Koulujen kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminta

Opetushallitus on myöntänyt Forssan kaupungille valtionapua kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2008 - 2016.

Syksystä 2008 alkaen Forssan kaupungin peruskouluissa järjestetään kerhotoimintaa, joka on suunnattu vuosiluokkien 1-9 oppilaille.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä.


Koulun kerhotoiminta on oppilaalle aina maksutonta ja vapaaehtoista.

Lisätietoa koulujen kerhoista antavat rehtorit sekä koulujen kerhotoiminnan yhteysopettajat.

Peruskoulujen kerhotoiminnan yhteysopettajat:

  • Heikka: Pilvi Seipäjärvi
  • Keskuskoulu: Karoliina Suominen
  • Koijärvi: Tero Kaseva
  • Kuhala: Juta Jahilo
  • Talsoila: Antti Vettenranta
  • Tölö: Tiina Sandberg
  • Vieremä: Atte Lähdekorpi

Tutustu koulujen kerhotarjontaan: https://peda.net/forssa/perusopetus/kk

Kaupungin kerhokoordinaattorina toimii Katariina Kulmala

Yhteystiedot:

katariina.kulmala@forssa.fi

(03) 4141 5420

040 481 9022