Evijärven lukio

Evijärven lukioon hyväksytyt uudet opiskelijat

Anttikoski Joel
Holm Inka
Isopellinen Milla
Jutila Samuel
Kultalahti Nella
Latukka Kaisa
Murtomäki Juulia
Mustajärvi Celine
Mustajärvi Janniina
Mäki Rosa
Norrena Jere
Nygård Andreas
Perälä Henni
Pykäri Tiia
Salmi Vilma Myy
Salo Teresa
Storvik Tuomas
Suomela Saana
Takamaa Jasmi
Takamaa Juhani
Tuomela Markus
Valonen Kaisa
Vesala Emmi-Lotta
Vesala Joonas
Viitala Tea

 Sekä kuusi muuta, jotka eivät ole halunneet nimeään julkaistavaksi.

Evijärven lukion kevään 2018 ylioppilaat

Häkkinen Pinja
Hämäläinen Ville
Joenpolvi Emilia
Joenpolvi Sofia
Kinnunen Aino
Kontiainen Noora
Lehto Sanni
Mäenpää Jaakko
Mäki Elias
Mäkinen Nicolina
Nuottimäki Juho
Nygård Mari-Helené
Peltola Anna
Pitkäranta Anniina
Sironen Heli
Sulkakoski Milla
Vesala Matias
Äyrä Laura

 

EVIJÄRVEN LUKIO - TEE TUTKINTO, JOLLA EROTUT


Evijärven lukio on perustettu vuonna 1963. Opiskelijoita lukiossa on noin 70 ja opettajia noin 15. Rehtorina toimii Riitta Mustajärvi.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella Evijärven lukiossa viihdytään. Yksilölliseen ohjaukseen on paljon resursseja ja jokaiselle taataan opiskeluun tarvittava tuki.  Ainutlaatuista lukiossamme on mahdollisuus suorittaa kemian perusopinnot (25 op) Tampereen teknillisen yliopiston opintovaatimusten mukaan. Jo noin vajaa sata opiskelijaa on suorittanut kemian perusopinnot ja suurin osa heistä on hyötynyt valinnastaan jatko-opinnoissa. Tulevaisuus on helppo ottaa haltuun Evijärven lukiossa.

Evijärven lukio on toiminut 55 vuotta. Se on päivälukio; luokaton ja toimii kuusijaksoisena. Lisäksi lukiossa on mahdollista opiskella kemian perusopinnot, laajasti kieliä (ranska, saksa ja espanja) sekä lukiodiplomeja. Opiskelija voi halutessaan suorittaa harvinaisempiakin lukiodiplomeja, kuten lukiodiplomin kotitaloudessa ja käsityössä, mutta myös liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden antaa näyttöjä taito- ja taideaineissa. Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon.

Evijärven lukio ja keskikoulu toimivat samoissa tiloissa. Osa opettajista opettaa sekä lukion että yläkoulun puolella, mutta muutamat opettajat opettavat pelkästään lukiossa. Opetushenkilöstöä koulussa on yhteensä noin 20. Lukion toiminnalliset olosuhteet ovat erittäin hyvät. Koulun tiloissa toimii uudistettu langaton verkko, sähköisiä ylioppilaskirjoituksia sekä sähköisiä kokeita varten on varustettu oma luokkatila sekä kannettavat tietokoneet ja kemian perusopintojen opetukseen on varattu Tampereen teknillisen yliopiston hyväksymä laboratoriotila.  Kirjaston sijainti aivan koulukeskuksen yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden sekä tiedon hakuun että rauhalliseen oleiluun ja opiskeluun. Kirjasto avautuu täysin uudistettuna maaliskuussa 2018.

Vuodesta 1985 lähtien Evijärven kunnan koululaitokset ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin Opetushallituksen tai -ministeriön organisoimiin kokeilu- ja kehittämisprojekteihin. Vuosien aikana on panostettu muun muassa tietotekniikkaan, joustaviin opetusjärjestelyihin, ylioppilastutkinnon rakennekokeiluihin ja luokattoman lukion kehittämiseen sekä erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen. Tällä hetkellä Evijärven lukio kuuluu valtakunnalliseen lukioden kehittämisverkostoon sekä on mukana Pohjalta pintaan - vesistöhankkeessa yhdessä viiden muun lukion kanssa. Tämän hankkeen kokonaisbudjetti on 120 000 euroa.

Yhteistyötä tehdään lukioiden kesken erityisesti lähialueella. Viviisi-ryhmässä ovat mukana Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Vimpelin lukiot sekä Järviseudun ammatti-istituutti. Eri oppilaitosten välinen yhteistyö ja koulujen profiloituminen tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi. Evijärven lukion kehittäminen on ollut erittäin aktiivista ja sama suunta näyttää jatkuvan. Laajan kokeilutoiminnan ja lukion voimakkaan kehittämisen taustalla on ollut Evijärven kunnan johdon ja luottamushenkilöstön tiivis yhteistoiminta ja tulevaisuuteen suuntautuva visio koulujen merkityksestä yhtenä keskeisenä hyvän elämän rakentajana.