haapajärven lukion tieto- ja viestintätekniikan strategia on tehty yhteistyössä lukion opetushenkilöstön kanssa ja se tukee lukion opetussuunnitelman 2016 sisältöjä. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen.

Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta.

Haapajärven kaupungin sivistyspalveluissa on yhtenäinen käytäntö, jos oppilaan oma laite rikkoontuu koulupäivän aikana koulutyön puitteissa, koulu ei korvaa laitteita.

Tavoitteena on turvata oppilaille ja opettajille mahdollisuudet toimia monipuolisissa oppimisympäristöissä, joissa on ajanmukaista tieto- ja viestintäteknistä varustelua. Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan toimimaan myös verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa.

Tavoitteena on myös, että opettajilla on riittävät valmiudet käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan ja ohjata oppilaita sen monipuolisissa hyödyntämisessä. Opettajien valmiuksia pidetään yllä monipuolisella koulutuksella ja koulutustarjonnassa pyritään tekemään yhteistyötä oman kunnan ja lähikuntien oppilaitosten kesken.

HAAPAJÄRVEN LUKION TVT-TAITOTASOTAULUKKO

TVT-

taitojen osa-alueet Lops2016 perusteiden mukaisesti

KÄYTÄNNÖN TVT-TAIDOT:

Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

 

VASTUUT:

Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti

 

TIEDONHANKINTA:

Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä

 

VUOROVAIKUTUS:

Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

 

Lukio

Osoittaa hallitsevansa laitteiston ja ohjelmien peruskäytön.

 

Valmistautuu sähköiseen yo-kokeeseen käyttämällä koulutöissä yo-kokeessa käytettäviä ohjelmia.

 

Oppii koulukohtaisten oppimisympäristöjen käyttöä.

 

Oppii etäopiskeluvalmiuksia ja verkkokokousjärjestelmien käyttöä.

 

 

Oppii käyttämään mobiililaitteita sujuvasti ja monipuolisesti osana koulutyötä.

 

Oppii käyttämään pilvipalveluita.

 

 

Oppii tiedostamaan internetin palveluiden tiedonkeruutapoja ja oman nettikäyttäytymisensä jättämät digitaaliset jäljet.

 

Tiedostaa internetin käytössä ja etenkin sosiaalisessa mediassa toimimisen moraalisen vastuun ja eettiset periaatteet.

 

Oppii ymmärtämään tiedon tuottamisen taustalla olevia intressejä ja ilmiöitä.

 

Oppii tarkistamaan ja vertaamaan tietoa eri lähteistä.

 

Oppii löytämään tiedon alkuperäiset lähteet.

 

Oppii tuottamaan ja julkaisemaan hyödyllistä ja monipuolista materiaalia erilaisilla välineillä ja alustoilla.

 

Oppii etsimään ja hyödyntämään verkkovideoita omassa oppimisessaan.

 

Osoittaa monipuolisia tutkivan oppimisen ja tiedon tuottamisen taitoja ylioppilaskirjoituksissa tai muissa koulun projekteissa.

Oppii luomaan ja hallitsemaan omaa verkkoidentiteettiään.

 

Kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun verkossa.

 

Oppii oman viestintänsä vaikutuksen ja merkityksen verkossa laajemmassa merkityksessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä