Evijärven lukio

Stipendit syksyllä 2022 aloittaville opiskelijoille

Evijärven lukion hienoa ja vaiherikasta matkaa on kuljettu pian 60 vuotta! Eilisessä kokouksessaan (8.3.) sivistyslautakunta päätti myöntää 300 euron stipendin kaikille syksyllä 2022 aloittaville lukiolaisille. Stipendin saa, kun kirjoittaa ylioppilaaksi Evijärven lukiosta (opinnot voivat kestää 2-4 vuotta). Lisäksi juhlavuotta juhlistetaan muutenkin monin eri tavoin. Tulevien tapahtumien suunnittelussa mukana ovat mm. nuorisovaltuusto sekä lukion oppilaskunta. Ryhdymme myös keräämään muistitietoa Evijärven lukion entisiltä opiskelijoilta ja opettajilta. Tästä aiheesta lisää myöhemmin. ❤️

Evijärven lukiolla juhlittiin Vuoden opetus -kilpailun kunniamainintaa ja 20 vuotta jatkunutta opetustoimintaa yliopistotason kemian perusopinnoissa

Evijärven lukiolla juhlittiin 6.2. OAJ:n Vuoden opetus -kilpailun kunniamainintaa ja 20 vuotta jatkunutta yliopistoyhteistyötä kemian perusopintojen tiimoilta. Kunta tarjosi tapahtuman kunniaksi koko koulun väelle kakkukahvit. Vuodesta 2003 olemme tehneet yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa eli 15 vuotta (Vuoden 2019 alusta Tampereen yliopisto). Sitä ennen yhteistyötä tehtiin Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa. Puheensa pitivät sivistysjohtaja Päivi Lappinen, kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnanhallituksen pj. Terhi Kultalahti. He toivat esille kunnan tuen kemian perusopintojen opetukselle ja antoivat kunniaa toiminnan alkuunpanijoille eli lukion entiselle rehtorille Mauri Jokelalle sekä nyt eläkkeellä olevalle matematiikan ja kemian lehtori Hannu Kirsilälle. On hienoa, että tällaista opetustoimintaa, aikanaan hyvinkin ainutlaatuista, on kehitetty rohkeasti opiskelijoiden etua ajatellen. Rehtori Riitta Mustajärvi kiitti opettajia ja opiskelijoita siitä, että vuodesta toiseen kemian perusopinnot ovat säilyttäneet suosionsa.

Evijärven lukio kuuden parhaan joukkoon OAJ:n Vuoden opetus -kilpailussa!

Evijärven lukion yliopistotason kemian perusopintojen opintokokonaisuus on päässyt OAJ:n Vuoden opetus -kilpailussa kuuden parhaan joukkoon! Kilpailemme vielä mahdollisesta kunniamaininnasta yhdessä viiden muun ehdokkaan kanssa. Mahdollisuus opiskella lukiossa kemian perusopinnot on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuista. Teemme kemian perusopinnoissa tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa.
Mahdollinen kunniamaininta jaetaan Educa-messuilla 25.1.2019, kuten varsinainen pääpalkintokin.

Kunniamaininnan saajan valitsee yleisö äänestämällä suosikkiaan ennakkoon. Tulemme jakamaan linkin äänestystä varten eri kanavissa, joten pysy kuulolla. Tarvitsemme jokaisen äänen tukemaan hienoa opetustekoamme!

Yleisöäänestys alkaa joulukuun puolivälissä ja loppuu tammikuun alkupuolella.

EVIJÄRVEN LUKIO - TEE TUTKINTO, JOLLA EROTUT


Evijärven lukio on perustettu vuonna 1963. Opiskelijoita lukiossa on noin 80 ja opettajia noin 15. Rehtorina toimii Riitta Mustajärvi.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella Evijärven lukiossa viihdytään. Yksilölliseen ohjaukseen on paljon resursseja ja jokaiselle taataan opiskeluun tarvittava tuki.  Ainutlaatuista lukiossamme on mahdollisuus suorittaa kemian perusopinnot (25 op) Tampereen teknillisen yliopiston (vuoden 2019 alusta Tampereen yliopisto)  opintovaatimusten mukaan. Jo noin vajaa sata opiskelijaa on suorittanut kemian perusopinnot ja suurin osa heistä on hyötynyt valinnastaan jatko-opinnoissa. Tulevaisuus on helppo ottaa haltuun Evijärven lukiossa.

Evijärven lukio on toiminut 60 vuotta. Se on päivälukio; luokaton ja toimii kuusijaksoisena. Lisäksi lukiossa on mahdollista opiskella kemian perusopinnot, laajasti kieliä (ranska, saksa ja espanja) sekä lukiodiplomeja. Opiskelija voi halutessaan suorittaa harvinaisempiakin lukiodiplomeja, kuten lukiodiplomin kotitaloudessa ja käsityössä, mutta myös liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden antaa näyttöjä taito- ja taideaineissa. Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon.

Evijärven lukio ja keskikoulu toimivat samoissa tiloissa. Osa opettajista opettaa sekä lukion että yläkoulun puolella, mutta muutamat opettajat opettavat pelkästään lukiossa. Opetushenkilöstöä koulussa on yhteensä noin 20. Lukion toiminnalliset olosuhteet ovat erittäin hyvät. Koulun tiloissa toimii uudistettu langaton verkko, sähköisiä ylioppilaskirjoituksia sekä sähköisiä kokeita varten on varustettu oma luokkatila sekä kannettavat tietokoneet ja kemian perusopintojen opetukseen on varattu Tampereen teknillisen yliopiston (nyt Tampereen yliopisto) hyväksymä laboratoriotila.  Kirjaston sijainti aivan koulukeskuksen yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden sekä tiedon hakuun että rauhalliseen oleiluun ja opiskeluun. Kirjasto on avautunut täysin uudistettuna maaliskuussa 2018.

Vuodesta 1985 lähtien Evijärven kunnan koululaitokset ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin Opetushallituksen tai -ministeriön organisoimiin kokeilu- ja kehittämisprojekteihin. Vuosien aikana on panostettu muun muassa tietotekniikkaan, joustaviin opetusjärjestelyihin, ylioppilastutkinnon rakennekokeiluihin ja luokattoman lukion kehittämiseen sekä erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen. Tällä hetkellä Evijärven lukio on mukana hankkeessa, jossa opiskelijoiden käyttöön hankitaan oppikirjoja. Kyseessä on OVELA -hanke, jossa yhteistyötä tekevät Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin lukiot. 

Yhteistyötä tehdään lukioiden kesken erityisesti lähialueella. Viviisi-ryhmässä ovat mukana Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Vimpelin lukiot sekä Järviseudun ammatti-istituutti. Eri oppilaitosten välinen yhteistyö ja koulujen profiloituminen tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi. Evijärven lukion kehittäminen on ollut erittäin aktiivista ja sama suunta näyttää jatkuvan. Laajan kokeilutoiminnan ja lukion voimakkaan kehittämisen taustalla on ollut Evijärven kunnan johdon ja luottamushenkilöstön tiivis yhteistoiminta ja tulevaisuuteen suuntautuva visio koulujen merkityksestä yhtenä keskeisenä hyvän elämän rakentajana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä