Psykologia 1

Tavoitteet


Kurssi 1.
Tämä on kaikille opiskeljoille pakollinen kurssi
Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1) 

Tavoitteet
 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä 
• tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla 
• perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta 
• osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita 
• ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä. 

Keskeiset sisällöt 

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 
• ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta 
• perustietoa tunteista ja motivaatiosta 
• kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan 
• perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta 
• esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä 

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus 

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista 
• oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta 
• tehokkaat opiskelumenetelmät
• motivaatio ja oppiminen
• Psykologisen tiedon muodostuminen

• psykologian tutkimuskohteet 
• arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero 
• esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä