Filosofia 1

Filosofia 1

Johdatus filosofiseen ajatteluun (Fi1)

Tämä on kaikille pakollinen kurssi.
Suositellaan opiskeltavaksi ensimmäisenä lukiovuotena

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten

filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja

• tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta

• hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

• mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet

• todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys

• tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa

• yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet

• hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde

tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia

filosofisia näkemyksiä

 

 

Suoritustavat

-kurssikoe koeviikolla

-kirjallinen työ valitusta filosofista (erillinen ohje)

-ryhmätyöt, ryhmäkeskustelut, kirjalliset tehtävät

-jatkuva näyttö

-kurssista annetaan numero

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä