Taiteen perusopetuksen tavoitteet

Taiteen perusopetus Luumäellä

Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää Luumäellä lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityötaiteessa.

Opetuksen laajuus on perusopinnoissa vähintään 60 tuntia vuodessa ja syventävien opintojen osalta 90 tuntia vuodessa. Taiteen perusopetukseen hakeudutaan vapaaehtoisuuden pohjalta ja se on oppilaille maksullista. Opetustunnit sijoittuvat oppilaiden vapaa-aikaan. Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa koulujen antamaa taidekasvatusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää opetusta, jossa sisällöt ja metodit suunnitellaan oppilaan kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen laatimaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Opetuksella monipuolistetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa Luumäen kunnan alueella.Taiteen perusopetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja kehittymistä sekä hänen kykyään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Opetus avaa oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Oppilas saa valmiuksia ilmaista itseään ja myös valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan jatko-opintoihin. Oppilasta ohjataan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn ja rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.


Kierrätysmateriaalityö, Mette Munne
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä