Kuntoutuksen yhteiset opinnot

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Basic 3 op

Kuntoutuksen yhteiset opinnot perustaso (2. aste/ammattiopisto) 3op

Ilmoittautuminen on päättynyt 30. huhtikuuta 2018 klo 12.00.

Professional 5 op

Kuntoutuksen yhteiset opinnot ammatillinen (AMK) taso 5 op

Ilmoittautuminen on päättynyt 30. huhtikuuta 2018 klo 12.00.

Advanced 2 op

Kuntoutuksen yhteisten opintojen syventävä taso (YAMK) 2 op

Ilmoittautuminen on päättynyt 30. huhtikuuta 2018 klo 12.00.

Scientific 2 op

Kuntoutuksen yhteisten opintojen tieteellinen (yliopisto) taso 2 op

Ilmoittautuminen on päättynyt 30. huhtikuuta 2018 klo 12.00.

Edufutura kuntoutuksen opinnot

Tälle verkkoalustalle on koottu materiaalia ammattiopisto (basic), ammattikorkeakoulu (professional), ylempi ammattikorkeakoulu (advanced) ja yliopisto-opiskelijoiden (scientific) opintoihin liittyen. Tämä pilotti on osa EduFutura kuntoutuksen kesäopinnot -hanketta ja pilotointi toteutetaan kevään ja kesän 2018 aikana Gradia Jyväskylässä, Jyväskylän ammattikorkeakoululla sekä Jyväskylän yliopistolla.

Ammatillista perustutkintoa opiskelevat ottavat haltuun osana kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osaa basic-tason asiat, ammattikorkeakouluopiskelijoiden tulee hallita basic ja advanced -tason asiat ja yliopistossa opiskelevien pitäisi hallita kaikilla kolmella tasolla olevat sisällöt. Verkkoalustaa voidaan hyödyntää myös esim. lukioissa, joissa lukio-opiskelijat voivat perehtyä kuntoutuksen keskeisiin teemoihin

Kuntoutuksen peruskäsitteitä

Tässä verkkoympäristössä käsitellään kuntoutusta neljän teeman avulla:

  • Moniammatillisuus
  • Asiakaslähtöisyys
  • Kuntoutusprosessit
  • Kuntoutusjärjestelmä

Teemojen perusasiat käydään läpi basic-tason sisällöissä ja siirryttäessä ylemmille tasoille opiskelijalla tulee olla hallinnassa edellisten tasojen sisällöt. Kukin taso on kuitenkin mahdollista suorittaa omana kokonaisuutenaan ja edellä luetellut teemat toistuvat kaikilla tasoilla.

ao-viisasten-kivet-kuva.jpg

Basic (AO)

Basic-tasolla on käsitelty kuntoutukseen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä. Kurssi kuuluu osaksi sosiaali- ja terveysalan perusopintoja kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osassa. Tätä osa-aluetta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi lukiossa ns. kurkistuskurssina. Tämä voi olla myös ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijoiden aloituskurssi, jolla he voivat kerrata ja tutustua kuntoutukseen liittyviin peruskäsitteisiin ennen professional, advanced tai scientific -tason opintojen alkua.


water-2045469_1920.jpg

Professional (AMK)

Professional tasolla käsitellään kuntoutukseen liittyviä asioita ammattikorkeakoulun osaamista vastaavalla tasolla. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden lisäksi professional tason voivat opiskella ne 2. asteen opiskeljat, jotka ovat suorittaneet basic-tason opinnot. Professional taso sopii hyvin myös yliopisto-opiskelijoille, jotka haluavat saada tietoa erityisesti kuntoutuksen käytäntöön soveltamisen menetelmistä. 

JAMK_07357_S.jpg

Advanced (YAMK)


Tällä tasolla syvennetään kuntoutuksen perustason (basic) ja ammatillisen (professional) -tason osaamista. Advanced tasolla sinulla tulee siis jo olla osaamista soveltaa kuntoutuksen teoreettisia lähtökohtia. Tämä osio soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös basic- ja professional -tason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille. Advanced-tasolla kuntoutuksen moniammatillisuutta ja asiakaslähtöisyyttä käsitellään kehittämisorientaatiosta lähtien eli miten kuntoutuksen teorioita ja menetelmiä sovelletaan toiminnan kehittämisessä.


Pylvas.jpg

Scientific (Yliopisto)

Scientific-tasolla kuntoutusta lähestytään tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Miten kuntoutusta tutkitaan tällä hetkellä ja miten sitä pitäisi tutkia? Miten voidaan selvittää milloin kuntoutus on vaikuttavaa ja merkityksellistä? Ovatko kuntoutuksen monet näkökulmat ja lähestymistavat edustettuna? Tutkimus tuottaa tietoa muun muassa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja uusien kuntoutusmuotojen vaikuttavuuden selvittämiseksi. Siihen tarvitaan syvällistä tietoa tutkimuksen mahdollisuuksista.