Kuntoutuksen teoriat ja menetelmät työelämän kehittämisessä 2 op

Mitä advanced-tasolla opiskellaan?

Tervetuloa kuntoutuksen opintokokonaisuuden ylemmälle korkeakoulutasolle (YAMK). Tällä tasolla syvennetään kuntoutuksen ammatillisen perustason ja AMK-tason osaamista. YAMK-tasolla sinulla tulee siis jo olla osaamista soveltaa kuntoutuksen teoreettisia lähtökohtia. Tämä osio soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös ammatillisen perustason ja AMK-tason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille. YAMK-tasolla kuntoutuksen moniammatillisuutta ja asiakaslähtöisyyttä käsitellään kehittämisorientaatiosta lähtien eli miten kuntoutuksen teorioita ja menetelmiä sovelletaan toiminnan kehittämisessä.

advanced.JPG
Opintojen tavoitteet

Tämän tason tavoitteena on, että opiskelija osaa
 • perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana
 • soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä


Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Erinomainen 5

Opiskelija osaa:

 • laajasti perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • monipuolisesti soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä selkeästi kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä monipuolisesti palvelumuotoilun menetelmiä

Kiitettävä 4

Opiskelija osaa 

 • perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä

Hyvä 3 

Opiskelija osaa

 • kuvata kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • hyödyntää ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä joitakin palvelumuotoilun menetelmiä

Tyydyttävä 2 

Opiskelija osaa 

 • kuvata pääpiirteittäin kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • selittää ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä pääosin kuvaa toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • tietää ja tunnistaa mahdollisuuksia kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistävien palveluiden kehittämiseen ja nimeää joitakin palvelumuotoilun menetelmiä

Välttävä 1

Opiskelija osaa 

 •  kuvata pääpiirteittäin kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana.
 • seIittää suppeasti ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä osin kuvaa toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä
 • tietää mahdollisuuksia kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistävien palveluiden kehittämiseen ja nimeää jonkin palvelumuotoilun menetelmän