Tuki- ja erityisopetus

Tuki- ja erityisopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme porrasta ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tavoitteena on oppimisen esteettömyys ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy sekä mahdollisimman varhaisen tukitarpeen tunnistaminen. 

Yleinen tuki
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea. Tuki annetaan ensisijaisesti omassa opetusryhmässä erilaisin joustavin opetusjärjestelyin, mutta tarvittaessa oppilas voi osallistua myös erilliselle tukitunnille. 

Tukitunti pidetään torstaisin klo 13.30-14.00. Poikkeuksellisesti voidaan järjestää myös muina ajankohtina. Jos oppilaalla on tarvetta tukitunnille, ilmoitetaan asiasta huoltajalle etukäteen. Huoltajat voivat myös ottaa yhteyttä, jos näkevät tuen tarpeelliseksi. Tukitunnille voi olla tarvetta esimerkiksi runsaiden poissaolojen vuoksi tai jos opetussisällöt aiheuttavat haasteita kotona tai oppitunneilla. Tuen tarkoituksena on antaa oppilaalle mahdollisuus kehittää taitojaan niin, että oppimisen ja osaamisen ilo säilyvät. Tukitunnin pitää luokanopettaja.

Tehostettu tuki
Jos oppilas tarvitsee säännöllistä tukea, eikä opetusryhmässä annettava tai yleinen tuki riitä, siirretään oppilas tehostetun tuen piiriin. Ennen tehostetun tuen aloittamista tehdään kuitenkin pedagoginen arvio. Tästä ollaan yhteydessä huoltajiin ja järjestetään tapaaminen, jossa käydään läpi tarkemmin tukitoimia. Tehostetun tuen oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Tehostettua tukea antaa pääsääntöisesti luokanopettaja.

Erityinen tuki
Jos säännöllinen tukiopetus ja tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys. Selvityksessä mahdollisesti todetaan tarve erityiseen tukeen, jonka päätöksen jälkeen oppilaalle on laadittava HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Suunnitelmaan kirjataan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Tästä ollaan yhteydessä huoltajiin ja järjestetään tapaaminen, jossa käydään läpi tarkemmin tukitoimia. Erityistä tukea antaa erityisopettaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä