Monninkylän koulu

TERVETULOA MONNINKYLÄN KOULUN KOTISIVUILLE

Monninkylän koulu on alakoulu Askolassa, jossa on noin 170 oppilasta. Koulussa on lukuvuonna 2018-19 kahdeksan perusopetusryhmää ja olemme jakautuneet kahteen erilliseen yksikköön (pienten yksikkö ja Edupolin yksikkö).
lippu.jpg logo-kiva.png IMG_20160412_211755.jpg

Tekninen toimi tiedottaa 13.6.18 Monninkylän uuden koulun hankesuunnitelma tarkastellaan uudelleen

Monninkylän uusi koulu

Monninkylän uuden koulun hankesuunnitelma tarkastellaan uudelleen

Hankesuunnitelman pohjalta laadittu kustannuslaskelma 22.5.2018 ja 8.6.2018 urakkakilpailutuksessa saadut tarjoukset ylittävät hankkeelle varatun budjetin.
Hankkeelle on varattuna 3.000.000 eur bruttomäärärahaa vuosille 2018-2020.
Hankkeen lähtökohtana on ollut että vanhaa koulurakennusta hyödynnetään ja lisätiloille rakennetaan uudisrakennus, jossa on 8 luokkatilaa.
Uudessa hankesuunnitelmassa tarkastellaan vielä tontin käyttöä missä voitaisiin hyödyntää nykyisiä koulun parkkipaikkoja sekä tutkitaan voidaanko koulu rakentaa 1. kerroksisena milloin rakentamiskustannuksia ja kiinteistön ylläpitokustannuksia voitaisiin pienentää.
Uuden hankesuunnitelman laatiminen pyritään aloittamaan pikaisesti ja tavoitteena olisi että uuden koulun ensimmäinen vaihe olisi valmis viimeistään joulukuussa 2019

Askolan kunta
Esko Halmesmäki
Tekninen johtaja
Askolan kunta
Askolantie 30
07500 Askola
GSM 0400 775 527
esko.halmesmaki@askola.fi

Teknisen toimen tiedote 13.6.2018 Monninkylän koulu

Teknisen toimen tiedote
13.6.2018
Monninkylän koulu
Monninkylän koulussa on tehty rajattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus sisäilman altistumisolosuhteiden arvio ja tutkimusselostus on valmistunut 22.5.2018.
Yleisesti ottaen Analyysituloksen mukaan tutkitun sisäilmanäytteen pitoisuudet alittavat STMa 545/2015:ssa niille asetetut toimenpideraja-arvot.
Tutkimustulosten perusteella koulussa tehdään kesän 2018 korjaavia toimenpiteitä mm. ilmanvaihdon painesuhteiden tarkastuksia ja säätöjä sekä tarvittavia rakenteiden tiivistyskorjauksia
Monninkylän vanhan koulun purkua suunnitellaan ja siihen liittyviä toimenpiteitä suoritetaan koululla. Purkuajankohta ajoittuu arviolta elokuu-syyskuu ja tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin kun purku-urakoitsija on valittu.

Koulun kentälle koulun taakse rakennetaan kesän 2018 aikana ns. Ässä-areena kenttä ja pohjien rakentaminen aloitetaan kesäkuussa ja areena valmistuu ennen koulutyön aloitusta elokuussa.

Askolan kunta
Esko Halmesmäki
Tekninen johtaja
Askolan kunta
Askolantie 30
07500 Askola
GSM 0400 775 527
esko.halmesmaki@askola.fi

Koulumummon vierailu

Koulumummo vieraili kaikissa luokissa 26.3.18. Mummolla oli mukanaan kassillinen villasukkia ja jokaisessa luokassa pidettiin arpajaiset, joiden voittaja sai ihanat mummon kutomat villasukat omakseen. Kuvassa onnellinen ekaluokkalainen sukansaaja.
IMG_2061.JPG

Monninkylän kouluhanke

Monninkylän koululle uusi oppimisympäristö

Kunnanvaltuusto 13.11.2015 päätti, että Monninkylän koululle rakennetaan uudet tilat. Hankkeen tarveselvitys hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 21.6.2016 ja hankesuunnitelma käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 13.3.2018. Tilakonsultit TM2 Oy toimii hankkeessa arkkitehtina. Hankesuunnitelmassa on määritelty alustavasti edettäväksi seuraavien vaiheiden mukaan: kilpailutuksen valmistelu (3-4/2018), tarjouskilpailu (5-6/2018) sekä urakoista päättäminen (7-8/2018). Toteutussuunnittelu ja rakentaminen tapahtuisi (9/2018–7/2019). Hankkeen I-vaihe kokonaisuudessaan on valmis käyttöönotettavaksi (8/2019), eli kaikki koulun oppilaat pääsisivät siirtymään uusiin luokkiin lukuvuoden 2019 – 2020 alusta lukien.

Monninkylän koulu jatkaa toimintaansa rakennustöiden ajan nykyisessä koulukiinteistössä sekä siirtotiloissa Edupolin (Amiston) väistötiloissa. Nykyisen koulun vanhin osa puretaan ennen I-vaihetta ja loppuosa hankesuunnitelmassa määritellyn mukaan korvataan uudisrakennuksella hankkeen II-vaiheessa. Monninkylän koulun rakennushanke toteutetaan nykyiselle koulutontille. Uudisrakentamisella korvataan nykyiset, elinkaarensa päässä olevat ja puutteelliset tilat. Hanke mahdollistaa vanhan koulurakennuksen käyttämisen ns. loppuun sekä opetustoiminnan jatkumisen katkeamattomana Monninkylän koulukiinteistössä.

Koulurakennuksen perusajatus tilana on tarjota oppilaille terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja innostava oppimisympäristö, jonka miljöö ja kulttuuri on kyläkoulunomainen. Tilojen terveellisyys on huomioitu rakennuksen elinkaaren ajan materiaalivalinnoissa ja sisäilman laadun varmistamisessa niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta noudattaen rakennuslainsäädäntöä. Rakennuksen tilat soveltuvat uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetuskäyttöön ja ne muodostavat sijoittelultaan oppimista edistävän kokonaisuuden. Tilat ovat mahdollisimman monikäyttöiset, muunneltavat ja joustavat. Ne antavat tilaisuuden uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaiseen monimuotoiseen oppimiseen. Koulun kaikki ulko- ja sisätilat tulevat opetuskäyttöön.

Tällä hetkellä hankkeessa edetään edellä mainitussa aikataulussa. Asiasta tiedotetaan tarpeen mukaan hankkeen edistyessä.

Monninkylän kouluhankkeen työryhmä

Power Mower

2018 PM -ALUETAPAHTUMAT

Power Mover "Oman tanssin kisa" uusine Näytösarjoineen järjestetään kuudella paikkakunnalla 
huhti-toukokuussa. 
Ilmoittautuminen tanssikisaan tästä . Ilmoittautuminen päättyy 28.3. klo 24.
PAIKKAKUNNAT
Helsinki, 
Pori, Hauho, Oulu, Vaasa sekä
Askolan MonninkylässäHelkamäentie 32, järjestetään ensimmäistä kertaa Power Mover tapahtuma torstaina 19.4.2018. 
Tanssikisan suojelijana toimii Aira Samulin!
Finaali Malmitalolla Helsingissä keskiviikkona 30.5.2018. 

Tiedote 11.1.2018 lehdistö, Uusimaa ja Itäväylä, kotisivu ja wilma

Kirkonkylän koululle uusi oppimisympäristö Kirkonkylän koulun uusille tiloille on ollut todellinen tarve jo pitkään. Oli todella hienoa kun kunnanvaltuusto 13.11.2015 päätti, että Kirkonkylän koulun tilat rakennetaan Askolan koulun yhteyteen. Kokonaiskustannus on noin 4 miljoonaa euroa. Kunnassa rakennuttamisesta vastaa tekninen lautakunta. Koulun hankesuunnitelmavaiheessa Tilakonsultit TM2 Oy toimi arkkitehtinä. Urakoitsijana toimii Kymppirakenne Oy ja hankkeen valvojana Fimpec Oy. Kirkonkylän koulun 1. – 6. luokkalaiset oppilaat siirtyvät uusiin tiloihin lukuvuoden 2018 – 2019 alusta lukien. Näihin tiloihin keskitetään myös kunnan luokkamuotoinen erityisopetus. Tämä tarkoittaa sitä, että Monninkylän koulusta siirtyy kolme pienluokkaa uuteen kouluun. Uuteen koulurakennukseen tulee riittävät opetustilat n. 200 alakoululaiselle. Uusi rakennus yhdistyy Askolan kouluun käytävän kautta. Kouluilla on käytössään yhteiset taito- ja taideaineiden luokat. Koulujen rehtoreista perustettiin työryhmä, joka on alusta alkaen käyttäjän näkökulmasta koordinoinut hankkeen suunnittelua ja ohjannut koulutilojen rakentumista ja uutta toimintakulttuuria. Koulujen arkea suunnitellaan ja kehitetään vaiheittain siten, että koulujen koko henkilöstö on tässä mukana. Alakoulun ja yläkoulun toimintakulttuurien suunnittelu ja käytännön toimintaan saaminen on monitahoinen muutos, joka vaatii yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä aikaa. Monikäyttöisiksi suunniteltujen luokkatilojen kalusteratkaisut, digitaaliset välineistöt ja värimaailma on suunniteltu viihtyisiksi sekä sellaisiksi, että ne mahdollistavat uuden opetussuunnitelman mukaiset erityyppiset työskentelytavat. Yhteisissä tiloissa toimitaan ruokailussa, liikunnassa, koulukirjastotoiminnassa ja oppilashuollossa. Opettajilla on yhteiset työtilat. Koulurakennuksen ympäristöön on suunniteltu lähiliikuntapaikka, jonka toteuttamiseen on haettu rahoitusta aluehallintovirastolta. On nähty tarkoituksenmukaiseksi, että ala- ja yläkoululla olisi yhteinen nimi. Työryhmä ottaa vastaan nimiehdotuksia 31.1.2018 saakka. Ehdotukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kaija.impola-peltomaa@eduaskola.fi. Kevään kuluessa tiedotetaan tarkemmin, miten toiminta elokuussa 2018 alkaa.
Kouluhankkeen työryhmä

Pajapäivät

Koulussamme toteutettiin monialainenoppimiskokonaisuus koko koulun yhteisinä pajapäivinä. Oppilaat saivat valita liikunta-, kädentaito- tai ruuanlaittopajojen väliltä mielestään mielenkiintoisimman. Pajojen sisällöt oli suunniteltu Suomi100-teeman mukaisesti, liikuntapajassa perinneleikkejä ja tanhua, ruokapajassa taas "pulikoitiin" karjalanpiirakoita ja paistettiin muurinpohjapannulla lettuja.

piirakka.jpg

Itsenäisyyspäiväjuhla

Koulumme itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin 4.12.2017 Amiston salissa. Kiitos juhlaväelle tunnelmallisesta juhlasta Suomi 100- hengessä!


juhla .jpg

Monninkylän koulun muuttuneet opetusjärjestelyt sekä koulun aloitus 9.8.2017

Monninkylän koulun tulipalo 2.7.2017 1.8.2017

Tiedoksi kaikille koulun henkilökunnalle, huoltajille sekä oppilaille opetusjärjestelyjen muutoksista, jotka johtuvat Monninkylän koulun vanhan rakennuksen tulipalosta 2.7.2017.

Tulipalon johdosta koulun vanha puoli on käyttökiellossa ainakin lukuvuoden 2017-18 ajan ja koululle on järjestetty korvaavat tilat Monninkylän Amistolta. Amisto sijaitsee osoitteessa (Helkamäentie 32).

Amistolle korvaaviin luokkatiloihin siirretään koulun kaikki yleisopetuksen 4.-6.luokkalaiset ja omalle koululle jäävät koulun 1.-3.luokkalaiset. Pienluokkalaisen kohdalla isompien oppilaiden Amistolle siirtymisestä tiedotetaan perheille erikseen ennen koulun alkamista.

Monninkylän koulu 1.8.2017

Koulu alkaa kaikilla oppilailla 9.8.2017 klo 9.00 Monninkylän koulun pihalta

Koulu alkaa 9.8 klo 9.00 kaikilla koulun oppilailla normaalisti Monninkylän koulun pihalla, johon kokoonnumme perinteisesti luokittain. 1.-3.luokkalaiset siirtyvät opettajiensa johdolla pihalta tuleviin luokkiinsa. 4.-6.luokkalaiset kokoontuvat opettajiensa johdolla koulun saliin, jossa oppilaille tiedotetaan koulun muuttuneesta tilanteesta sekä uusista opetusjärjestelyistä. Paikalla on myös oppilashuoltohenkilökunta sekä kunnan kriisityöryhmän jäseniä.

Isompien oppilaiden siirtyessä loppupäiväksi Amiston tiloihin, 1.-3.luokkalaisille järjestetään vastaava yhteistilaisuus salissa.

Oppilashuoltohenkilökunta sekä kunnan kriisityöryhmän jäsenet kiertävät kaikissa luokissa ja päivystävät koululla ainakin 9.-11.8.17.

Mikäli tarvetta keskustelutukeen ilmenee ennen koulutyön alkua, voitte olla yhteydessä kunnan kriisityöhön p.040 6614300.

Tiedoksi huoltajille Amiston tiloista 6.8.2017

Monninkylän koulun 4.-6. –luokkalaiset aloittavat koulunkäyntinsä Amiston tiloissa. Amiston virallinen osoite on Helkamäentie 32 ja se johtaa Amiston pääovelle. Monninkylän alakoulu toimii kuitenkin pääsääntöisesti Amiston lukion puoleisissa tiloissa ja alakoulun sisäänkäynti sijaitsee hiekkapihan puoleisessa päädyssä (maauimalan vieressä).

Koulun välituntipiha tulee olemaan lukion ja Amiston välissä oleva hiekkakenttä. Hiekkakentälle on tilattu välituntivälineitä sekä –kalusteita ja nyt odottelemme niiden saapumista. Alakoulun luokat sijaitsevat sisääntulostamme katsottuna seuraavasti: Ensimmäisen kerroksen ensimmäisenä kulmassa sijaitsee Ankkuri-luokka ja heti sen vieressä on nelosluokka. Näiden luokkien edessä on Amiston ala-aula ja ruokala sijaitsee ihan luokkien lähellä. Amistolle siirtyvät oppilaat pääsevätkin ruokailemaan opettajien johdolla Amiston ruokalaan ja samoin he käyttävät liikunnassa Amiston isoa liikuntasalia.

Siirryttäessä portaita pitkin toiseen kerrokseen alakoulun opettajainhuone on heti oikealla. Tämän jälkeen yläkäytävää edetään hiukan yli puoleen väliin ja sieltä löytyy vastakkain kuudesluokka ja viidesluokka (kuutonen vasemmalla ja viitonen oikealla käytävästä katsottuna). Kaikki alakoulun luokat on merkitty oviin luokkatunnuksilla sekä opettajan nimellä.

Oppilaiden saattoliikenne Amiston tiloista tapahtuu ainakin aluksi pääsääntöisesti Amiston tai lukion parkkipaikoille ja siitä kävellen hiekkakentälle. Huomioikaa, että hiekkakentälle ei saa kouluaikoina enää ajaa!!!

Pyrimme järjestämään Amistolle siirtymisen osalta huoltajille vanhempainillan mahdollisimman pikaisesti. Tästä tiedotetaan lähiaikoina.

Tiedoksi huoltajille Monninkylän koulun 1.-3.-luokkien tiloista 6.8.2017

Monninkylän koulun 1.-3.–luokkalaiset aloittavat koulunkäyntinsä Monninkylän koulun omissa tiloissa.

Kevään suunnitelmista poiketen koulun pihalla sijaitsevassa parakissa jatkaa 3.-luokka ja viereisessä luokassa Majakka-luokka.

Koulurakennuksessa liikuntasalin puoleisella käytävällä (pääovesta katsottuna oikealla puolella) jatkaa Poiju-luokka entisellä paikallaan. Käytävän toisessa päässä (pääovesta vasemmalla) on ensin vastakkain 1A-luokka ja 1B-luokka. Käytävän päässä on taas vastakkain 2B-luokka ja 2A-luokka. Kaikki luokat on merkitty oviin luokkatunnuksilla sekä opettajan nimellä.

Koulun välituntipiha tulee säilymään entisellään. Toki pieniä muutoksia/ rajauksia pihalle voi tulla. Ruokailu tapahtuu edelleen entiseen malliin oppilaiden omissa luokissa ja liikuntaan käytämme koulun omaa salia.

Koulun saliin siirtyy myös koulun iltapäiväkerhotoiminta päivittäin klo 12 lähtien. Välipalan syönti tapahtuu keittolan vieressä olevassa Poiju-luokassa. Iltapäiväkerho tiedottaa lisää toiminnastaan lähiaikoina.

Oppilaiden saattoliikenteessä suosittelemme huomioimaan, että koulun henkilökunnan parkkipaikka on vaarallinen ja ahdas, eikä läpikulku sen kautta koulun pihalle ole oppilaille sallittu. Oppilas kannattaa saattaa/ jättää jalankulkukäytävälle (kerätie, parakin kulmalta lähtevä kävelytie tai koulun edessä kulkeva kävelytie) ja sen kautta ohjata turvallisesti koulun välituntipihalle.

Pidämme 1.-3.-luokkalaisten vanhempainillan elo-syyskuun aikana. Tästä tiedotetaan teille lähiaikoina.

Tiedoksi huoltajille pienluokkien kokoonpanojen muutoksista Amistolle siirtymisen johdosta

Joudumme tekemään joitain oppilaiden luokkasiirtoja, sillä Ankkuri- luokka siirtyy Amiston tiloihin. Olemme opetushenkilökunnan kanssa yrittäneet näillä luokkarakenteilla mahdollistaa oppilaiden mahdollisimman järkevän integroitumisen yleisopetukseen. Kevään jaosta poiketen luokat rakentuvat nyt seuraavasti: Poijussa on 1.-3.-luokkalaisia (alkuopetus), Majakassa on 3.-4.-luokkalaisia ja Amistolle siirtyvässä Ankkurissa on 4.-6.-luokkalaisia.

Oppilaan oma luokanopettaja tiedottaa huoltajille/oppilailleen muutoksesta maanantain 7.8 aikana.

Kuulumisia koululta


16.9.2016
MONNINKYLÄN OLYMPIALAISET
Monninkylän koulun urheilukisat vietettiin Olympialaisten hengessä urheilukentällä. Päivä oli aurinkoinen, niin sään, kuin tunnelmankin puolesta. Saimme todistaa hienoja suorituksia vanhoissa tutuissa kilpalajeissa ja uudet lajit (keppihevosrata, saappaan heitto ja pallon tarkkuusheitto) otettiin suurella innolla vastaan. Suuri kiitos kaikille järjestäjille, osallistujille ja vapaaehtoisille, loimme hienon päivän yhdessä! HYVÄ ME :)


Edustusjoukkue (4lk) pääsi Power Mover finaaliin, joka järjestettiin Helsingissä 26.5.2016 ja voitti siellä pronssia!!! Hyvä Monninkylän joukkue!!!!

POWER MOVER FINAALI 2016 - TANSSIN JUHLAA!

27.5.2016 11.00

Power Mover toiminta täytti tänä keväänä 20 vuotta. Tanssikisan finaalia juhlittiin Malmitalossa Helsingissä 26.5. ja mukana oli 36 upeaa koululaisryhmää. Tapahtuman suojelija Aira Samulin painotti nuorille eläytymistä ja täysillä esitykseen heittäytymistä. Airan mukaan kaikki ovat tanssiessaan kauniita ja tärkeintä on se miltä tuntuu ei se miltä se näyttää, poikkeuksena tietysti tanssikilpailut.


KiVa koulu: Monninkylän koulu sai lukuvuonna 2015-16 kunniamaininnan Robin ja Elastinen -haasteessa: Miten sinä ja kaverisi tekisitte tai olette tehneet koulustanne sellaisen, jossa kiusaamista ei hyväksytä?

Elastinen ja Robin haastoivat viime elokuussa KiVa-koulujen oppilaat osallistumaan kiusaamisen vastaiseen kampanjaan. Haaste sai valtavan suosion; peräti 468 KiVa-koulua lähti mukaan. Voittajaksi valikoitui Kulosaaren yhteiskoulu Helsingistä. Onnittelut! Tyttöjen tekemässä videossa ”Hymyä huuleen” pisti silmään sen suunnaton positiivisuus. Palkinnoksi Kulosaaren yhteiskoulu nappasi itselleen artistivierailun.

Toivottavasti haasteeseen vastaaminen toi positiivista energiaa kaikkiin kouluihin, vaikka vain yksi video voitti. Kolmelle muulle koululle on luvassa vielä palkinto: Ahmon koulu Siilinjärveltä, Haapaniemen koulu Viitasaarelta ja Mäntykankaan koulu Kokkolasta tulevat saamaan artistien videotervehdyksen sekä KiVa Koulu -diplomin. Kunniamaininta ja KiVa Koulu -diplomi myönnetään lisäksi 23 koululle. KiVa Koulu kiittää kaikkia KiVa-koulujen oppilaita koskettavista ja innostavista vastauksista!

Kunniamaininnan sai 23 koulun joukossa
Monninkylän koulu, Askola.