Me vankat ry, vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen hallitus toimintakaudella 2017-2018


Vanhempainyhdistyksen hallitus toimintakaudella 2017-2018:

Puheenjohtaja: Jaana Leikkola jaakaa81(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja: Juha Halla juha.halla(at)gmail.com

Sihteeri: Hanne Halla hannepr(at)hotmail.com

Kristiina Ruhanen

Heidi Hovisilta

Jukka Hovisilta

Mervi Laurila

Anni Heikkinen

Erja Alanko

Rahastonhoitaja: Åsa Tietäväinen

 

Kaikki Monninkylän koulun lasten vanhemmat kuuluvat Monninkylän koulun vanhempainyhdistykseen. Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!

Tällä toimintakaudella olemme mm. hankkineet ensimmäisen luokan oppilaille kukkasipuleita, jotka he ovat opettajan johdolla istuttaneet maahan. Olemme järjestäneet syyslukukaudella Halloween diskon kaikille koulun oppilaille – kammokuja oli erittäin suosittu : ) Osallistuimme myös Monninkylän Nuorisoseuran kanssa yhteisten pikkujoulujen järjestämiseen.

Kevään aikana tulemme mm. järjestämään vappudiscon, olemme mukana toteuttamassa 6lk:n elokuvaretkeä ja hankimme yhdistyksen puolesta kevätjuhlaan jaettavaksi stipendit sekä hymypatsaat.

Yhdistys voi tehdä harkintansa mukaan varustehankintoja koululle ja osallistua mahdollisuuksien mukaan erilaisten retkien ja opintokäyntien kustannuksiin hakemusten perusteella. Osallistuminen koko koulun Talman talviliikuntapäivän kustannuksiin on vanhempainyhdistyksen osalta suurin panostus meneillään olevan toimintakauden aikana.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan koteihin reppuviestein.

Vanhempainyhdistys;

 

*Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.

*Tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.

*Tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

*Toimii oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä.

 

 

Vanhempainyhdistyksen toiminta;

*Perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan.

*Tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistuksien aikaansaamiseksi.

*Pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa.

*Käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita.

*Harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille.

*Tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa.

*Järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliittoon. http://www.vanhempainliitto.fi/