Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminta

Opetushallitus on myöntänyt Forssan kaupungille valtionapua kerhotoiminnan kehittämiseen. Syksystä 2008 alkaen Forssan kaupungin peruskouluissa järjestetään kerhotoimintaa, joka on suunnattu vuosiluokkien 3-9 oppilaille.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.


Koulun kerhotoiminta on oppilaalle aina maksutonta ja vapaaehtoista.

Lisätietoa koulujen kerhoista antavat rehtorit sekä koulujen kerhotoiminnan yhteysopettajat.

Peruskoulujen kerhotoiminnan yhteysopettajat:

  • Heikka: Tiina Peltonen
  • Keskuskoulu: Karoliina Suominen
  • Koijärvi: Tero Kaseva
  • Kuhala: Juta Jahilo
  • Talsoila: Katariina Nyman
  • Tölö: Tuuli Honkaniemi
  • Vieremä: Terhi Lepänkoski

 

Tutustu koulujen kerhotarjontaan: https://peda.net/forssa/perusopetus/kk

Kaupungin kerhokoordinaattorina toimii Katariina Kulmala

Yhteystiedot:

katariina.kulmala@edu.forssa.fi

040 481 9022