Me vankat ry, vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistyksen hallitus toimintakaudella 2016-2017

Puheenjohtaja: Jaana Leikkola jaakaa81(at)gmail.com Varapuheenjohtaja: Heikki Ravaska heikki.ravaska(at)suomenjuristit.fi, Sihteeri: Hanne Halla hannepr(at)hotmail.com, Mika Kyyhkynen, Åsa Tietäväinen, Kristiina Ruhanen, Juha Halla, Heidi Hovisilta & Jukka Hovisilta.

Kaikki Monninkylän koulun lasten vanhemmat kuuluvat Monninkylän koulun vanhempainyhdistykseen. Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!

Tällä toimintakaudella olemme mm. hankkineet ensimmäisen luokan oppilaille kukkasipuleita, jotka he ovat opettajan johdolla istuttaneet maahan. Olemme järjestäneet syyslukukaudella lastentarvikekirpputorin ja tonttudiskon kaikille koulun oppilaille – tonttujen taitorata : ) Osallistuimme myös Monninkylän Nuorisoseuran kanssa yhteisten pikkujoulujen järjestämiseen.

Keväällä tulemme mm. järjestämään vappudiskon, olemme mukana toteuttamassa 6lk:n elokuvaretkeä ja hankimme yhdistyksen puolesta kevätjuhlaan jaettavaksi stipendit sekä hymypatsaat. Järjestämme Monninkylän Nuorisoseuran kanssa Äitienpäivälounaan 14.5 Helkamäessä.

Vanhempainyhdistyksen toimintaa voi tukea mm. tuomalla Monninkylän koulun ja päiväkoti Sateenkaaren välissä sijaitsevaan paperinkeräyslaatikkoon sanomalehdet.

Yhdistys voi tehdä harkintansa mukaan varustehankintoja koululle ja osallistua mahdollisuuksien mukaan erilaisten retkien ja opintokäyntien kustannuksiin hakemusten perusteella. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan koteihin reppuviestein.

Vanhempainyhdistys;

*Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.

*Tukee koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.

*Tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

*Toimii oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä.

Vanhempainyhdistyksen toiminta;

*Perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan.

*Tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistuksien aikaansaamiseksi.

*Pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa.

*Käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita.

*Harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille.

*Tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa.

*Järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliittoon. http://www.vanhempainliitto.fi/ https://sites.google.com/site/partonenpaivi/Historiikki3.0.pdf