POHJALTA PINTAAN -HANKE (Alajärven, Evijärven, Härmän, Kauhavan, Lappajärven ja Vimpelin lukioiden yhteishanke)

POHJALTA PINTAAN-HANKKEEN YHTEENVETO LUKUVUODESTA 2018-2019

Lukuvuoden 2018-19 aikana Evijärven lukiossa eri oppiaineissa on Pohjalta pintaan-hankkeessa työskennelty esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Jo OPS:n puitteissa käydään lukiossa läpi useita veteen liittyviä teemoja; veden kiertokulku, aavikoituminen, veteen liittyvät kemialliset reaktiot jne.

Vesiteema liitettiin hankkeeseen teatterin keinoin, kun lukiolaiset kävivät katsomassa näytelmä. Myrskyluodon Maija. Tätä aihetta käsiteltiin mm. äidinkielen tunneilla. 

Vesiaiheiseen valokuvakilpailuun osallistui runsaasti lukiolaisia hienoilla kuvillaan. Noista valokuvista tehtiin vuoden 2020 kalenteri. Tuota kalenteria voivat oppilaat myydä halutessaan.

Keväällä järjestettiin yhteinen projektiviikko Vimpelin ja Alajärven lukioiden kanssa. Alkuviikko kului omilla lukioilla mm. erilaisten työpajojen parissa. Perjantaina kokoonnuttiin Vimpelin lukiolle yhteisiin veteen liittyviin ryhmätöihin. Kaikki oppilaat osallistuivat omalla lukiolla tehdyllä pajutyöllään Vimpelin Savonjoen varteen kootun suuren ympäristötaideteoksen kokoamiseen.

Oppilaat keräsivät pajuja, joista jokainen teki veneen. Projektiviikon lopuksi veneistä koottiin Savonjoen varteen ympäristötaideteos taiteilija Reetta Partasen ohjauksessa. Sille annettiin nimeksi Tervavene.

Projektiviikko 8.4.-12.4.2019

Alkuviikon päivinä lukiolaiset osallistuivat viiteen erilaiseen työpajaan. Kunkin työpajan kesto oli puoli koulupäivää. Yhden työpajan aiheena oli vesiaiheisen pelin suunnittelu. Ryhmät toteuttivat mm. lautapelin, jossa piti kuljettaa tervatynnyreitä Lappajärveltä Evijärvelle historiallista tervareittiä seuraillen. Peliryhmät suunnittelivat myös muistipelejä, joiden avulla alakoulun oppilaat voivat opiskella veteen liittyvää käsitteistöä ja sen oikeinkirjoitusta. Toisen muistipelin avulla voi opiskella veteen liittyviä sanoja ruotsin kielellä.

GIMP-kuvankäsittelyohjelmaa harjoiteltiin yhdessä työpajassa ja näin saavutetuilla taidoilla toteutettiin veteen liittyvistä valokuvista ja runoista kalenteri vuodelle 2020. Kalenteria myymällä lukiolaiset voivat hankkia tuloja oppilaskunnalle.

Yhteistyökumppanimme Evijärven 4H-neuvoja Hanna Honkaniemi toteutti työpajan, jossa työstettiin vesiaiheinen ympäristötaideteos. Jokainen työpajaan osallistunut sai kirjoittaa yhden vesiympäristöön ja vesien käyttöön liittyvän huolensa. Ryhmän huolten perusteella äänestettiin yhteinen aihe taideteokselle. Taideteos toteutettiin yhteisöllisenä kutomisprojektina. Tekemisen ohella ryhmässä opiskeltiin teoriaa ilmastonmuutoksesta ja merien mikromuoviongelmasta sekä pohdittiin, miten jokainen voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa muoviongelmaan. Ryhmässä muokattiin myös median otsikoita toiveikkaampaan suuntaan ja keksittiin keinoja ympäristöahdistuksen selättämiseksi.

Tervavene-ympäristötaideteos Vimpelin Savonjoen varrella.

Taiteilija Reetta Partanen innosti Evijärven lukiolaisia heittäytymään ympäristötaiteen lumoihin Alajärven Nelimarkka-museon käynnin yhteydessä.

Pohjalta pintaan -hankkeen matka Tampereelle 8.5.2018


Kirjoittanut: Tuija Saarteinen

Evijärven lukion järjestämälle kuuden lukion matkalle kuului käynti Satron Instruments Oy:llä sekä vierailu Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitoksella. TTY tuli myös paremmin tutuksi opastetulla kierroksella. Viidelle mukana olleelle opettajalle oli varattu lisäksi aikaa tutustua Tampereen LUMATE-keskukseen ja kuulla asiantuntijoilta siitä, mitä uutta matemaattis-luonnontieteelliselle opetukselle kuuluu.

Satron Instrument Oy:llä meidät otti vastaan Chief Production Officer Atte Nurminen. Kahvittelun lomassa Nurminen kertoi meille lähinnä yrityksen mittaus- ja testauslaitteista, joita he suunnittelevat, valmistavat ja kehittävät erityisesti sellu-, paperi, prosessi- ja elintarviketeollisuuden vaativiin kohteisiin. Heidän valmistamiensa mittauslaitteiden avulla varmistetaan esimerkiksi tuotannon tasalaatuisuutta. Opiskelijat pääsivät näkemään ja tutkimaan erilaisia mittauslaitteita ja saivat kuulla, kuinka jokainen laite valmistetaan osittain käsityönä. Mittauslaitteiden tarkkuus ja toimivuus testataan huolellisesti. Saimme lisäksi käytännössä nähdä, miten tarkkoja mittaustuloksia laitteistoilla voi saada ja kuinka tarkasti laitteet huomaavat esimerkiksi vedessä tapahtuvat muutokset. Nurminen vei meidät vierailun lopuksi kierrokselle tehdashalliin, jossa saimme kuvan siitä, miten laitteita valmistetaan ja testataan. Näimme myös läheltä, minkälaista käsityötä erikoislaitteiden valmistus vaatii.

Yritysvierailulta matka jatkui Tampereen teknilliselle yliopistolle. Ensin vuorossa oli yliopiston opastettu kierros. Vierailimme muun muassa kirjastossa, jossa voi perinteisten palvelujen ohella varata virtuaalitodellisuuden kokemiseen HTC Vive -virtuaalilasit käyttöönsä. Kävimme TutLabissa, johon pääsevät ulkopuolisetkin materiaalimaksua vastaan kokeilemaan esimerkiksi 3D-tulostusta, laserleikkuria ja CNC-levyjyrsintä sekä monia muita laitteita. Opiskelijoiden kannalta kiinnostavaa oli päästä oppaan mukana tutustumaan ympäristöteekkarikillan huoneeseen, jossa saimme kuulla, millaista opiskelijaelämä TTY:llä on. Opastetun kierroksen jälkeen menimme lounaalle, jonka jälkeen saimme hetken hengähtää ennen päivän odotetuinta osuutta.

Kemian opettajamme Kimmo Västinsalo oli aiemmin toukokuussa tehnyt vierailun TTY:lle ja suunnitellut yhdessä professori Timo J. Laaksosen, LUMATE-keskuksen johtajan ja yliopistonlehtori Riikka Lahtisen sekä lehtori Marja Asp-Lehtisen kanssa päivän ohjelmaa. Tämä ohjelma toteutui seuraavasti. Aluksi professori Laaksonen piti esitelmän opiskelusta TTY:llä. Hän kertoi myös omasta tutkijan urastaan ja tutkimuksistaan erityisesti valokemian alalta. Hän muistutti opiskelijoita siitä, että Tampereen teknillisessä yliopistossa voi valmistua samanaikaisesti aineenopettajaksi sekä diplomi-insinööriksi ja että lukioaikana tehdyt korkeakouluopinnot voivat lyhentää opintoja usealla kuukaudella. Luennon tarkoitus olikin antaa monipuolinen kuva opiskelumahdollisuuksista TTY:llä ja erityisesti kemian ja biotekniikan laitoksella.

Noin klo 13.00-15.00 tehtiin kolmessa ryhmässä laboratoriotöitä. Jokainen ryhmä teki seuraavat työt: 1) Fosforin määritys järvivedestä, spektrofotometrinen (UV-Vis) analyysi vertailusuoramenetelmällä, 2) Raudan määritys järvivedestä, atomiabsorptiospektrometrinen (AAS) menetelmä liekkitekniikalla, 3) Tutustuminen rakennetutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja laitteisiin (englannikielellä toteutettu esittely yliopistonlehtori Alexandre Efimovin johdolla).  

 

Kuvia Tampereen matkalta 8.5. Vierailu Satron Instruments Oy:llä, laboratoriotöitä TTY:n Kemian ja Biotekniikan laitoksella, akatemiantutkija Timo J. Laaksosen luento Kemiasta ja alan mahdollisuuksista. Kuvat: Tuija Saarteinen.

 

Kemian laboratoriotyöt sujuivat hyvin. Seuraavat ovat poimintoja opiskelijoiden palautteista: ”Päällimmäisenä mieleen jäi hienot mahdollisuudet kemian opiskeluun tarjoava TTY”, ”Yksi kiinnostavimmista asioista oli AAS:n esittely ja käyttö”, ”Oli erikoista tehdä mittauksia sillä edistyneellä välineistöllä, mitä siellä käytettiin, mutta muuten työt muistuttivat tavallisia kemian labratöitä, joita omalla koululla on tehty”, ”Kemian töiden tekeminen oli mukavaa, sillä lukiolla en ole kemian töitä päässyt vielä tekemään, joten lähes kaikki oli uutta”, ”Oli kivaa. Opin käyttämään sitä sähköistä pipettiä”. Tällaisia palautteita oli mukava lukea ja palaute oli lähes ainoastaan positiivista.

 

Viime keväänä TTY:lle tehtyyn matkaan verrattuna erilaista oli se, että nyt TTY:llä vierailuun oli varattu reilusti aikaa. Mukana oli Evijärven lukion kemian perusopinto-opiskelijoiden (10) lisäksi lukiolaisia Alajärveltä (3), Vimpelistä (3), Lappajärveltä (2), Härmästä (3) ja Kauhavalta (4). Matka kuului osaltaan Pohjalta pintaan hankkeen vesistöaiheisiin tutustumisretkiin. Matkakuluihin osallistuivat Kemianteollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry. Loput kuluista maksoi Pohjalta pintaan hanke.

Hankkeella lukioiden toimintakulttuuria kehittämässä

Kirjoittanut: Taina Huhti

 

Evijärven lukio on mukana Opetushallituksen ja Evijärven kunnan rahoittamassa Pohjalta pintaan -hankkeessa vuosina 2017−2019. Kyseessä on kuuden lukion yhteishanke, jossa meidän lukiomme lisäksi mukana ovat Alajärven, Härmän, Kauhavan, Lappajärven ja Vimpelin lukiot.  Ensimmäisenä lukuvuonna hankkeessa on keskitytty luonnontieteisiin kun taas toisen lukuvuoden painopistealueina tulevat olemaan taito- ja taideaineet, kielet sekä humanistiset ja yhteiskunnalliset reaaliaineet.

Kouluvuoden kuluessa eri aineiden oppitunneilla on tehty pienimuotoisia veteen liittyviä mittauksia ja tutkimuksia. Biologian Ekologia ja ympäristö -kurssilla mittasimme maaliskuun lopulla koulun pihan lumikuormaa ja saimme tulokseksi 125 kg/m2. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat myös kodeissa tehtäviä erilaisia vedenkulutukseen liittyviä mittauksia. He mittasivat mm. kodinkoneiden vedenkulutusta sekä laskivat vuorokautisia vedenkulutuksen keskiarvoja. Äidinkielen kurssilla on analysoitu vesiaiheisia runoja ja novelleja.

Toukokuun puolivälissä (14.−18.5.) kaikki hankkeessa mukana olevat lukiot järjestivät vesiaiheisen teemaviikon. Evijärven lukiolaiset kävivät maanantaina hakemassa vesinäytteitä, joita analysoitiin sekä maastossa että myöhemmin laboratoriossa. Tiistaina vierailimme Lappforsissa ELY-keskuksen järjestämissä esittelypisteissä. Tutustuimme raakun eli jokihelmisimpukan suojeluohjelmaan sekä kalakantojen ja pohjaeläimistön tutkimusmenetelmiin. Myös Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry. esittäytyi lukiolaisille Lappforsissa. Keskiviikkona saimme kuulla Heikki Valijoen ja Ilmari Sulkakosken kertovan Ähtävänjoen tervareitistä sekä uittomiesperinteestä Evijärvellä ja Purmonjoella. Iltapäivällä lukiolaiset perehtyivät lukion opettajien opastuksella veden merkitykseen eri uskonnoissa ja kansainvälisissä kriiseissä. Heillä oli myös mahdollisuus laajentaa veteen ja vesieliöihin liittyvää sanavarastoaan useilla eri kielillä. Torstaina vierailimme Toholammin Finn Springillä. Oli erikoinen elämys löytää menestyvä kansainvälinen kasvuyritys pienestä kylästä pitkän hiekkatien varrelta. Torstaina näimme myös Halsuan ainoat rautatiekiskot, kun kävimme tutustumassa sateelta suojattuun rakentamiseen Teijo-talojen “liikkuvassa liiterissä”.

 

Kuvia teemaviikolta 14.5.−18.5.2018. Kuvat: Mari Aho ja Mauri Lehto.

 

Viikon ehdoton huipennus oli kuuden lukion yli 300 opiskelijan yhteinen perjantaipäivä Lappajärven Kivitipussa. Kaikkien lukioiden tekemien vesianalyysien tulokset esiteltiin suuren  yhteisen kartan avulla myös paikalle kutsutulle yleisölle. Lukiolaisilla oli myös mahdollisuus tutustua yli kymmenen yhteistyötahon järjestämiin esittely- ja toimintapisteisiin. Päivän loppuhuipennuksena evijärveläiset Reijo Saari ja Milla Sulkakoski järjestivät upean tukkilaisnäytöksen Kivitipun hiekkarannalla. Kaikkien lukioiden joukkueet osallistuivat myös kirkkovenesoutukilpailuun. Evijärven joukkue selvisi loppukilpailuun yhdessä Härmän lukion kanssa ja evijärveläiset voittivat finaalin ylivoimaisella yli kymmenen sekunnin aikaerolla!

 

Toukokuun puolivälissä koko Suomessa vallitsi korkeapaine, joten sää oli teemaviikolla ajoittain jopa poikkeuksellisen helteinen. Muutamana päivänä Suomi oli koko Euroopan lämpimin alue, joten työskentely ulkona luonnonvesien äärellä toi mukavaa vaihtelua normaaliin koulutyöhön. Some-ryhmän ottamia kuvia vesiviikolta voi katsoa Instagramista #pohjaltapintaan.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä