Forssan seudun OPS 2016

Ohjeet aineryhmätyöhönTyöskentely Peda.net alustalla

Anna kaikille ryhmäsi jäsenille ennen työskentelyn aloittamista tarvittavat oikeudet oppiaineen sivujen päivitykseen Forssan seudun OPS 2016 -etusivun ohjeen mukaisesti.
Ryhmämuistio on oivallinen työkalu tekstin suunnitteluun. Mikäli työkalu on sinulle vieras, katso ohjeet täältä https://peda.net/ohjeet/työvälineet/dokumentit/ryhmämuistio
Kirjoita kaikki teksti suoraan Peda.nettiin tekstimoduulilla, sillä siirrettäessä tekstiä tekstinkäsittelyohjelmasta Peda-sivuille muotoilut eivät säily ja joudut todennäköisesti kirjoittamaan kaiken uudelleen. 

Muokkaa oppiaineen sivua siten, että se parhaiten palvelee ryhmäsi työskentelytapaa. Valmis OPS-sivu sisältää moduulin, jossa on valtakunnallinen, muokkaamaton OPS-osio sekä moduulit seutukunnallisille (ja mahdollisesti kuntakohtaisille) paikallisesti päätettäville asioille. Koska moduuleja on helppo liikutella, poistaa ja lisätä, voidaan ulkoasu yhdenmukaistaa myöhemmin.Paikallisesti päätettävät asiat

Opetussuunnitelma on viitekehys, jota täydentävät mm. lukuvuosi- ja kurssisuunnitelmat. Aineryhmätyössä tulee pitää mielessä OPSin oppimiskäsitys. Oppiaineen opetussuunnitelma ei saa olla sidoksissa painettuun tai sähköiseen oppikirjaan, eikä yksittäisen opettajan oppimateriaaleihin, vaan sen tulee mahdollistaa laaja-alaisten tavoitteiden toteuttaminen, opetuksen eheyttäminen sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Valtakunnallinen osio sisältää jokaisen aineen kohdalla tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Paikallisesti tulee päättää, mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt eri vuosiluokilla (1-2. luokat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428780, 3-6. luokat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428781 7-9.luokat  https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/vuosiluokkakokonaisuus/428782). Aineryhmän tulee siis jakaa nämä tavoitteet ja sisällöt eri vuosiluokille. Uuden opetussuunnitelman tärkeä tavoite on mahdollistaa jatkossa aiempaa paremmin mm. ilmiöpohjainen oppiminen. Oppiaineen OPSia kirjoitettaessa onkin tarkkaan pidettävä huoli siitä, ettei se rajaa opetusta turhaan liian yksityiskohtaisella sisällöllä. Yksityiskohdat kuuluvat lukuvuosi- ja kurssisuunnitelmiin, eivät OPSiin.

Paikallisesti päätettäviä asioita edellisen lisäksi on, mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet. 
Nämä asiat tulee tuoda esiin aineryhmän OPSissa seudullisesti tarkasteluina. Tässä voidaan tuoda esiin mm. eri vierailukohteita, projektitöitä tai muita seudullisia käytäntöjä, joihin kaikkien seudun koulujen tulee jatkossa sitoutua. 

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti