Loppuraportti

Ohjeet loppuraportin kirjoittamiseen

Loppuraportin tulee sisältää
  • Lyhyt selostus, mitä kurssin aika tehtiin
  • Liitä oppimispäiväkirja/työseurantalista raporttiin
  • Liitä kuvakäsikirjoitus (storyboard) mukaan raporttiin
  • Mitä uusia taitoja opittiin?
  • Mikä onnistui?
  • Mikä oli haastavaa?
  • Miten hanketta voisi kehittää?
  • Mitä mieltä olit ipadeista videoiden kuvaamisessa ja editoidessa?