Forssan seudun OPS 2016

Tervetuloa OPS2016 -käyttäjät

Tervetuloa käyttämään Forssan seudun opetussuunnitelmaa. Yhdessä tehty, paikallinen opetussuunnitelmatyö on lisännyt kaikkien osapuolten ymmärrystä opetuksen ja koulutyön haasteista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toiminnan ja koulutyön ja liittää ne kunnan muuhun toimintaan lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Forssan seudun kunnat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä ovat tehneet yhdessä Forssan seudun OPS 2016. OPS-työn tekemisessä korostuu vuorovaikutus, yhdessä tekeminen niin koulun sisällä kuin koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä monipuoliset työtavat. OPS 2016 työhön ovat päässet mukaan kaikki seutukunnan perus- ja esiopetuksen opettajat.

 

FORSSAN SEUDUN OPS 2016 JOHTORYHMÄ

OPS-työn johtoryhmänä toimii seutukunnan sivistystoimenjohtajat ja Forssan opetuspäällikkö.

VASTUUHENKILÖ

OPS-työn käytännön vastuuhenkilö on rehtori Minna Lintonen. Hän on koonnut avukseen OPS-ohjausryhmän

OHJAUSRYHMÄ
Anna-Kaisa Huotari (F), Maria Kemppainen (H), Laura Kanerva (H), Juha Mäkelä (J), Mira Salorinta (T), Tarja Virtanen (Y) ja Iiris Ojala (Y), Annika Lehtimäki (J) Helena Lindholm (F), Johanna Kallionpää (J), Susanna Lahti (T), Katja Lehtoranta (T)

 

AINERYHMIEN PUHEENJOHTAJAT

erityisopetus (Minna Haukka, Tammela), käsityö (Atte Lähdekorpi, Forssa ja Sari Perden, Humppila), äidinkieli Lisa Stigell (Tammela), ruotsi (Anna-Kaisa Huotari, Forssa), englanti (Jarkko Laine, Forssa), ympäristötieto (Hannu Haapaniemi, Forssa), matematiikka (Markku Lähderinne, Jokioinen), koodaus (Olavi Ulmonen, Forssa), kemia (Atte Kolis, Forssa), fysiikka (Tiina Salmela, Forssa), terveystieto (Niittylä Anna-Kaarina, Forssa), historia (Topi-Matti Kirjavainen, Forssa), uskonto ja et (Päivi Honkala Forssa), musiikki (Riikka Eskola, Jokioinen), kuvataide (Tiina Sandberg, Forssa), liikunta (Jussi Isaksson, Forssa ja Anu Kurttila, Forssa), maantieto ja biologia (Kristiina Syvänen Forssa).

 

KAIKKI OPETTAJAT OSALLISTUVAT OPS-TYÖHÖN Yhteisesti on sovittu, että kaikki opettajat kuuluvat johonkin aineryhmään. Jokainen kunta huolehtii siitä, että kunnan opettaja on jossakin näistä aineryhmistä jäsenenä.

 

OPS TYÖSTÄ MAKSETTAVAT KORVAUKSET

Kokoukset

OPS-ohjausryhmän ja OPS-työryhmien kokoukseen osallistuminen kor­va­taan ryhmien osallistujille kaupungin/kunnan palkkiosäännön mu­kai­ses­ti, kun kokoukset järjestetään oppituntien ulkopuolella ja ne al­ka­vat klo 15.00 jälkeen. Ennen klo 15 alkavat kokouksiin käytetään YT-aikaa. Niistä ei erillistä korvausta makseta.

Kokouksesta on tehtävä pöytäkirjat, joissa näkyy paikka, aika osallistujat ja käsitellyt asiat ja päätökset. PJ allekirjoittaa pöytäkirjan.

OPS-ohjausryhmän ja OPS-työryhmien kokoontumiset pyritään järjestämään pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella (esim. iltapäivällä 13.30-15.30). Luonnollista on että kaikkiin poissaoloihin tarvitaan AINA esimiehen lupa.

Muu työ

Kirjoitustyöstä korvataan OvTes:ä soveltaen 1,5 tunnin työs­tä 25 euroa. Korvattavasta kirjoitustyöstä tehdään ETUKÄTEEN suun­ni­tel­ma OPS-ohjausryhmän hyväksymään ja OPS-joh­to­ryh­mäl­le tiedoksi saatettavaan "Muun OPS-työn­suun­ni­tel­maan".

OPS 2016 JOHTORYHMÄ

 

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti