Mitä advanced-tasolla opiskellaan?

Tervetuloa kuntoutuksen opintokokonaisuuden ylemmälle korkeakoulutasolle (YAMK). Tällä tasolla syvennetään kuntoutuksen ammatillisen perustason ja AMK-tason osaamista. YAMK-tasolla sinulla tulee siis jo olla osaamista soveltaa kuntoutuksen teoreettisia lähtökohtia. Tämä osio soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös ammatillisen perustason ja AMK-tason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille. YAMK-tasolla kuntoutuksen moniammatillisuutta ja asiakaslähtöisyyttä käsitellään kehittämisorientaatiosta lähtien eli miten kuntoutuksen teorioita ja menetelmiä sovelletaan toiminnan kehittämisessä.


Opintojen tavoitteet

Tämän tason tavoitteena on, että opiskelija osaa
 • perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana
 • soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä


Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Erinomainen 5

Opiskelija osaa:

 • laajasti perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • monipuolisesti soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä selkeästi kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä monipuolisesti palvelumuotoilun menetelmiä

Kiitettävä 4

Opiskelija osaa 

 • perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä

Hyvä 3 

Opiskelija osaa

 • kuvata kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • hyödyntää ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä joitakin palvelumuotoilun menetelmiä

Tyydyttävä 2 

Opiskelija osaa 

 • kuvata pääpiirteittäin kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • selittää ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä pääosin kuvaa toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • tietää ja tunnistaa mahdollisuuksia kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistävien palveluiden kehittämiseen ja nimeää joitakin palvelumuotoilun menetelmiä

Välttävä 1

Opiskelija osaa 

 •  kuvata pääpiirteittäin kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • seIittää suppeasti ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä osin kuvaa toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • tietää mahdollisuuksia kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistävien palveluiden kehittämiseen ja nimeää jonkin palvelumuotoilun menetelmänPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä