Palvelumuotoilu

Lähteitä

  • Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Talentum
  • Häyhtiö T. 2017. Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 4.
  • Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa: Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen. 2. painos. Espoo.
  • Palvelumuotoilun työkalupakki: http://sdt.fi/palvelumuotoilu.html 
  • Kokemusasiantuntijat tulivat sairaaloihin. Potilaan lääkärilehti 3.5.2018