EVIJÄRVEN LUKIO - TEE TUTKINTO, JOLLA EROTUT


Evijärven lukio on perustettu vuonna 1963. Opiskelijoita lukiossa on noin 80 ja opettajia noin 15. Rehtorina toimii Riitta Mustajärvi.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella Evijärven lukiossa viihdytään. Yksilölliseen ohjaukseen on paljon resursseja ja jokaiselle taataan opiskeluun tarvittava tuki.  Ainutlaatuista lukiossamme on mahdollisuus suorittaa kemian perusopinnot (25 op) Tampereen teknillisen yliopiston (vuoden 2019 alusta Tampereen yliopisto)  opintovaatimusten mukaan. Jo noin vajaa sata opiskelijaa on suorittanut kemian perusopinnot ja suurin osa heistä on hyötynyt valinnastaan jatko-opinnoissa. Tulevaisuus on helppo ottaa haltuun Evijärven lukiossa.

Evijärven lukio on toiminut 56 vuotta. Se on päivälukio; luokaton ja toimii kuusijaksoisena. Lisäksi lukiossa on mahdollista opiskella kemian perusopinnot, laajasti kieliä (ranska, saksa ja espanja) sekä lukiodiplomeja. Opiskelija voi halutessaan suorittaa harvinaisempiakin lukiodiplomeja, kuten lukiodiplomin kotitaloudessa ja käsityössä, mutta myös liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden antaa näyttöjä taito- ja taideaineissa. Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon.

Evijärven lukio ja keskikoulu toimivat samoissa tiloissa. Osa opettajista opettaa sekä lukion että yläkoulun puolella, mutta muutamat opettajat opettavat pelkästään lukiossa. Opetushenkilöstöä koulussa on yhteensä noin 20. Lukion toiminnalliset olosuhteet ovat erittäin hyvät. Koulun tiloissa toimii uudistettu langaton verkko, sähköisiä ylioppilaskirjoituksia sekä sähköisiä kokeita varten on varustettu oma luokkatila sekä kannettavat tietokoneet ja kemian perusopintojen opetukseen on varattu Tampereen teknillisen yliopiston (nyt Tampereen yliopisto) hyväksymä laboratoriotila.  Kirjaston sijainti aivan koulukeskuksen yhteydessä tarjoaa mahdollisuuden sekä tiedon hakuun että rauhalliseen oleiluun ja opiskeluun. Kirjasto on avautunut täysin uudistettuna maaliskuussa 2018.

Vuodesta 1985 lähtien Evijärven kunnan koululaitokset ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin Opetushallituksen tai -ministeriön organisoimiin kokeilu- ja kehittämisprojekteihin. Vuosien aikana on panostettu muun muassa tietotekniikkaan, joustaviin opetusjärjestelyihin, ylioppilastutkinnon rakennekokeiluihin ja luokattoman lukion kehittämiseen sekä erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen. Tällä hetkellä Evijärven lukio on mukana hankkeessa, jossa opiskelijoiden käyttöön hankitaan oppikirjoja. Kyseessä on OVELA -hanke, jossa yhteistyötä tekevät Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin lukiot. 

Yhteistyötä tehdään lukioiden kesken erityisesti lähialueella. Viviisi-ryhmässä ovat mukana Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Vimpelin lukiot sekä Järviseudun ammatti-istituutti. Eri oppilaitosten välinen yhteistyö ja koulujen profiloituminen tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi. Evijärven lukion kehittäminen on ollut erittäin aktiivista ja sama suunta näyttää jatkuvan. Laajan kokeilutoiminnan ja lukion voimakkaan kehittämisen taustalla on ollut Evijärven kunnan johdon ja luottamushenkilöstön tiivis yhteistoiminta ja tulevaisuuteen suuntautuva visio koulujen merkityksestä yhtenä keskeisenä hyvän elämän rakentajana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä