Ykköset

Minä opiskelijana OP1

Opinto-ohjauksen pakollinen kurssi OP 1 on ensimmäisen vuoden aikana. Opo-tunteja on heti ensimmäisessä jaksossa, jolloin selvitetään keskeiset lukio-opintojen aloittamiseen liittyvät asiat. Pääaiheina ovat opiskelutaidot, itsetuntemus ja sen kehittäminen, opintosuunnitelman tekeminen, kurssivalinnat jatko-opintojen kannalta jne. Opo-tunnit jatkuvat koko lukuvuoden ajan koeviikoilla pidettävillä oppitunneilla. Tunneilla käsitellään mm. Opo-passia Wilmassa, ylioppilaskirjoituksia.
Kurssilla on käytössä oppikirja Lukiosuunta, josta löytyy myös OP 2 -kurssi Jatko-opinnot ja työelämä. OP 2 -kurssi on myös pakollinen kurssi, joka jakautuu toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle.