The Early Bird -hanke

The Early Bird

Hanke alkaa

Forssan kaupunki haki keväällä 2018 Opetushallituksen rahoittamaan kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on kielenopetuksen varhentaminen niin, että vieraan kielen oppiminen alkaisi jo ennen kolmatta luokkaa. Forssa pääsi hankkeeseen mukaan, ja niinpä lukuvuonna 2018 - 2019 forssalaiset eskarilaiset, ykkösluokkalaiset ja kakkosluokkalaiset pääsevät jo oppimaan englantia. Forssassa hankkeen nimi on The Early Bird, joka nimitys tulee englannin sanonnasta 'the early bird catches the worm' (= aikainen lintu madon nappaa).

Hanke alkoi toukokuussa ja syyskuussa Helsingissä pidetyillä hankeseminaareilla, joissa kerrottiin hankkeen sisällöistä ja varhaisen kielenoppimisen perusteista. Lokakuun lopussa forssalaisia opettajia koulutettiin kaksipäiväisessä koulutuksessa englannin kielen varhentamisesta. Forssalaiset eskarilaiset ovat opetelleet englantia jo syksystä 2018 lähtien, ja ykkös- ja kakkosluokkalaiset alkavat englannin opiskelun kevätlukukaudella 2018.

Olennaista englannin varhennetussa opiskelussa on se, että sitä opetellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla. Eskarilaisten sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisten suhteen se tarkoittaa englannin opettelua pääasiassa suullisesti erilaisten toiminnallisten menetelmien (leikkien, laulujen jne.) avulla.

Tero Julkunen, The Early Bird -hankekoordinaattori